Matka Boża Bolesna
podniesienie
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Fundacja SPEM DONARE

Fundacja SPEM DONARE została powołana, by koordynować i wspierać dzieła charytatywne Sanktuarium, takie jak Hospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego czy Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym. Nazwa Fundacji - Spem Donare, czyli ,,dawać nadzieję’' możliwie najpełniej wyraża podstawową ideę Fundacji - niesienie pomocy ludziom oczekującym miłosiernej postawy bliźniego. Pomoc ta może być wyrażona na wiele sposobów - od pomocy duchowej i psychologicznej osobom uzależnionym, skłóconym w rodzinie, samotnym i pokrzywdzonym, po stworzenie godnych warunków w ostatnim okresie życia ludzi nieuleczalnie chorych oraz udzielenie wsparcia ich bliskim. Zgodnie z zamysłem założycieli licheńskiej Fundacji, jej działalność ma być ofiarą składaną na ołtarzu Chrystusa dla tych najbardziej zagubionych, a jednocześnie najbardziej umiłowanych ludzi. Fundacja realizuje swoje zadania, mając za priorytet opiekę nad cierpiącymi i poprawę w zakresie dostępności do tej opieki. Oprócz medycznego wsparcia chce również ofiarować wsparcie duchowe, pomoc w zrozumieniu  cierpienia i własnej drogi życia, często boleśnie różniącej się od tej, którą kroczą ludzie zdrowi.
 
Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym dotyka najbardziej aktualnych problemów społecznych, takich jak wszelkiego rodzaju uzależnienia (od alkoholu, narkotyków, nikotyny, seksu, hazardu, internetu, zakupów), anoreksji i bulimii, przemocy w rodzinie, problemów małżeńskich, wychowawczych, związków niesakramentalnych,  a także problemów religijnych. Można tu uzyskać m.in. informacje o działalności placówek odwykowych, grup samopomocowych, placówek pomocy społecznej, prawnej i specjalistycznej. Pracujący w Licheńskim Centrum Pomocy psycholodzy, terapeuci i wolontariusze pełnią dyżur przy telefonie zaufania, prowadząc rozmowy indywidualne i porady. Stronę www.pomoc.lichen.pl odwiedza kilkadziesiąt tysięcy osób rocznie. Systematycznie rośnie ilość rozmów prowadzonych drogą e-mail’ową i przez skype’a.
 
Realizując przesłanie założyciela Zgromadzenia Księży Marianów, ojca Stanisława Papczyńskiego, który powierzył marianom troskę o dusze zmarłych, ale również troskę o to, by ci, którzy żyją, byli dobrze przygotowani na śmierć, w styczniu 2009 roku licheńska Fundacja otworzyła na terenie Sanktuarium hospicjum. Ośrodek zapewnia pomoc medyczną przede wszystkim osobom cierpiącym na choroby nowotworowe i inne nieuleczalne schorzenia w schyłkowej fazie choroby. Opieka opiera się na poprawie jakości życia chorych poprzez łagodzenie wszechogarniającego bólu i innych skutków choroby, a także na wsparciu psychicznym i duchowym, przygotowującym chorych do spokojnej i godnej śmierci. Rodzinom natomiast pomaga wytrwać w trakcie choroby ich bliskich.
W budynku Hospicjum mieści się kaplica, w której odprawiane są Msze Święte i nabożeństwa w intencji chorych i cierpiących oraz tych, którzy już odeszli. Z myślą o chorych unieruchomionych na łóżkach, w pokojach zamontowano odbiorniki telewizyjne, dzięki którym mogą oni uczestniczyć w modlitwie. Licheńskie Hospicjum otwarte jest dla wszystkich – wierzących i niewierzących.
 
Dawać nadzieję nie znaczy twierdzić - wyzdrowiejesz, ale sprawiać, by chory, bez względu na stan zdrowia, był nadal pełnoprawnym członkiem społeczeństwa, otoczony uśmiechniętym personelem Hospicjum i krewnymi, którry często potrzebują jedynie czasowego odpoczynku w opiece nad bliskim. Z myślą o rodzinie pacjentów, która pragnie towarzyszyć swoim bliskim w ostatnich dniach ich życia, w bezpośrednim sąsiedztwie Hospicjum przygotowano pokoje gościnne. Odejście bliskiej osoby jest trudnym doświadczeniem i najczęściej nie jest łatwo sobie z tym poradzić. Wyprzedzając samo powstanie Hospicjum, już na rok przed otwarciem placówki rozpoczęto organizowanie rekolekcji pomagających w przeżyciu żałoby.
 
Duże pole do działania mają w Fundacji wolontariusze. Odpowiednio przeszkoleni, mogą wesprzeć personel Hospicjum w opiece nad pacjentami, polegającej na wspólnym spacerze, posiłku, poczytaniu książki, rozmowie z chorymi czy ich bliskimi. Niemniej ważna jest praca na rzecz Fundacji przy pozyskiwaniu darczyńców, gotowych wspomóc działalność ośrodka, czy to przekazując 1% podatku, czy sponsorując zakup leków, opatrunków i pościeli. Pobyt pacjentów w Hospicjum jest bezpłatny, a z doświadczenia prowadzących hospicja w Polsce wynika, że  przyznawane przez NFZ kontrakty pokrywają tylko część ponoszonych kosztów.
 
We współczesnym świecie coraz częściej uciekamy od odpowiedzialności za drugiego człowieka i za wspólnotę, w której żyjemy na rzecz własnej samorealizacji. Dlatego tak ważne jest, by nie brakło rąk i serc gotowych do bezinteresownej pomocy innym.

realizacja LM Internet  LM Internet