Matka Boża Bolesna
bazylika widziana z pola
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich
w Polsce. Podsumowanie.

Prowincjał Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, o. Janusz Sok CSR, został ponownie wybrany na przewodniczącego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce (KWPZM). Podczas 137. Zebrania Plenarnego KWPZM w Licheniu wybrano także nowego wiceprzewodniczącego oraz  konsultę (zarząd) Konferencji.

Licheńskie spotkanie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się w dniach 10-12 października br. Uczestniczyło w nim niemalże 80 przełożonych prowincjalnych i generalnych poszczególnych zakonówterenu całego kraju. We wtorek, 11 października, zakonni ordynariusze na drugą kadencję wybrali o.  Janusza Soka CSSR, prowincjała redemptorystów w Polsce. Jego zastępcą został augustianin o. Wiesław Dawidowski OSA.

Pozostałymi członkami konsulty, czyli konsultorami, zostali: paulin o. Arnold Chrapkowski OSPPE, benedyktyn br. Izaak-Rafał Kapała OSB, franciszkanin o. Jan Maciejowski OFMConv, franciszkanin o. Bernard Marciniak OFM, chrystusowiec ks. Bogusław Burgat SChr, saletyn ks. Andrzej Zagórski MS i albertyn br. Paweł Flis CFA.

Na zebranie plenarnym obecny był bp Kazimierz Gurda, przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego przy KEP. Pierwszego dnia spotkania hierarcha przewodniczył Mszy św. i wygłosił kazanie do uczestników.

W trakcie obrad sekretarz generalny KWPZM, o. Kazimierz Malinowski OFMConv, omówił nowy Statut Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, zatwierdzony 28 maja 2016 r. przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Do najistotniejszych zmian w Statucie należą: powołanie w każdej diecezji przedstawiciela ds. zakonów męskich, który będzie zajmował się koordynacją współpracy między klasztorami oraz  funkcjonowania komisji działających w ramach Konferencjibędą mogli w nich zasiadać nie tylko prowincjałowie i przełożeni wyżsi, jak to było do tej pory, ale także wybitni eksperci zakonni z różnych dziedzin.

Na zakończenie uczestnicy spotkania wzięli udział we Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Eucharystii przewodniczył o. Janusz Sok CSSR, a w koncelebrze uczestniczyli kapłani obecni na zjeździe, w tym m.in. nowy i ustępujący wiceprzewodniczący KWPZModpowiednio o. Wiesław Dawidowski OSA, prowincjał augustianów w Polsce oraz ks. Paweł Naumowicz MIC, prowincjał polskiej prowincji marianów.   

Tuż po reelekcji o. Sok powiedział, iż doświadczenie kierowania przez niego tak zacnym gronem osób konsekrowanych jest dla niego bardzo ubogacające. Jego zdaniem wynik wyborów jest równoznaczny z akceptacją linii, która została wyznaczona 3 lata temu.  Podsumowując dotychczasową swoją kadencję powiedział, iż „minione trzy lata były niezwykle ciekawe, bogate i różnorodne”. Przypomniał chociażby Rok Życia Konsekrowanego, rocznicę chrztu Polski czy Światowe Dni Młodzieży, w które to wydarzenia zakony były mocno zaangażowane.  

Snując plany na kolejną kadencję wspomniał nie tylko o problemach samych zakonów, ale także reagowaniu na sytuacje aktualnie dziejące się na świecie. Zdaniem przewodniczącego „zakonnicy powinni dawać świadectwo jedności, wspólnoty, braterstwa, komunii otwierając się na ludzi i wychodząc do wiernych”.

Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce (KWPZM) została powołana do istnienia przez Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 15 kwietnia 1958 r. i zatwierdzona dekretem Kongregacji dla Zakonów 30 listopada 1963 r.
Aktualnie w skład KWPZM wchodzi 57 rodzin zakonnych skupionych w 78 jurysdykcjach (prowincjach i delegaturach), łącznie ponad 12 tys. zakonników (w tym 3300 pracujących za granicą).

Głównymi zadaniami KWPZM są: wspieranie współpracy między instytutami zakonnymi, współpracę z Konferencją Episkopatu Polski, współpracę z innymi konferencjami wyższych przełożonych w Polsce i Europie, promowanie wiedzy na temat życia konsekrowanego, a także prowadzenie działalności gospodarczej.

Licheń Stary, 12 października 2016 r.   

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

Bazylika
Msze Święte 6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
7.30   Msza św. wotywna o Niepokalanym Poczęciu NMP, po mszy Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
16.00 Msza św. za zmarłych pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców licheńskiego Sanktuarium
19.00 Msza św. w intencji małżeństw i rodzin

Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Koronka do Miłosierdzia Bożego 15.00
Nowenna do Matki Bożej Licheńskiej 18.00
Apel Maryjny i Różaniec 21.00
kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa:
Adoracja Najświętszego Sakramentu 14.00 – 16.00
Spowiedź 14.00 – 16.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte 7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej 10 Cnót Ewangelicznych w Grąblinie
Msza Święta 7.30

CZYTANIA Z DNIA

realizacja LM Internet  LM Internet