Matka Boża Bolesna
Główka46 procesja Apelu
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ


 

Sanktuarium
 

VI Pielgrzymka Duchowej Rodziny Mariańskiej i Wspólnoty Modlitewnej

W uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela w licheńskiej bazylice modliła się Duchowa Rodzina Mariańska i Wspólnota Modlitewna. Spotkanie wiernych, którzy duchowo i materialnie wspierają Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej odbyło się po raz szósty.

Niedzielnej sumie odpustowej przewodniczył ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty marianów, który w homilii skupił się na osobie św. Jana Chrzciciela: „Imię Jan oznacza Bóg jest łaskawy. Zadaniem św. Jana Chrzciciela było przygotowanie narodu wybranego na przyjście Zbawiciela. Gromadząc się w bazylice licheńskiej, otrzymujemy łaskę daną nam od Boga, że właśnie dziś gromadzimy się jako dzieci Boże w wyjątkowym miejscu i możemy dzielić się z innymi Dobrą Nowiną”.

Odwołując się natomiast się do obecności wiernych w licheńskim Sanktuarium, kapłan powiedział: „Maryja zaprasza nas do siebie, do swojego domu, abyśmy byli umocnieni Duchem Jezusa Chrystusa. Dzieje się tak za sprawą wypowiedzianych przez nią słów: Uczyńcie wszystko, cokolwiek mój Syn powie wam”.

Na zakończenie ks. Binda zachęcał zgromadzonych w świątyni wiernych do szczerej i głębokiej modlitwy o to, aby nie zabrakło nikomu odwagi w głoszeniu prawdy na wzór św. Jana Chrzciciela.

Licheń Stary, 24 czerwca 2018 r.


21 września 2018
Piątek

Święto św. Mateusza,
Apostoła i Ewangelisty

 
Międzynarodowy Dzień Pokoju
 
Warsztaty:
Stres - radzenie sobie w sytuacji trudnej
21-23.09.2018

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Różaniec: 18.00

Apel Maryjny: 21.00
Po Apelu Maryjnym procesja ze świecami
kościół dolny - kaplica Trójcy Świętej:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 – 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza święta
 7.30

Imieniny obchodzą:
Hipolit, Mateusz, Daria 

Okres liturgiczny: zwykły
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: czerwony
Rok liturgiczny: B, II 

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Ef 4,1-7. 11-13

Psalm responsoryjny:
Ps 19 (18),2-3. 4-5

Ewangelia:  Mt 9,9-13

realizacja LM Internet  LM Internet