Matka Boża Bolesna
Główka46 procesja Apelu
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ


 

Sanktuarium
 

III Kongres Nowej Ewangelizacji Diecezji Włocławskiej w Licheniu
 

Temat „Jedność wspólnot w dziele Nowej Ewangelizacji” wybrzmiał 13 października w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu, podczas III Kongresu Nowej Ewangelizacji Diecezji Włocławskiej pod honorowym patronatem  ks. bp Wiesława Meringa.

Podejmowany temat i wyzwania, które stoją przed wspólnotami diecezji włocławskiej przybliżył ks. Rafał Krauze MIC, z Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań Zgromadzenia Księży Marianów, koordynator kongresu. – W tym roku tematem jest „Jedność wspólnot w dziele Nowej Ewangelizacji” w nawiązaniu do fragmentu z Ewangelii według św. Jana, tzw. modlitwy arcykapłańskiej Jezusa, podczas której prosi Ojca, „...aby wszyscy stanowili jedno (...) w Nas (...), aby świat uwierzył...” (J 17, 21). Wezwanie Jezusowe do jedności jest zarazem wskazaniem, że to właśnie dzięki tej jedności świat nam - uczniom Jezusa, uwierzy, gdy będziemy głosić Ewangelię. Papież Franciszek pisze w adhortacji Ewangelii Gaudium: „Ileż wojen w obrębie Ludu Bożego i w różnych wspólnotach! (…) Kogo chcemy ewangelizować takimi postawami?” (EG 98-101). Kogo chcemy ewangelizować postawą rywalizacji, a czasem nienawiści? Każdy z nas w swoim charyzmacie i w indywidualnym wezwaniu tworzy jedno Ciało Chrystusowe - Kościół, jak mówi św. Paweł (por. 1 Kor 12, 27)  – wyjaśniał marianin.
Uczestnicy spotkania skupili się na „rozpaleniu serc do ewangelizacji” i szukaniu jedności pomiędzy sobą. – Chcemy też zaproponować wspólne akcje ewangelizacyjne – np. ewangelizacje miast – już kilka razy takie wydarzenia się odbyły – dwa razy w Licheniu, w Kole i Włocławku. W przyszłym roku planujemy ewangelizację Zduńskiej Woli. Chcemy zapraszać ludzi, aby wyszli poza swoje wspólnoty, zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego Franciszka. Zresztą Nowa Ewangelizacja z samej definicji oznacza wyjście do tych, którzy wprawdzie są ochrzczeni, ale nie doświadczyli jeszcze osobistego spotkania z Bogiem żywym. Chcemy ogłosić im kerygmat - fundamentalną prawdę o miłości Bożej, uznaniu swojej grzeszności, przyjęciu w swoim życiu zbawienia, które odnajdujemy w  Jezusie, Jego królowania i daru Ducha Świętego – głosić Chrystusa umarłego, zmartwychwstałego i uwielbionego, który jest Mesjaszem, Panem i Zbawicielem – mówił ks. Rafał Krauze MIC.
            Czas Kongresu upłynął na konferencjach, dzieleniu, wspólnej modlitwie. Słowo do uczestników spotkania skierował również ks. bp Wiesław Mering, pasterz diecezji włocławskiej.
Podczas trwania Kongresu prelekcje wygłosili:
1. Ks. Artur Godnarski – sekretarz Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji, pasterz Wspólnoty św. Tymoteusza, wieloletni koordynator ekipy Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej – Przystanek Jezus.
2. Ks. dr Adam Bajorski MSF – oficjał Prowincjała ds. Duszpasterstwa Rodzin, kapłan od lat zaangażowany w działania ewangelizacyjne w diecezji włocławskiej, gospodarz pierwszych dwóch forów w 2015 i 2016 roku.
3. Ks. dr Przemysław Sawa – dyrektor Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody, prezbiter diecezji bielsko-żywieckiej, egzorcysta, ustanowiony przez papieża Franciszka Misjonarzem Miłosierdzia.
Kongres zwieńczyła Msza Św. w kaplicy św. Jana Pawła II mieszczącej się w bazylice licheńskiej.
Spotkanie stanowiło bezpośrednią kontynuacją wcześniejszych wydarzeń: I i II Diecezjalnego Forum Ewangelizacji, które odbyły się w październiku 2015 r. i 2016 r. (...) Kongres jest inicjatywą wspólnot skupionych w ramach Forum Nowej Ewangelizacji Diecezji Włocławskiej oraz Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezji Włocławskiej.

Poprzednie zdjęcie
Następne zdjęcie

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


23 stycznia 2019
Środa

Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan - dzień szósty
"Dąż do sprawiedliwości" (Pwt 16,18-20)

22-27 stycznia - Panama w Licheniu
Dni modlitw w intencji Światowych Dni Młodzieży

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 Msza św. w intencji chorych,
po Mszy św. błogosławieństwo dla chorych
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Imieniny obchodzą:
Maria, Ildefons, Rajmund

Zwykły okres liturgiczny
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: C

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Hbr 7,1-3.15-17
Psalm responsoryjny:  Ps 110
Ewangelia: Mk 3,1-6
realizacja LM Internet  LM Internet