SANTUARIO
LA MADRE DEL NOSTRO LICHENE
L'ADOLORATA REGINA DI POLONIA

SCORRERE VERSO IL BASSO

Centrum Pomocy Rodzinie

Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym świadczy pomoc psychologiczną dla osób z problemami emocjonalnymi i w relacjach. Pomaga osobom uzależnionym i członkom ich rodzin.  

W Centrum przygotowujemy również narzeczonych do sakramentu małżeństwa i odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Pomagamy również osobom przeżywającym trudności rodzinne i kryzysy małżeńskie, a także rodzicom w kłopotach wychowawczych z dziećmi. 

X