Matka Boża Bolesna
Główka54 bazylika uprawy
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

50 lat Duchowej Rodziny Mariańskiej

Zgromadzeni w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej podczas południowej Mszy Św. 28 czerwca dziękowali za jubileusz 50-lecia powstania Duchowej Rodziny Mariańskiej, która troszczy się o Sanktuarium.

Ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium, zauważył w homilii, że Bóg powołał to sanktuarium przez ludzi świeckich i jest dla nich darem. W XIX wieku Tomasz Kłossowski umieścił wizerunek Matki Bożej na sośnie w lesie grąblińskim, a Mikołaj Sikatka doświadczał objawień i przekazywał orędzie Matki Bożej – wezwanie do nawrócenia. Również ludzie świeccy zbudowali dla Licheńskiej Pani pierwszą murowaną kapliczkę w Grąblinie, później czynnie uczestniczyli w budowie kościoła św. Doroty w Licheniu, w którym wizerunek Matki Bożej Licheńskiej był czczony przez 150 lat. Po latach, w 1967 r. włączyli się w przygotowanie koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej. – W 1970 powstała Duchowa Rodzina Mariańska, której członkowie z Polski i zagranicy zaangażowali się w dalszy rozwój sanktuarium. Od tej pory, coraz więcej przyjaciół wiąże się z licheńskim sanktuarium – wyjaśnił ksiądz kustosz. – To tutaj wielu doświadczało łaski nawrócenia i rodziło się do nowego życia, a tego świadkami są kratki konfesjonałów – mówił.

Duchowa Rodzina Mariańska wspierała też sanktuarium w codziennych pracach porządkowych. Jej członkowie i pielgrzymi brali też udział w budowie licheńskiej Golgoty, np. przywozili kamienie z całej Polski. – Największym owocem zaangażowania Duchowej Rodziny Mariańskiej jest licheńska bazylika. „Dziękuję Bogu za te świątynię” – ks. Kumala wspomniał słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane na schodach licheńskiej bazyliki w 1999 r.. –  Papież dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania bazyliki, co jest wyrazem ich wiary i miłości Boga i Maryi – mówił ksiądz kustosz.

Duchowa Rodzina Mariańska troszczy się również o Kościół jako wspólnotę ludzi. Co jest najważniejsze w pobycie w Sanktuarium? – skłaniał do refleksji marianin. – Spotykamy się, by uczestniczyć w Eucharystii. Można wykorzystać ten czas na spacer, ważne jest to by pomyśleć o sobie i zadumać się nad własnym życiem, ale najważniejsze, by nasza obecność w Sanktuarium zaowocowała spotkaniem z Chrystusem w Komunii Św. oraz sakramencie pokuty i pojednania. Gdy pielgrzymujemy do Sanktuarium, a nie tylko zwiedzamy, to przypominamy sobie o niebie. Tam będzie najszczęśliwiej. Pielgrzym to ten, kto dociera do celu, jakim jest Chrystus. Dziękujmy za wszystkich ludzi wpisanych w historię tego miejsca – zakończył homilię ks. Kumala.
           
W ostatnią niedzielę czerwca po trzymiesięcznej przerwie zaśpiewał chór licheńskiej bazyliki „Stabat Mater”. Dyrygent i licheński organista Jacek Hyżny zadbał o oprawę liturgii i poprowadził koncert chóru po Eucharystii. Natomiast już za tydzień, w niedzielę, 5 lipca w licheńskiej bazylice odbędzie się inauguracja II Międzynarodowego Licheńskiego Festiwalu Organowego. Otworzy go prof. Andrzej Chorosiński, twórca licheńskich organów.

Licheń Stary, 28 czerwca 2020 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


12 lipca 2020
Niedziela
Na żyznej ziemi ziarno wyda plony

Słowacja w Licheniu. Razem przy Bolesnej Matce

Niedziela z rodziną w Licheniu (12.00-16.30) - odwołane

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej
Dzień modlitw w intencji poległych i pomordowanych mieszkańców polskich wsi

20.Ogólnopolska Pielgrzymka Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników (12-13 lipca)
- odwołana

40.Mariańska Piesza Pielgrzymka z Góry Kalwarii do Lichenia (7-16lipca) - odwołana

Rekolekcje: Nie zgubić się w świecie (10-12 lipca) - ODWOŁANE

II Międzynarodowy Licheński Festiwal Organowy (5 lipca-30 sierpnia)


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00
7.30 po mszy Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 17.00
kościół dolny - kaplica Trójcy Świętej:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
8.30, 10.30, 20.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
8.00

realizacja LM Internet  LM Internet