Matka Boża Bolesna
Główka7 Bazylika nocą
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ


 

Sanktuarium
 

Liturgiczne wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza

Bł. Jerzy Matulewicz na kartach historii zapisał się jako odnowiciel Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Kościół katolicki wspomina postać błogosławionego 27 stycznia, czyli w dniu jego śmierci.

Bł. Jerzy Matulewicz (Matulaitis) urodził się 13 kwietnia 1871 r. w Lugine koło Mariampola (Litwa). Po śmierci obojga rodziców opiekował się nim starszy brat, Jan. Przyszły kapłan naukę rozpoczął w mariampolskim gimnazjum, którą następnie kontynuował w Kielcach i Warszawie. W 1898 r. na Akademii Duchownej w Petersburgu uzyskał tytuł magistra teologii oraz otrzymał święcenia kapłańskie. Dziewięć lat później został mianowany kierownikiem katedry socjologii na macierzystej uczelni.

W tym czasie przyjaźnił się ks. Wincentym Sękowskim - ostatnim żyjącym zakonnikiem ze Zgromadzenia Księży Marianów, które ustrój carski przeznaczył do kasaty. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu błogosławionego, zakon udało się ocalić. W 1909 r. bł. Jerzy Matulewicz złożył na ręce ks. Sękowskiego śluby zakonne, stając się członkiem Zgromadzenia.

Od 1911 roku do końca życia pełnił funkcję generała mariańskiego Zgromadzenia. W czasie I wojny światowej pracował w Warszawie. W latach 1914-1918 zajmował się działaniami charytatywno-wychowawczymi i wspomaganiem duchowym kapłanów oraz osób zakonnych. W 1918 r. został mianowany przez papieża Benedykta XV biskupem wileńskim.

Bł. Jerzy Matulewicz zmarł 27 stycznia 1927 r. Swoje życie przeżył zgodnie z hasłem "Pro Christo et Ecclesia" – „Za Chrystusa i Kościół”. Pogrzeb odbył się w katedrze kowieńskiej, a w 1934 r. jego ciało przeniesiono do mariańskiego kościoła w Mariampolu, gdzie znajduje się po dziś dzień. Gdy umierał, odnowione przez niego Zgromadzenie liczyło ponad 300 zakonników w 13 domach zakonnych.

Został beatyfikowany w dniu 28 czerwca 1987 r. przez papieża Jana Pawła II. W Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym, gdzie posługę duszpasterską pełnią księża marianie, znajduje się pomnik wzniesiony ku pamięci bł. Jerzego Matulewicza. Obelisk, ufundowany przez Duchową Rodzinę Mariańską, wybudowano w 1989 r. z okazji 40. rocznicy przybycia marianów do Lichenia.

Licheń Stary, 25 stycznia 2018 r.


15 października 2018
Poniedziałek

Wspomnienie obowiązkowe
św. Teresy od Jezusa,
dziewicy i doktora Kościoła

Międzynarodowy Dzień
Kobiet Wiejskich

4. dzień nowenny przed rocznicą
śmierci († 1755) czcigodnego
. Bożego Kazimierza Wyszyńskiego

 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 Msza św. w intencji poszanowania życia
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół dolny - kaplica Trójcy Świętej:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 – 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Różaniec dla dorosłych: po Mszy św. wieczornej

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Imieniny obchodzą:
Jadwiga, Teresa, Brunon
 
Zwykły okres liturgiczny
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Ga 4,22-24. 26-27. 31 – 5, 1
Psalm responsoryjny:

Ps 113 (112),1-2. 3-4. 5-7 (R.: por. 2a)
Ewangelia: Łk 11,29-32


 

realizacja LM Internet  LM Internet