Matka Boża Bolesna
25
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ


 

Sanktuarium
 

VI Pielgrzymka Duchowej Rodziny Mariańskiej i Wspólnoty Modlitewnej

W uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela w licheńskiej bazylice modliła się Duchowa Rodzina Mariańska i Wspólnota Modlitewna. Spotkanie wiernych, którzy duchowo i materialnie wspierają Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej odbyło się po raz szósty.

Niedzielnej sumie odpustowej przewodniczył ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty marianów, który w homilii skupił się na osobie św. Jana Chrzciciela: „Imię Jan oznacza Bóg jest łaskawy. Zadaniem św. Jana Chrzciciela było przygotowanie narodu wybranego na przyjście Zbawiciela. Gromadząc się w bazylice licheńskiej, otrzymujemy łaskę daną nam od Boga, że właśnie dziś gromadzimy się jako dzieci Boże w wyjątkowym miejscu i możemy dzielić się z innymi Dobrą Nowiną”.

Odwołując się natomiast się do obecności wiernych w licheńskim Sanktuarium, kapłan powiedział: „Maryja zaprasza nas do siebie, do swojego domu, abyśmy byli umocnieni Duchem Jezusa Chrystusa. Dzieje się tak za sprawą wypowiedzianych przez nią słów: Uczyńcie wszystko, cokolwiek mój Syn powie wam”.

Na zakończenie ks. Binda zachęcał zgromadzonych w świątyni wiernych do szczerej i głębokiej modlitwy o to, aby nie zabrakło nikomu odwagi w głoszeniu prawdy na wzór św. Jana Chrzciciela.

Licheń Stary, 24 czerwca 2018 r.


17 lipca 2018
Wtorek

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00

19.00 Msza św. w intencji Wspólnoty Modlitewnej i ich rodzin
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół dolny - kaplica Trójcy Świętej:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 – 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Nieszpory za zmarłych: 17.30

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Imieniny obchodzą:

Aneta, Bogdan, Aleksy 

Zwykły okres liturgiczny
III  tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony

Rok liturgiczny: B, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Iz 7,1-9
Psalm responsoryjny :
Ps 48 (47),2-3a. 3bc-4. 5-6. 7-8
(R.: por. 9d)

Ewangelia: Mt 11,20-24

realizacja LM Internet  LM Internet