Matka Boża Bolesna
Główka46 procesja Apelu
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Kalendarium budowy  
29 maja 1994 r.
Nuncjusz Apostolski arcybiskup Józef Kowalczyk poświęcił plac pod budowę nowej świątyni.

22 czerwca 1994 r.
Została odprawiona  na placu budowy Msza św.,, poświęcono narzędzia pracy, wbito w ziemię pierwszą łopatę. Rozpoczęła się budowa.

25 maja 1995 r.
Prymas Polski kard. Józef Glemp wmurował kamień węgielny przywieziony z Rzymu z grobu św. Piotra. Kamień ten w grudniu 1994 r. został poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

29 czerwca 1996 r.
Biskup Bronisław Dembowski poświęcił znajdującą się w dolnej części świątyni kaplicę Trójcy Świętej.

20 czerwca 1998 r.
Biskup Roman Andrzejewski poświęcił kolejne kaplice w dolnej części świątyni: Narodzenia Pana Jezusa, św. Józefa i św. Wojciecha.

7 czerwca 1999 r.
Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Lichenia pobłogosławił budującą się świątynię.

1 lipca 1999 r.
Rozpoczęcie budowy wieży.

2 marca 2000 r.
Biskupi na Konferencji Episkopatu Polski uznali trzy wota Jubileuszowe Kościoła Katolickiego w Polsce. Wśród nich znalazła się nowa świątynia Matki Bożej w Licheniu.

25 czerwca 2000 r.
Arcybiskup Józef Kowalczyk, w obecności 100 tys. pielgrzymów, poświęcił zawieszony w ukończonej już dzwonnicy dzwon Maryja Bogurodzica.

9 czerwca 2001 r.
Biskup Bronisław Dembowski poświęcił kaplicę 108 Męczenników.

14 czerwca 2003 r.
Biskup Roman Andrzejewski poświęcił organy w zachodniej nawie świątyni.

11-12 czerwca 2004 r.
Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski połączone z uroczystym poświęceniem nowej świątyni.

7 sierpnia 2004 r.
Pierwsi goście wjechali na taras widokowy wieży.

25 lutego 2005 r.
Nadanie świątyni Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej tytułu bazyliki mniejszej.

2 lipca 2006 r.
Przeniesienie Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej z kościoła sw. Doroty do bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej.

 


Plac budowy Bazyliki
plac budowy
Świątynia w budowie

Poświęcenie Kaplicy Trójcy Świętej

Jan Paweł II w bazylice

Budowa wieży widokowej

Cudowny Obraz w bazylice

realizacja LM Internet  LM Internet