SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

Ogłoszenia duszpasterskie
Bazylika Matki Bożej Licheńskiej
II Niedziela Zwykła, 16 stycznia 2022 r.

1. Dzisiaj II Niedziela Zwykła. W naszej Bazylice kolęda, czyli Dzień modlitw w intencji tych parafii, z których przybywają pielgrzymi. To okazja, aby w Domu Matki, jakim jest sanktuarium, podziękować Bogu za swoją wspólnotę parafialną i duszpasterzy parafialnych.

Po Mszy św. o godz. 12.00 zapraszamy na koncert kolędowy w wykonaniu chóru Teatru Wielkiego z Poznania.

2. Jutro, 17 stycznia, przypada 25. Ogólnopolski Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Hasłem jubileuszowego Dnia Judaizmu są słowa “Moje myśli nie są myślami waszymi” zaczerpnięte z Księgi Izajasza (Iz 55,8).
Dzień Judaizmu ma inspirować do odkrywania korzeni i więzi, które łączą chrześcijan z judaizmem oraz do modlitwy za wyznawców judaizmu, aby wzrastali w wierności Przymierzu i odnaleźli w Jezusie Chrystusie Mesjasza.

3. We wtorek, 18 stycznia, rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który potrwa do 25 stycznia. Hasło tygodnia brzmi: „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon”. Odpowiadajmy na pragnienie samego Chrystusa, który modlił się do Boga Ojca za swoich uczniów, „aby byli jedno”, i włączmy się w to dzieło poprzez osobistą modlitwę.

We wtorek rozpoczyna się także nowenna przed wspomnieniem bł. Jerzego Matulewicza, Odnowiciela naszego Zgromadzenia Marianów, które obchodzi Jubileusz 350-lecia powstania.

4. W najbliższą niedzielę, 23 stycznia, przypada w Kościele Niedziela Słowa Bożego, a w naszym sanktuarium także IV Rodzinny Dzień Babci i Dziadka dla mieszkańców powiatu konińskiego (i nie tylko). Zapraszamy na Mszę św. o godz. 12.00. Chcemy o nich pamiętać, aby przez wstawiennictwo Matki Bożej Licheńskiej, Bóg darzył ich dobrym zdrowiem, a nas motywował do wdzięczności i szacunku wobec nich.

5. W związku z kryzysem humanitarnym i politycznym na granicy białorusko-polskiej nadal prosimy o modlitwę w intencji Polski i Białorusi, w intencji pokojowego zażegnania kryzysu. Prosimy też o modlitwę w intencji pokoju ma świecie.

6. Informujemy, że według aktualnych przepisów sanitarnych w bazylice górnej może być zajętych jednocześnie 30 % miejsc (siedzących i stojących), to znaczy może przebywać 3000 osób. Do limitu nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Nadal wewnątrz bazyliki obowiązuje noszenie maseczki zakrywającej usta i nos. Prosimy o respektowanie przepisów sanitarnych.

7. Wszystkim, którzy w nadchodzącym tygodniu będą obchodzić swoje imieniny, urodziny, jubileusze składamy serdeczne życzenia, zdrowia duszy i ciała oraz Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Licheńskiej na każdy dzień życia.

Ks. Janusz Kumala MIC
Kustosz Sanktuarium

 

X