Matka Boża Bolesna
Główka48 kaplica różańcowa
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Rekolekcje o odpowiedzialności

51 osób uczestniczyło w rekolekcjach różańcowych o odpowiedzialności za Kościół i świat w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.

Konferencje i rozmowy w ramach rekolekcji, które odbyły się w ostatni weekend września, poprowadził ks. dr Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium. – Nasza odpowiedzialność związana jest z Bożą odpowiedzialnością za cały świat i każdego człowieka. Bóg zachęca, byśmy w zjednoczeniu z Nim realizowali tę odpowiedzialność, w taki sposób, który jest powiązany z naszą drogą życiową. Odpowiedzialność wyraża się w modlitwie, by wszyscy osiągnęli niebo, ale jest również związana z naszym osobistym życiem, z ludźmi, dla których żyjemy. Mamy być odpowiedzialnymi za innych – mówił ks. Kumala.

Kustosz licheńskiego sanktuarium rozważał temat odpowiedzialności na podstawie scen ewangelicznych, m.in. zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Mówił o odczytywaniu Bożego planu wobec ludzkości, odkrywaniu powołania życiowego i odpowiedzi na to powołanie. – Warto zadać sobie na przykład pytanie przy wyborze pracy – czy mogę poprzez to stanowisko pomagać ludziom i wzrastać duchowo? Czy mogę wypełniać obowiązki w zgodzie z sumieniem? – zachęcał do refleksji marianin. – Maryja oddaje Bogu całą siebie, odpowiadając „Oto jestem”. Czy kryzys w małżeństwie oznacza koniec miłości? Ważne, by przyjąć odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia, nawet trudne, a nie oddawać Bogu tylko część naszego życia. To istota bycia chrześcijaninem – mówił.

Honorata Szymańska z Kalisza uczestniczy w rekolekcjach maryjnych po raz czwarty. Dlaczego wybrała te rekolekcje? – Pełnię funkcję dyrektorską w szkole i jestem doradcą w sprawach lokalnej polityki, dlatego czuję spoczywającą na mnie odpowiedzialność. Zawsze staram się kierować wartościami chrześcijańskimi. Uważam, że powołaniem chrześcijanina jest odpowiedzialność za siebie i swoją rodzinę, ale także otwarcie się na innych i odpowiedzialność za swoją pracę. To ogromne wyzwanie, to wiele kosztuje. Człowiek nie dałby sobie rady bez pomocy Boga i Maryi – stwierdziła Honorata Szymańska. – Ksiądz kustosz pięknie trafia do naszych serc, a Matka Boża Licheńska zawsze mi pomaga. Mam ogromny dług wdzięczności wobec Matki Bożej – przyznała.
W pierwszy weekend października odbędą się rekolekcje różańcowe o godności i powołaniu człowieka. Szczegóły na temat rekolekcji dostępne są na stronie internetowej licheńskiego sanktuarium w zakładce Centrum Formacji Maryjnej.
 
Licheń Stary, 28 września 2019 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


17 listopada 2019
Niedziela

Trzydziesta Trzecia Niedziela Zwykła


III Światowy Dzień Ubogich

Kurs "Nowe Życie" / Ekipa dla Jezusa

Rekolekcje: Eucharystia  studnia bez dna  i przepis na życie – część druga

 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte

7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 – 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
8.30, 10.30, 17.00
Nabożeństwa
8.00 Różaniec lub Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
8.00

Imieniny obchodzą:
Grzegorz, Salomea, Waleria

Okres liturgiczny: zwykły
Tydzień Psałterza: I
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: C, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Ml 3,19-20a
Psalm responsoryjny: Ps 98
Drugie czytanie: 2 Tes 3,7-12
Ewangelia: Łk 21,5-19
realizacja LM Internet  LM Internet