Matka Boża Bolesna
24
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Poświęcenie baranków do koszyczków wielkanocnych

W trakcie dzisiejszej sumy o godz. 12 w licheńskiej bazylice, ks. Janusz Kumala MIC, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, poświęcił baranki, które następnie wierni mogli zabrać, aby włożyć do koszyczka z tegoroczną święconką (07.04).

Dzisiejszą homilię ksiądz kustosz Kumala rozpoczął od przypomnienia wizyty św. Jana Pawła II w licheńskim sanktuarium 20 lat temu. Mówiąc o przesłaniu Maryj, które przekazała ludziom za pośrednictwem pasterza Mikołaja Sikatki, kapłan wyjaśnił, iż Matka Boża umiłowała to miejsce ze względu na pielgrzymów, którzy się  w nim gromadzą. – „ Maryja, poprzez sanktuaria, chce nam powiedzieć, że jest blisko swojego umiłowanego ludu. Gromadzimy się jako wspólnota Kościoła, jako uczniowie Chrystusa po to, aby otworzyć się na Jezusa. To właśnie do Jezusa Maryja nas prowadzi i w licheńskim sanktuarium czyni to od początku jego istnienia, czyli od 1852 roku, kiedy w sierpniu tegoż roku setki pielgrzymów gromadziły się przed maleńkim obrazem, który teraz znajduje się w tej świątyni, a wówczas wisiał na sośnie w lesie grąblińskim”.  

W słowie skierowanym do wiernych marianin powiedział, że ludzie, który gromadzili się przed wizerunkiem Maryi, prosili o ratunek dla siebie, prosili o Boże miłosierdzie i przebaczenie. – „Ludzie zrozumieli, że nie można przetrwać trudnych sytuacji życiowych bez Boga. To orędzie wybrzmiewa w licheńskim sanktuarium po dziś dzień. Maryja prosi, abyśmy otworzyli serca na Boże miłosierdzie, abyśmy żyli Jego miłością”.
Zdaniem ks. Kumali „kto jest z Bogiem, ten jest szczęśliwy i bezpieczny”, gdyż zostaliśmy stworzeni do miłości ofiarnej i bezinteresownej, która przetrwa nawet śmierć.

Odnosząc się do okresu Wielkiego Postu kapłan wyjaśnił, że jest to czas uprzywilejowany, w którym spotkanie się z Chrystusem sprawi, ze nasze życie będzie lepsze. Gdy Bóg przebaczy nam nasze grzechy, wówczas dopiero zaczniemy prawdziwie żyć.

Homileta nawiązał także do odczytanej Ewangelii wg św. Jana, w której Jezus nie potępił kobiety posądzonej o nierząd.  – „Jeśli mamy wyrzuty sumienia, że coś źle zrobiliśmy, to dobrze. Ponieważ w tym momencie zaczyna się droga powrotu do Boga. Zaczyna się proces uzdrawiania. To jest łaska Ducha Świętego; Bóg otwiera nam oczy i dostrzegamy to, co jest niewłaściwe w naszym życiu. To, co miało nas uszczęśliwić, sprawiło nam ból. Grzech, najbardziej ukryty, niszczy nas i nasze rodziny. Ale dobrze jest wtedy, gdy dostrzegamy problem. Bo wtedy ruszamy w drogę nawrócenia i przemiany”.

Kapłan zachęcał także do otwarcia serca i spotkania prawdziwego Boga, gdyż jest On blisko nas. Możemy go spotkać zarówno w świątyni, jak i w każdym miejscu, w którym jesteśmy. Wystarczy tylko otworzyć swoje serce na Jego miłość. To jest dobra nowina o Chrystusie: - „Jezus przyszedł na świat nie po to, aby nas potępić, ale po to, aby nas zbawić. On chce nas wybawiać  z naszych ułomności i grzechów. To jest nasze największe szczęście – Zbawiciel jest wśród nas” – mówił kapłan.

Kończąc rozważania, ks. Kumala powiedział, Chrystus wszystkim nam daje szansę na to, abyśmy zmienili to, co jest złe. Zachęcał, abyśmy także, jak ewangeliczna nierządnica, stawali z naszymi grzechami, z tym, z czym sobie nie radzimy, przed Chrystusem. – „Powierzmy sprawę naszego nawrócenia Matce Bożej Licheńskiej, patronce szczęścia rodzinnego. Nie bójmy się tego spotkania, gdyż ono odmieni nasze życie. Bo przykład z dzisiejszej Ewangelii jest klarowny, gdy Chrystus powiedział do niewiasty – „nie potępiam cię; idź i nie grzesz więcej”.  

Przed zakończeniem Mszy św. ks. Kumala poświęcił baranki, które następnie wierni mogli zabrać ze sobą do domów, by w Wielką Sobotę włożyć je do koszyczka ze święconką.

Licheń Stary, 07 kwietnia 2019 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


1 czerwca 2020
Poniedziałek
Tyś wielką chlubą Kościoła świętego

Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji Ojczyzny
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Nabożeństwo czerwcowe: 17.00
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Nabożeństwo czerwcowe: 17.30

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet