Matka Boża Bolesna
Główka49 panorama
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ


 

Sanktuarium
 

Pielgrzymka III klas gimnazjalnych i VIII klas szkół podstawowych z terenu diecezji włocławskiej

W Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym miało miejsce historyczne wydarzenie. Dziś przed obrazem Matki Bożej Licheńskiej modliło się 6 tysięcy młodych ludzi z terenu diecezji włocławskiej. Tegoroczna pielgrzymka młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania zgromadziła podwójną liczbę uczestników – uczniów III klas gimnazjalnych oraz VIII klas szkół podstawowych.
 
Pielgrzymka rozpoczęła się ewangelizacją prowadzoną przez ks. Rafała Krauze MIC, prowincjalnego duszpasterza powołań Zgromadzenia Księży Marianów oraz ks. prał. Michała Krygiera, dyrektora wydziału duszpasterstwa ogólnego kurii diecezjalnej we Włocławku na placu przy nowej dzwonnicy. Kapłani zachęcali młodych ludzi do opowiedzenia się za Chrystusem i wybrania Go, gdyż tylko On może nas zbawić i nadać sens naszemu życiu. W ewangelizacji kapłanom pomagali członkowie młodzieżowej grupy ELO „Kecharitomene” z Lichenia, prezentując zgromadzonym na placu młodym ludziom scenki rodzajowe.
 
W samo południe rozpoczęła się Msza Święta przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej, przed którą młodzież mogła przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.
 
W imieniu księży marianów, uczestników pielgrzymki powitał ks. Janusz Kumala MIC, kustosz sanktuarium. W kilku słowach skierowanych do młodych ludzi podkreślił, że dzisiejsze wydarzenie ma wymiar historyczny: - „Uczestniczycie w największym zgromadzeniu młodzieży włocławskiej w historii.  Wy, stanowiący młody Kościół, gromadzicie się w tym wyjątkowym miejscu, aby  zawierzyć swoją przyszłość Matce Bożej. Przychodzimy dziś wszyscy do Chrystusa z Maryją. Ona jest pośród nas, tak jak i Duch Święty” – powiedział marianin, życząc jednocześnie młodym ludziom, aby podczas dzisiejszego pielgrzymowania podjęli najważniejszą decyzję swojego życia – wyboru Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela.
 
W koncelebrze Najświętszej Eucharystii pod przewodnictwem ks. bpa Wiesława Alojzego Meringa, ordynariusza diecezji włocławskiej, uczestniczyło łącznie 88 prezbiterów, którzy przybyli na dzisiejsze uroczystości do Lichenia wraz ze swymi podopiecznymi. Homilię w trackie Mszy Świętej wygłosił prowadzący wcześniejszą ewangelizację ks. Rafał Krauze MIC. W słowie nawiązał do postaci Heroda Antypasa, o którym była mowa w odczytanej Ewangelii wg św. Łukasza, mówiąc, iż „Herod nie poznał Jezusa. Dlaczego? Gdyż Herod nie był Jego uczniem.  Aby poznać Jezusa, trzeba stać się Jego uczniem, trzeba chcieć Go poznać”.
 
Prawdziwe poznanie Jezusa, zdaniem kaznodziei, polega na rozmowie prowadzonej w swoim sercu: -„ Kiedy wiem,  kim jest Jezus, wtedy wiem, kim ja sam jestem. Bo kiedy zrozumiem, że Jesus jest prawdziwie Synem Bożym, i przyszedł na świat z mego powodu, to wtedy zaczynam rozumieć, kim sam jestem” – mówił dalej marianin.
 
Jednym z uczestników pielgrzymki był Patryk Wawrzyniak, uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Koninie, który dziś pragnął modlić się o odpowiednie przygotowanie przed przyjęciem darów Ducha Świętego, a także o wybór właściwej szkoły średniej.
 
Na zakończenie liturgii słowa zachęty do uczniów skierował ks. bp Wiesław Alojzy Mering, zwracając uwagę na dwa zasadnicze aspekty, którymi winni kierować się w życiu. Pierwszym była zachęta do ciągłego poznawania Jezusa, gdyż nigdy nie będziemy w stanie uczynić tego w pełni i do samego końca. Jako drugi aspekt wskazał ukochanie. Zdaniem hierarchy,  „im bardziej znam, tym bardziej kocham, a pomiędzy poznaniem a miłością jest ścisły związek”.
 
Zwieńczeniem Mszy Świętej było odczytanie przez młodych ludzi aktu zawierzenia Matce Bożej Licheńskiej.
 
 
Licheń Stary, 27 września 2018 r.              


12 grudnia 2018
Środa

Wspomnienie dowolne
Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe
 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 Msza św. w intencji chorych,
po Mszy św. błogosławieństwo dla chorych
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Roraty 17.00   

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
 
Imieniny obchodzą:
Joanna, Aleksandra, Dagmara

Okres liturgiczny: Adwent
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: fioletowy
Rok liturgiczny: C, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Iz 40,25-31
Psalm responsoryjny:
Ps 103 (102),1-2. 3-4. 8 i 10 (R.: 1a)

Ewangelia: Mt 11,28-30

realizacja LM Internet  LM Internet