Matka Boża Bolesna
Główka51 panorama starej części zimą
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Kard. Ryłko w Licheniu: „O świętość trzeba walczyć”.
Ogólnopolskie uroczystości dziękczynne
za dar kanonizacji św. o. Stanisława Papczyńskiego.

 „O świętość trzeba walczyć”. Tymi słowami kard. Stanisław Ryłko, były przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich, odniósł się do postaci św. Stanisława Papczyńskiego w trakcie uroczystej Mszy św. koncelebrowanej w Licheniu w związku z ogólnopolskimi uroczystościami dziękczynnymi za dar kanonizacji założyciela Zgromadzenia Księży Marianów.

O godz. 11 półgodzinny montaż słowno-muzyczny zaprezentował zespół folklorystyczny z Podegrodzia, rodzinnej parafii św. Stanisława Paczyńskiego. W samo południe w licheńskiej bazylice rozpoczęła się uroczysta Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył kard. Stanisław Ryłko. Towarzyszyło mu 18 biskupów, 80 kapłanów, 3 diakonów, a także archimandryta Sergiusz Gajek MIC, wizytator apostolski ad nutum Sanctae Sedis dla Białoruskiego Kościoła Grekokatolickiego.

Na początku Eucharystii głos zabrał bp Wiesław Mering, ordynariusz diecezji włocławskiej, który przywitał zgromadzonych w świątyni dostojników kościelnych oraz wierny lud boży. W kontekście osoby św. Stanisława Papczyńskiego powiedział, że „źródłami światła ludzi święci”.  
Wtórował mu ks. Andrzej Pakuła MIC, przełożony generalny Zgromadzenia Księży Marianów, który także powitał zebranych na uroczystościach kościelnych hierarchów, kapłanów oraz wiernych, a także wszystkie osoby związane z procesami beatyfikacyjnymi i kanonizacyjnymi św. Stanisława Papczyńskiego.

Homilię wygłosił ks. kard. Stanisław Ryłko. W słowie odniósł się do postaci św. Stanisława Papczyńskiego:
„Święci pokazują nam, nawet w warunkach ekstremalnie trudnych i niekorzystnych, życie można przeżyć pięknie. dla nas niezastąpionymi świadkami nadziei; mówią nam, świętość to nie jest jakaś nierealna utopia, nieosiągalny ideałpokazują nam, świętość jest możliwa również dzisiaj i warto o nią w naszym chrześcijańskim życiu zabiegać”mówił kard. Ryłko.
- „Święty to człowiek, który trwa w Chrystusowej miłości. Pozwala się tej miłości dotknąć. Świętość ma tylko jedna miaręmierzy się ja miłością. Tyle w nas świętości ile w nas autentycznej miłości Boga i bliźniego” - kontynuował kapłan.

Dalej skupił się na życiorysie św. o. Papczyńskiego. Podkreślił jego zdolności kaznodziejskie oraz posługę jako spowiednika. Powiedział, że początkowo zafascynowany zakonem pijarów, o. Stanisław opuszcza kongregację i zakłada nowy zakon - Zgromadzenie Księży Marianówktórego celem było szerzenie kultu Najświętszej Maryi Panny. Jak powiedział kard. Ryłko, św. Stanisław zlecił swoim duchowym spadkobiercom pracę z ubogimi.

W dalszej części homilii watykański dostojnik zastanawiał się czego uczy nas dziś św. Stanisław Papczyński, co chce powiedzieć dziś nam, ludziom żyjącym na początku XXI wieku. Zdaniem hierarchy odpowiedź tkwi w pełnym imieniu świętegood Jezusa i Maryi; „Cały Jezusa i cały dla Jezusa. To najpełniej charakteryzuje jego duchową sylwetkę”powiedział.

„Przypomina nam dzisiaj, że chrześcijaństwo, to przede wszystkim żywa osoba Jezusa Chrystusa. On uczy nas dzisiaj jak Chrystusa wybierać i jak otwierać się na Jego miłosierną miłość, jak tej miłości pozwolić się dotknąć”powiedział kard. Ryłko o św. o. Stanisławie Papczyńskim.
Nawiązał także do spuścizny, jaką podarował swoim duchowym synom św. Stanisławszerzenie Niepokalanego Poczęcia NMP  czy pracy z osobami pogubionymi życiowo.

