SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

Ośrodek Wsparcia Płodności “Naprotechnologia”

Nadrzędnym celem działalności jest pomoc małżeństwom mającym problem z poczęciem dziecka. Zespół Ośrodka tworzą wykwalifikowani instruktorzy, którzy uczą metody obserwacji i zapisu wskaźników płodności oraz lekarze specjaliści z zakresu ginekologii i położnictwa, endokrynologii, andrologii, konsultanci medyczni Naprotechnologii.

X