Matka Boża Bolesna
Główka52 balony
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

„Stałem się sługą Ewangelii”
Rekolekcje diecezjalnej Odnowy w Duchu Świętym

 
Około 200 osób ze wspólnot charyzmatycznych katolickiej Odnowy w Duchu Świętym z terenu diecezji włocławskiej spotkało się w weekend 15-17 listopada w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Tematem spotkania formacyjnego były słowa „Stałem się sługą Ewangelii”.
 
Jak poinformował ks. Krzysztof Antczak, odpowiedzialny za Odnowę w Duchu Świętym działającą na terenie diecezji włocławskiej: „celem rekolekcji jest, by pobudzić ludzi, którzy przychodzą do wspólnot tylko po to, by brać, by im się lepiej żyło, a nie chcą nic dawać. Aby ich zachęcić do służby i głoszenia Ewangelii.”
 
Rekolekcje organizowane przez Diecezjalną Radę Odpowiedzialnych za Odnowę w Duchu Świętym w diecezji włocławskiej rozpoczęły się w piątkowy wieczór zawiązaniem wspólnoty i katechezą. W sobotę dzień otwarło wspólne Lectio divina. Wysłuchano kolejnej katechezy. Odbyły się medytacja, Eucharystia i panel dyskusyjny prowadzony w mniejszych grupach. Drugi dzień pobytu w Sanktuarium zamknięto wspólnotową modlitwą. Głównym punktem niedzielnego programu była Msza Święta sprawowana w kaplicy Trójcy Świętej w bazylice. Po liturgii odbyła się Godzina Świadectw będąca podsumowaniem owoców rekolekcyjnych.  
Bez przerwy przez 36 godzin od godziny 20.00 w piątek do 8.00 w niedzielę trwano na Adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Domu Pielgrzyma ARKA, gdzie odbywały się rekolekcje. Modlący się zmieniali się co godzinę, a czas na Adorację przewidziano także dla dzieci. 
 
„Uświadomiliśmy sobie, że chcemy być w Kościele, który jest rodziną, żywym świadectwem, a nie muzeum, gdzie przychodzimy tylko oglądać – jesteśmy wybranym kapłaństwem” (por. 1P 2,9) – przekonują uczestnicy.
 
Ostatniego dnia, po porannej medytacji dialogu Piotra z Jezusem (J 21, 15-19), kiedy to Jezus pytał Apostoła: „czy mnie miłujesz”, a on odpowiadał że kocha, modlono się, uwielbiając Boga o dary Ducha Świętego, by być uzdolnionym, aby wybaczać. Jezus pytając, czy uczeń go miłuje, pytał, czy jest w stanie oddać za niego życie. Piotr, choć wtedy nie rozumiał i odpowiadał na innym poziomie, życiem pokazał, że umiłował Jezusa.
„Jezus po o myciu nóg daje przykazanie miłości i mówi nie macie się kochać, ale «miłować, jak ja was umiłowałem» (J 13,34). To miłowanie zawiera w sobie to co mówi Jezus - umrzeć dla/za tak jak On to zrobił - oddając życie. Jedną z przeszkód jest nieprzebaczenie.” – mówił prowadzący modlitwę, zachęcając – Prośmy  Jezusa, by uzdrowił w nas to nieprzebaczenie i byśmy nie tylko kochali, ale miłowali, co po ludzku jest niemożliwe, ale może zmienić nasze serce.”
 
 „Przyjechałam na te rekolekcje z pytaniem, kim jestem – opowiada  jedna z uczestniczek, Kasia ze wspólnoty Góra Syjon istniejącej przy parafii św. Bartłomieja w Kole – Pierwszego dnia ks. Adam Grabowski zacytował słowa papieża do św. Katarzyny: «co chcesz robić». W czytaniu z kolei usłyszałam zachętę, by być strażnikami Dobrej Nowiny. W czasie rekolekcji przypadła mi posługa strażnika Adoracji. Uświadomiłam sobie, że w pracy czuję się źle traktowana, raniona – jestem wyrzutem sumienia dla innych, bo jestem strażnikiem. Tu Pan Jezus zachęca mnie, by być strażnikiem, ale z miłości. Mam się otwierać na drugiego człowieka i służyć temu, który mnie rani. Pan Jezus pokazał mi, że razem z Nim jestem w stanie przebaczyć tym wszystkim osobom i miłować ich jeszcze bardziej.”


Licheń Stary, 17 listopada 2019 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


  9 kwiecień 2020
czwartek
  Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej
 Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela


Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Chrystusa

Wielkanoc z Maryją: dni modlitwy, refleksji i duchowego odpoczynku - pobyt wielkanocny w Domu Pielgrzyma "ARKA" (9-13 kwietnia) - ODWOŁANY

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika

18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej
Po Mszy Wieczerzy Pańskiej nie będzie przeniesienia Najświętszego Sakramentu do tzw. Ciemnicy ale pozostanie w tabernakulum.
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30
Spowiedź
11.00 - 17.00 bazylika górna, kaplica Najświętszego Serca Jezusowego - spowiedź odbywa się w konfesjonałach dostawianych.
W razie braku możliwości przystapienia do spowiedzi jest możliwość praktyki żalu doskonałego (do wydruku tutaj)
 
Kościół św. Doroty

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Wieczerzy Pańskiej
17.00

CZYTANIA Z DNIA:
1C: Wj 12, 1-8. 11-14 Ps: Ps 116B, 12-13. 15-18
2C: 1 Kor 11, 23-26 Akl: J 13, 34
Ew: J 13, 1-15
realizacja LM Internet  LM Internet