Matka Boża Bolesna
z
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Sybiracy pielgrzymowali do Matki Bożej Licheńskiej

Za pokolenia Sybiraków, którzy zginęli na „nieludzkiej ziemi”, aby ofiarę ich życia Bóg wynagrodził chwałą nieba, modlono się dziś w licheńskiej bazylice z okazji XVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Sybiraków.

Pielgrzymkę rozpoczęło spotkanie modlitewne pod obeliskiem upamiętniającym Polaków, którzy podczas II wojny światowej zostali zesłani przez komunistyczny reżim sowiecki na daleką Syberię, gdzie setki tysięcy z nich straciło życie. Ci, którzy ocaleli, i którym zdrowie dopisuje, przybyli dziś do Matki Bożej Licheńskiej dziękować za przetrwanie. Zgromadzeni przy pomniku odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. Wysłuchano także apelu poległych. Nie zabrakło wspomnień osób, które przeżyły radziecką tułaczkę. Obecny na pielgrzymce pan Józef opowiada, że życie na dalekiej Syberii było trudne: „My zostaliśmy wywiezieni w 1940 roku do Omska. Nasza rodzina była ośmioosobowa. Do dziś przeżyłem tylko ja. Rodzice w łagrach przeżyli 6 lat, ja 2,5 roku, gdyż ja się tam urodziłem. Nie pamiętam za wiele, ale pamiętam, że było nam ciężko”.

Po modlitwie przy pomniku uczestnicy pielgrzymki udali się do bazyliki pw. Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, aby poprzez uczestnictwo we Mszy św. podziękować Bogu i Maryi za ocalone życie. Eucharystii przewodniczył ks. Franciszek Głód z Jugowic, natomiast homilię do zgromadzonych wiernych wygłosił ks. Zdzisław Banaś, krajowy duszpasterz sybiraków. W wygłoszonym słowie kapłan dziękował Matce Bożej za ocalone życie. Zwrócił także uwagę na istotę przebaczenia, gdyż bez tego daru nie da się żyć w pokoju. Jednocześnie podkreślił, że nie można być obojętnym w dzisiejszym świecie: „Trzeba bronić świętych wartości ojczystych – rodziny, domu ojczystego, świętości życia, moralności i zasad”.

Na zakończenie Mszy św. został odczytany akt zawierzenia Matce Bożej Licheńskiej.

Od 10 lutego 1940 r. do czerwca 1941 r. władze ZSRR zorganizowały cztery wywózki polskich obywateli z Kresów na Wschód. Według Związku Sybiraków, wywiezionych zostało ok. 1,3 - 1,5 mln Polaków, z których zginął co trzeci.

Licheń Stary, 14 czerwca 2018 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


22 lutego 2019
Piątek

 
Święto katedry św. Piotra, Apostoła

Dzień Ofiar Przestępstw

Rekolekcje: Eucharystia – studnia bez dna i przepis na życie.

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze św.
7.30, 12.00, 18.00 
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze św. 7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Imieniny obchodzą:
Małgorzata, Marta, Konkordia

Okres liturgiczny: zwykły
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: C, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie:1 P 5, 1-4
Psalm responsoryjny:Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1)
Ewangelia:Mt 16, 13-19
realizacja LM Internet  LM Internet