SANCTUARY
OUR LICHEN'S MOTHER
THE SORROWFUL QUEEN OF POLAND

SCROLL DOWN

Centrum Pomocy Rodzinie

Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym świadczy pomoc psychologiczną dla osób z problemami emocjonalnymi i w relacjach. Pomaga osobom uzależnionym i członkom ich rodzin.  

W Centrum przygotowujemy również narzeczonych do sakramentu małżeństwa i odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Pomagamy również osobom przeżywającym trudności rodzinne i kryzysy małżeńskie, a także rodzicom w kłopotach wychowawczych z dziećmi. 

X