Matka Boża Bolesna
Główka29 DPArka
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ


 

Sanktuarium
 

Dzień skupienia Liturgicznej Służby Ołtarza

Kilkudziesięciu ministrantów z dekanatów: kłodawskiego, kościeleckiego, konińskiego I, konińskiego II, sompoleńskiego, tureckiego i uniejowskiego wzięło udział w dniu skupienia w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej (14.04).

 

Dzień skupienia Liturgicznej Służby Ołtarza rejonu konińskiego rozpoczął się w sobotni poranek w kościele parafialnym pw. św. św. Doroty, dziewicy i męczennicy, w Licheniu Starym. Ministrantów oraz duszpasterzy przybyłych na spotkanie powitał proboszcz parafii, ks. Henryk Kulik MIC. W słowie wstępnym rejonowy duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza, ks. Marcin Olejniczak podkreślił, że licheńskie Sanktuarium zostało w nieprzypadkowy sposób wybrane na miejsce spotkania, ponieważ Maryja, czczona w cudownym wizerunku w Licheniu, uczy każdego człowieka życia w uległości Duchowi Świętemu.
   
W trakcie dnia skupienia konferencję wygłosił ks. Adam Stankiewicz MIC, wicekustosz Sanktuarium, który w oparciu o fragment Ewangelii ukazujący scenę Zwiastowania Maryi, wskazał na czym polega posłuszeństwo Bożemu słowu w codzienności.
     
Ministranci modlili się także wspólnie podczas południowej Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej w bazylice. Uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Marcin Olejniczak. W wygłoszonym słowie kapłan podkreślił, jak ważne jest, aby wszyscy słudzy ołtarza byli napełnieni Duchem Świętym i mądrością. Podczas homilii duszpasterz zaznaczył również, że prawdziwy kult wyraża się w nieustannym pogłębianiu bliskości z Bogiem.
       
Licheń Stary, 16 kwietnia 2018 r.


24 maja 2018
Czwartek

Święto ku czci Jezusa Chrystusa
Najwyższego i Wiecznego Kapłana


Wspomnienie obowiązkowe
Najświętszej Maryi Panny
Wspomożycielki Wiernych
Patronki Zgromadzenia
Sióstr Najświętszego Imienia Jezus
posługujących w Sanktuarium

Dzień modlitw za Kościół w Chinach

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Nabożeństwo majowe: 17.00
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00

kościół dolny - kaplica Trójcy Świętej:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
 

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Nabożeństwo majowe: 17.30

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
 
Imieniny obchodzą:
Joanna, Zuzanna, Milena

Okres liturgiczny: zwykły
III tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Jr 31,31-34
Psalm responsoryjny:
Ps 110 (109),1bcde. 2-3 (R.: por. 4b)

Ewangelia: Mk 14,22-25

realizacja LM Internet  LM Internet