Matka Boża Bolesna
s
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Rekolekcje o odpowiedzialności

51 osób uczestniczyło w rekolekcjach różańcowych o odpowiedzialności za Kościół i świat w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.

Konferencje i rozmowy w ramach rekolekcji, które odbyły się w ostatni weekend września, poprowadził ks. dr Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium. – Nasza odpowiedzialność związana jest z Bożą odpowiedzialnością za cały świat i każdego człowieka. Bóg zachęca, byśmy w zjednoczeniu z Nim realizowali tę odpowiedzialność, w taki sposób, który jest powiązany z naszą drogą życiową. Odpowiedzialność wyraża się w modlitwie, by wszyscy osiągnęli niebo, ale jest również związana z naszym osobistym życiem, z ludźmi, dla których żyjemy. Mamy być odpowiedzialnymi za innych – mówił ks. Kumala.

Kustosz licheńskiego sanktuarium rozważał temat odpowiedzialności na podstawie scen ewangelicznych, m.in. zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Mówił o odczytywaniu Bożego planu wobec ludzkości, odkrywaniu powołania życiowego i odpowiedzi na to powołanie. – Warto zadać sobie na przykład pytanie przy wyborze pracy – czy mogę poprzez to stanowisko pomagać ludziom i wzrastać duchowo? Czy mogę wypełniać obowiązki w zgodzie z sumieniem? – zachęcał do refleksji marianin. – Maryja oddaje Bogu całą siebie, odpowiadając „Oto jestem”. Czy kryzys w małżeństwie oznacza koniec miłości? Ważne, by przyjąć odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia, nawet trudne, a nie oddawać Bogu tylko część naszego życia. To istota bycia chrześcijaninem – mówił.

Honorata Szymańska z Kalisza uczestniczy w rekolekcjach maryjnych po raz czwarty. Dlaczego wybrała te rekolekcje? – Pełnię funkcję dyrektorską w szkole i jestem doradcą w sprawach lokalnej polityki, dlatego czuję spoczywającą na mnie odpowiedzialność. Zawsze staram się kierować wartościami chrześcijańskimi. Uważam, że powołaniem chrześcijanina jest odpowiedzialność za siebie i swoją rodzinę, ale także otwarcie się na innych i odpowiedzialność za swoją pracę. To ogromne wyzwanie, to wiele kosztuje. Człowiek nie dałby sobie rady bez pomocy Boga i Maryi – stwierdziła Honorata Szymańska. – Ksiądz kustosz pięknie trafia do naszych serc, a Matka Boża Licheńska zawsze mi pomaga. Mam ogromny dług wdzięczności wobec Matki Bożej – przyznała.
W pierwszy weekend października odbędą się rekolekcje różańcowe o godności i powołaniu człowieka. Szczegóły na temat rekolekcji dostępne są na stronie internetowej licheńskiego sanktuarium w zakładce Centrum Formacji Maryjnej.
 
Licheń Stary, 28 września 2019 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


17 stycznia 2020
Piątek
Na wieki będę slawił łaski Pana

Wspomnienie obowiązkowe św. Antoniego, opata

Dzień Dialogu z Judaizmem


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica  Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Zwykły okres liturgiczny
I tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: 1 Sm 8,4-7.10-22 a
Psalm responsoryjny: Ps 89
Ewangelia: Mk 2,1-12
realizacja LM Internet  LM Internet