Matka Boża Bolesna
Główka48 kaplica różańcowa
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
 
Od 1950 roku na świecie zanikło około 250 języków, a według ONZ niemal połowa dialektów używanych na świecie w 2016 roku była zagrożona wyginięciem. W ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego ma w założeniu pomóc obchodzony 21 lutego Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

– Z okazji dzisiejszego święta, które przypomina, jak ważne jest dbanie o język ojczysty, pragniemy się pochwalić, że w Muzeum im. ks. Jarzębowskiego znajdują się trzy pierwsze wydania  drukowanych polskich Biblii: katolicką Biblię Leopolity zwaną też Szarffenbergowską (wydaną w 1561 r.), kalwińską Biblię brzeską zwaną też Radziwiłłowską (wydaną w 1563 r.),  oraz Biblię Jakuba Wujka (1599) – podkreśliła Anita Rossa, historyk sztuki pracująca w licheńskim Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego MIC.
Jak zaznacza licheńska historyk – pierwsze teksty w języku polskim były głównie tłumaczeniami fragmentów Pisma Świętego czy psałterzy. W zbiorach Muzeum mieszczącego się w licheńskiej bazylice znajdują się także liczne autografy i rękopisy znanych polskich pisarzy oraz poetów, m.in. Henryka Sienkiewicza, Zygmunta Krasińskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej czy Cypriana Kamila Norwida.
– Chcemy  też zaznaczyć, że w 2018 r. pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uczestnicy seminarium doktoranckiego prof. dr hab.Grażyny Halkiewicz-Sojak, odczytali dwa listy Wincentego i Zygmunta Krasińskich z naszych zbiorów.  Listy te nie były dotychczas nigdzie publikowane! Były więc, zupełnie nieznane! Ukazały się pierwszy raz w 2018 r. w wydawnictwie „Sztuka Edycji” 2018, nr 1 (13): Problemy edycji literatury XIX i XX wieku, pod  red. D. Pachockiego. – dodała pani Rossa.
Obchodzony dorocznie Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony 17.11.1999 roku przez UNESCO, by upamiętnić pięciu studentów uniwersytetu w Dhace (Bangladesz), którzy w 1952 r. zginęli w czasie demonstracji, domagając się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.


 
Na zdjęciach:
 
- Biblia Leopolity, Kraków, drukarnia Szarffenbergów, 1561 r., pierwszy polski drukowany tekst Biblii katolickiej pod red. Jana Kasprowicza Nicza pseudonim Leopolita ze Lwowa
 
- list Zygmunta Krasińskiego do ojca, Wincentego Krasińskiego, Nicea 5 stycznia 1847 r.


Licheń Stary, 21 lutego 2019 r.
Biblia leopolity
list

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


18 marca 2019
Poniedziałek

 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze św.7.30, 12.00, 18.00
18.00 - w intencji poszanowania życia
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze św. 7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza św. 7.30
 
Imieniny obchodzą:
Anzelm, Cyryl, Edward
 
Wielki Post
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: fioletowy
Rok liturgiczny: C, I
 
CZYTANIA Z DNIA
I czytanie: Dn 9,4b-10
Psalm: Ps Ps 79 
Ewangelia: Łk 6,36-38
realizacja LM Internet  LM Internet