Zdaniem kaznodziei, ważne jest też usytuowanie historyczne życia o. Papczyńskiego, który żył i nauczał w czasach wojen i epidemii, jakie przetaczały się przez Polskę. Widział nędzę moralną i materialną swoich rodaków. Dostrzegał problemy trapiące ówczesne społeczeństwo: prywatę, egoizm, nadużywanie wolności szlacheckiej czy niesprawiedliwe prawa. W ocenie kard. Ryłko, św. Stanisław starał się budzić sumienia, nawracał serca na drogę wiary oraz  uczył rodaków miłości ojczyzny.

Przesłanie św. Stanisława Papczyńskiego, pomimo, że żył 300 lat temu, jest nadal aktualne, a spełnia się dziś przez jego duchowych synów, księży marianów, którzy służą Kościołowi w Ojczyźnie i na świecie.
„Dzisiaj dzielimy ich radość z wyniesienia na ołtarze ich świętego założyciela i dziękujemy im za ich świadectwo i apostolską posługę, zwłaszcza w tym przepięknym licheńskim sanktuarium. Z głębi serca prosimyśw. Stanisławie od Jezusa i Maryi, módl się za nami wszystkimi i za Polskę”- zakończył homilię kard. Stanisław Ryłko.

Tuz przed zakończeniem Mszy śwks. prałat Zbigniew Kras, kapelan Prezydenta RP Andrzeja Dudy, odczytał list wystosowany przez Prezydenta do uczestników licheńskich uroczystości dziękczynnych. Następnie głos zabrał ks. Paweł Naumowicz MIC, przełożony Zgromadzenia Księży Marianów Polsce.  

Powiedział, że „dziś każdy z nas jest zaproszony, aby odnaleźć w św. Stanisławie orędownika i przyjaciela”. Dziękował wszystkim za przybycie i wspólną modlitwę - księdzu kardynałowi za przewodniczenie Eucharystii, a księdzu biskupowi Wiesławowi Meringowi, na terenie którego diecezji znajduje się Licheń, za szerzenie kultu św. Stanisława.

Dzisiejsza Msza św. była sprawowana z wykorzystaniem kielicha ofiarowanego w dniu beatyfikacji o. Stanisława Papczyńskiego w Licheniu w dniu 16 września 2007 roku od śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Uroczystości uświetnił licheński chór parafialny Virtus Dei. W uroczystej liturgii modlili się także Honorowi Dawcy Krwi, którzy dziś przybyli do Lichenia z doroczną pielgrzymką.
Łącznie w licheńskich uroczystościach za dar kanonizacji św. Stanisława Papczyńskiego wzięło udział ok. 4 tysięcy wiernych.

Po zakończonej Eucharystii kapłani oraz wszyscy wierni, którzy zgromadzili się na modlitwie, udali sie na skwer przed dzwonnicą z trzema dzwonami, gdzie uczestniczyli we wspólnej agapie  (wydano ok. 4 tysiące posiłków).

Licheń Stary, 10.09.2016

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


12 lipca 2020
Niedziela
Na żyznej ziemi ziarno wyda plony

Słowacja w Licheniu. Razem przy Bolesnej Matce

Niedziela z rodziną w Licheniu (12.00-16.30) - odwołane

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej
Dzień modlitw w intencji poległych i pomordowanych mieszkańców polskich wsi

20.Ogólnopolska Pielgrzymka Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników (12-13 lipca)
- odwołana

40.Mariańska Piesza Pielgrzymka z Góry Kalwarii do Lichenia (7-16lipca) - odwołana

Rekolekcje: Nie zgubić się w świecie (10-12 lipca) - ODWOŁANE

II Międzynarodowy Licheński Festiwal Organowy (5 lipca-30 sierpnia)


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00
7.30 po mszy Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 17.00
kościół dolny - kaplica Trójcy Świętej:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
8.30, 10.30, 20.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
8.00

realizacja LM Internet  LM Internet