Matka Boża Bolesna
26
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Odpust ku czci Matki Bożej Dzisesięciu Cnót Ewangelicznych
 
W środę, 10 lipca, w przypadające święto Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych, w grąblińskim kościele księża marianie oraz wierni modlili się podczas uroczystej Eucharystii o godz. 17.00. Podczas nabożeństwa modlono się, za wstawiennictwem Matki Bożej, o gorliwość w służbie Bożej i powołaniu otrzymanemu od Boga oraz w intencji sióstr anuncjatek, „strażniczek grąblińskiego lasu”, które duchowo idąc za przykładem Matki Bożej, pragną podobać się Bogu. 
 
Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium, który do wiernych obecnych w świątyni wygłosił homilię. W słowie marianin podkreślił, że z grąblińskiego lasu nieustannie płynie modlitwa - śpiewana i recytowana przez siostry anuncjatki. Ponadto mniszki starają się naśladować Matkę Bożą poprzez wypełnianie swojego powołania oraz codzienne czynności. Kapłan dziękował także za obecność sióstr w grąblińskim klasztorze. – „Obecność sióstr wśród nad jest dla nas znakiem tego, abyśmy przyjmowali nasze życiowe powołanie realizując je z miłości do Pana Boga. To jest wyzwanie dla naszej drogi wiary – abyśmy pamiętali o Bogu i o Nim myśleli wypełniając swoje obowiązki, abyśmy robili to z miłości do Boga i bliźniego”. 
 
Ksiądz kustosz zachęcał także do odczytania święta jako zaproszenia Boga do naszego życia. – „Patrząc na Matkę Bożą widzimy w Niej wzór cnót” – mówił homileta. 
 
Nawiązując do odczytanego fragmentu drugiego rozdziału Ewangelii wg św. Jana o weselu w Kanie Galilejskiej marianin powiedział, że Maryja była „towarzyska”. Zaznaczył jednak, że odnosi sie to do chęci przebywania Maryi wśród ludzi, których kocha. – „Potrzebujemy dziś tej maryjnej cnoty, czyli towarzyskości. Maryja uczestniczyła w radości drugiego człowieka, chciała dzielić się radością innych ludzi. Jednocześnie zauważa, że pojawia się problem z winem. Natychmiast idzie do Jezusa i mówi mu o tym. To jest postawa wiary, gdy zauważamy problem u innych i staramy się pomóc w jego rozwiązaniu” – mówił kapłan. 
 
Jego zdaniem my także powinniśmy udać się po pomoc do Boga, gdy w naszym życiu pojawia się problem. Nie należy zwlekać, gdyż tylko Bóg może rozwiązać wszystkie nasze problemy. – „To jest postawa ucznia Chrystusa – mamy napełniać stągwie naszych serc miłością Jezusa Chrystusa” – zakończył homilię ks. Janusz Kumala MIC.
 
Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił parafialny chór Virtus Dei pod dyrekcją pana Czesława Fijałkowskiego. W koncelebrze Najświętszej Eucharystii uczestniczyli kapłani z domu zakonnego księży i braci marianów z Lichenia: ks. Bogusław Binda MIC, przełożony wspólnoty zakonnej, ks. Adam Stankiewicz MIC, wicekustosz licheńskiego sanktuarium oraz dwaj mariańscy neoprezbiterzy: ks. Łukasz Gaj MIC i ks. Mateusz Cielecki MIC. 
Po zakończonej Mszy św. siostry anuncjatki zaprosiły uczestników nabożeństwa do klasztoru na przygotowaną agapę. 


Licheń Stary, 10 lipca 2019 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


16 października
Środa

Wspomnienie obowiązkowe
św. Jadwigi Śląskiej

41. rocznica wyboru
św. Karola Wojtyły na papieża
Zapraszamy do zwiedzania
Apartamentów Papieskich

 
25. Piesza Pielgrzymka Młodzieży z Wysokiego

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji chorych i umierajacych,
po mszy błogosławieństwo chorych
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Różaniec 18.00
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 – 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Różaniec dla dorosłych po Mszy św. o godz. 17.00
Różaniec dla dzieci o godz. 15.30

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Imieniny obchodzą:
Florentyna, Ambroży, Gaweł
 
Zwykły okres liturgiczny
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: C, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Rz 2, 1-11
Psalm responsoryjny:Ps 62 (61), 2-3. 6-7. 9 (R.: 13b)
Ewangelia: Łk 11, 42-46
realizacja LM Internet  LM Internet