Matka Boża Bolesna
rodzina na Golgocie
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

 Fundacja SPEM DONARE 

Wolontariusze niemający predyspozycji do bezpośrednich kontaktów z chorymi mogą aktywnie działać w Fundacji SPEM DONARE. Zadaniem jej jest wspieranie dzieł charytatywnych Sanktuarium, zarówno istniejącego Hospicjumn jak i Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, a także tych, które pojawią się w przyszłości. Nazwa Fundacji - ,,Dawać nadzieję" - najpełniej wyraża jej podstawową ideę – niesienie pomocy ludziom oczekującym miłosiernej postawy bliźniego. Pomoc ta może być wyrażona na tysiące sposobów, od pomocy duchowej i psychologicznej osobom uzależnionym, samotnym  i pokrzywdzonym, po uczynienie godnym ostatniego okresu życia ludzi śmiertelnie chorych. Z doświadczenia prowadzących hospicja w Polsce wynika, że kontrakty zawierane z NFZ pokrywają jedynie część kosztów pobytu  pacjentów w hospicjum. Oznacza to, że trzeba szukać darczyńców, gdyż dla pacjentów opieka w Hospicjum jest całkowicie bezpłatna.
Fundację można wesprzeć przekazując 1% podatku  na rzecz organizacji pożytku publicznego lub wspomagając  zakup leków i środków opatrunkowych.

Fundacja Spem Donare
NZOZ Licheń z Oddziałem Hospicjum
im. św. Stanisława Papczyńskiego
ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary
tel. (+48) 63 270 86 00, fax: (+48) 63 270 86 05
e-mail: hospicjum@lichen.pl 
www.fundacja.lichen.pl

Ofiary pieniężne można także przekazywać na konto fundacji:

Fundacja SPEM DONARE
Bank Pocztowy oddział w Koninie
32 1320 1016 2760 2760 2000 0001ARTYKUŁY DO POBRANIA

realizacja LM Internet  LM Internet