Matka Boża Bolesna
Główka52 balony
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Tomasz Kłossowski

Tomasz Kłossowski pochodzi z Izbicy Kujawskiej, miejscowości położonej kilkadziesiąt kilometrów od Lichenia. Żył w latach 1780 – 1848. Był dziedzicem pięknego pałacu i rozległych terenów żyznej ziemi. Za udział w wojnach i powstaniach został pozbawiony majątku przez zaborców. Osiadł w Izabelinie koło Lichenia, gdzie wybudował kuźnię i pracował jako kowal. W październiku 1813 r. brał udział w walkach z udziałem wojsk Napoleona pod Lipskiem i został ciężko ranny. Nie chcąc umierać na obcej ziemi, błagał Matkę Bożą o ratunek. Według ludowego przekazu rannemu żołnierzowi objawiła się Maryja w koronie na głowie, tuląca do piersi orła. Obiecała mu powrót do zdrowia i prosiła, aby odnalazł wizerunek najwierniej Ją przedstawiający i umieścił go  w miejscu kultu publicznego. Tomasz wyzdrowiał. Był przekonany, że stało się to dzięki wstawiennictwu Matki Bożej. Postanowił więc spełnić Jej polecenie. Po ponad dwudziestu latach poszukiwań odnalazł wizerunek we wsi Lgota, niedaleko Częstochowy. Był on umieszczony w przydrożnej kapliczce. Za pozwoleniem właściciela zabrał go do domu, a następnie wyniósł do lasu i zawiesił na sośnie. Wkrótce też, 7 sierpnia 1848 roku, zmarł. W Licheniu znajduje się jego symboliczny grobowiec, a obok kapliczka, w której umieszczony jest obraz przedstawiający scenę objawienia pod Lipskiem. Dwa lata po śmierci Tomasza, w miejscu, gdzie zawiesił obraz, doszło do objawień Matki Bożej pasterzowi Mikołajowi Sikatce.

realizacja LM Internet  LM Internet