Matka Boża Bolesna
Główka40 Bazylika w zbożu
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Uwielbiali Boga i dzielili się swoim świadectwem wiary!
 
Sobota, 10 sierpnia w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej i okolicy była dniem wyjątkowej ewangelizacji. Dobrą Nowinę na ulice Lichenia Starego, Konina oraz Ślesina zaniosło ponad 100 osób z kilkunastu wspólnot z terenu diecezji Włocławskiej. Organizatorem tego wielkiego dzielenia się świadectwem wiary były licheńska "Ekipa dla Jezusa" i Forum Nowej Ewangelizacji Diecezji Włocławskiej.
Świeccy ewangelizatorzy zostali rozesłani po Eucharustii o gdprawionej o godzinie 9.00. Można było ich spotkać na plaży i w okolicy rynku w Licheniu Starym, w Koninie: nad jeziorem Zatorze, w Parku Ojców, parku Chopina, przy Bulwarze Nadwarciańskim oraz w okolicy rynku miejsckiego, a także na ślesińskiej plaży i rynku. Odwiedzili także oddziały onkologiczne i neurologiczny konińskiego szpitala, gdzie modlili się za chorych i rozmawiali z pacjentami. Jeden z wolontariuszy Ewangelizacyjnego Licheńskiego Ośrodka "Kecharitomene" szczególnie wspomina pacjenta, który był szczęśliwy z powodu odwiedzin młodych katolików i opowiedział im historię własnego życia. W ewangelizacji ponadto wzięli udział m. in. przedstawiciele takich wspólnot, jak Domowy Kościół Ruchu Światło Życie, Odnowa w Duchu Świętym, środowisko Alpha Polska, Szkoła Maryi, Apostolat Maryjny czy Apostolski Ruch Wiary.
 
O godzinie 15.00 na scenie przed licheńską Golgotą odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Modlitwa rozpoczęła kolejną część spotkania, w czasie której śpiewano pieśni uwielbienia, a także dzielono się świadectwem wiary i historiami spotkania żywego Boga. Zgromadzeni wysłuchali o doświadczeniu mocy Ducha Świętego, który przemienia życie człowieka.
Oprawę muzyczną zapewnił licheński zespół „Ekipy dla Jezusa” - „Galilea” w składzie: Arkadiusz Gorgolewski, Joanna Borowska i Grzegorz Gruszczyński. Obecni byli także członkowie Wspólnoty Trudnych Małżeństw "Sychar", z którymi można było porozmawiać przed budynkiem Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym. Dzieląc się własnymi doświadczeniami, przekonywali, że każde sakramentalne małżeństwo, nawet z najtrudniejszą historią, jest do uratowania, mimo kryzysów.
 
Spotkanie zakończyło uwielbienie prowadzone przez Marcina Iżyka wraz z zespołem ze Wspólnoty "Drzewo Życia" działającej w podtoruńskim Lubiczu Górnym.
 
Licheń Stary, 11 sierpnia 2019 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


17 stycznia 2020
Piątek
Na wieki będę slawił łaski Pana

Wspomnienie obowiązkowe św. Antoniego, opata

Dzień Dialogu z Judaizmem


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica  Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Zwykły okres liturgiczny
I tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: 1 Sm 8,4-7.10-22 a
Psalm responsoryjny: Ps 89
Ewangelia: Mk 2,1-12
realizacja LM Internet  LM Internet