Matka Boża Bolesna
Główka7 Bazylika nocą
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Kopia Obrazu Matki Bożej Licheńskiej w Watykanie

W ramach trwającego nadzwyczajnego jubileuszowego Roku Miłosierdzia, w dniach 7-9 października 2016 roku, do Rzymu zostały zaproszone delegacje sanktuariów maryjnych z całego świata na Jubileusz Maryjny. Na zaproszenie Ojca świętego odpowiedziało również Sanktuarium w Licheniu. Do Rzymu na obchody tego jubileuszu udała się delegacja Marianówopiekunów licheńskiego Sanktuarium na czele z ks. Kustoszem Wiktorem Gumiennym MIC.

Główne uroczystości rozpoczęły się 8 października procesją na placu św. Piotra w Watykanie, w której przedstawiciele poszczególnych sanktuariów świata nieśli przywiezione ze sobą kopie obrazów i figur  Matki Bożej. Wśród ponad 80 delegacji z całego świata w procesji niesiona była również kopia Obrazu Matki Bożej Licheńskiej. Po procesyjnej prezentacji wszystkich delegacji, pod przewodnictwem papieża Franciszka rozpoczęło się modlitewne czuwanie połączone z modlitwą różańcową. Na jego zakończenie Ojciec święty pozdrowił wszystkich pielgrzymów i w krótkim przemówieniu zwrócił uwagę na potrzebę naśladowania Maryi. Na Jej wzór, każdy chrześcijanin najpierw winien wsłuchiwać się w słowa Boga, by później móc je wypełniać w swoim życiu. Nawiązując do odnawianej wcześniej modlitwy różańcowej Ojciec święty powiedział: „Modlitwa różańcowa nie oddala nas od trosk życia. Wręcz przeciwnie, wymaga od nas włączenia się w codzienne życie, aby umieć rozpoznawać znaki obecności Chrystusa pośród nas. Ilekroć kontemplujemy któreś wydarzenie, którąś tajemnicę życia Chrystusa, jesteśmy wezwani, by rozpoznać, w jaki sposób Bóg wkracza w nasze życie, aby Go następnie przyjąć i iść za Nim. W ten sposób odkrywamy drogę, która prowadzi nas do pójścia za Chrystusem w służbie braciom”. Spotkanie zakończyło się modlitwą „Pod Twoją obronę”, która poleca nas wszystkich Matce Najświętszej.
Następnego dnia – 9 października, Ojciec święty przewodniczył uroczystej Mszy świętej. W homilii zwrócił między innymi uwagę na potrzebę dziękczynienia w życiu każdego chrześcijanina. Winno być ono wzorowane na Maryi, która przyjmując zwiastowanie anioła wyśpiewała hymn dziękczynienia i uwielbienia Boga. Spotkanie zakończyła modlitwa Anioł Pański.

Delegacja licheńskiego Sanktuarium wzięła udział w obchodach Jubileuszu Maryjnego w Rzymie w ramach swego przygotowania do przyszłorocznych obchodów 50. rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Licheńskiej, jaką Sanktuarium będzie przeżywać 15 sierpnia 2017 r.

Ks. Sławomir Homoncik MIC
wicekustosz SMBL
Licheń Stary, 11.10.2016r.


ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


29 września  2020
Wtorek
Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu

 

168. rocznica przeniesienia obrazu Matki Bożej Licheńskiej z lasu grąblińskiego  do Lichenia (1852)

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
16.00 w intencji zmarłych pielgrzymów, dobroczyńców, ofiarodawców licheńskiego Sanktuarium
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet