Matka Boża Bolesna
Główka43 wnętrze Bazyliki
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Modlitwa o pokój

80. rocznica wybuchu II wojny światowej była w sanktuarium Dniem modlitw o pokój na świecie. Rozpoczął go głos dzwonu „Bogurodzica” o 4.45, a głównym elementem była uroczysta suma w bazylice, po której złożono kwiaty pod pomnikiem Armii Krajowej.
 
Dzwon Bogurodzica będący największym dzwonem w Polsce odzywał się 1 września trzykrotnie. O 4.45 oddając hołd Obrońcom Ojczyzny, o 11.45 – Poległym za Ojczyznę oraz o 15.30 zwiastując – Pokój Tobie, Polsko.
 
Różańcem w intencji poległych w czasie II wojny światowej modlono się w bazylice o 9.00. Podczas Organowego Koncertu Pokoju w wykonaniu Jacka Hyżnego, organisty licheńskiej bazyliki, który odbył się o godzinie 11.00, można było usłyszeć m. in. „Toccatę d-moll” Jana Sebastiana Bacha czy improwizacje na temat pieśni „O Pani ufność nasza” i „Bogurodzicy”.
 
„Spotykamy się na tej Mszy Świętej, by modlić się w intencji pokoju i dziękować tym wszystkim, którzy oddali swoje życie walcząc za naszą Ojczyznę” – mówił ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego Sanktuarium rozpoczynając południową Eucharystię, która zgromadziła około 3 tysięcy wiernych. „Powinniśmy nieustannie pamiętać o tych wszystkich, którzy oddali życie za wolność Polski, którzy z trudem poświęcając czas swojego życia czy zdrowie, próbowali przyczynić się do odzyskania przez Polskę wolności i niepodległości.”
 
„Po tak trudnych doświadczeniach nie jest tak łatwo wyciągnąć rękę i pojednać się. Pomimo jednak tak wielu doznanych krzywd, trzeba nam tą drogą właśnie iść. Ten proces pojednania toczy się od 1965 roku i słynnego listu polskich biskupów do niemieckich – przebaczamy i prosimy o przebaczenie.” – przypomniał w homilii marianin. „W wielu miejscach w Polsce dziś modlimy się o pokój i w tej modlitwie jest zawarte wołanie do Boga o łaskę przebaczenia i pojednania; takiego pamiętania, by to nie przeszkadzało w budowaniu teraźniejszości i przyszłości.” – dodał homileta – „Pamięć jest ważna by budować teraźniejszość i przyszłość – gdy jest naznaczona chrześcijańskim przebaczeniem i pojednaniem.”
Ksiądz kustosz zwrócił także uwagę na napis znajdujący się nad Cudownym Obrazem w bazylice: prośbę do Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski – „udziel pokoju dniom naszym”.
 
Nawiązując do tego, że nadal dziś jesteśmy świadkami wojen i konfliktów, np. toczącego się na Ukrainie ks. Kumala dodał: „Jeśli zabraknie ducha dialogu, pozostanie tylko rywalizacja i szukanie sposobu, by sobie innych podporządkować, a to jest ścieżka wojenna. Trzeba rozpoczynać od swojego serca szukanie sposobu pojednania, by prowadzić dialog z tymi, którzy mają inne poglądy niż my. Inaczej nie ma przyszłości dla Narodu, który jest rozbity i skłócony.” Na zakończenie Mszy Świętej sanktuaryjny Kwintet Dęty zagrał kilka pieśni patriotycznych.
 
Po liturgii złożono kwiaty i znicze pod pomnikiem Armii Krajowej. Modlitwę przy monumencie poprowadził ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty zakonnej. „Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna , która zagraża Twoim stworzeniom, na niebie, na ziemi i w morzu.” – mówił zakonnik.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


6 grudnia 2019
Piątek
pierwszy piątek miesiąca
Pan moim światłem i zbawieniem moim

Wspomnienie dowolne św. Mikołaja, biskupa

Ósmy dzień Nowenny przed Uroczystością
Niepokalanego Poczęcia NMP

Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
12.00 Nabożeństwo wynagradzające do Najświętszego Serca Pana Jezusa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
7.00 Msza św. roratnia
15.30 Msza św. dla dzieci, od 15.00 spowiedź dla dzieci

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: I tydzień Adwentu
I tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: fioletowy
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Iz 29, 17-24
Psalm responsoryjny: Ps 27
Ewangelia:  Mt 9,27-31
realizacja LM Internet  LM Internet