Matka Boża Bolesna
Główka48 kaplica różańcowa
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Eucharystia jest tajemnicą

„Eucharystia to spotkanie z żywym Bogiem, który zapraszając do stołu, posila nas Swoim słowem i Chlebem życia. Czas rekolekcji, to zaproszenie by spojrzeć na siebie, swoją obecność w świetle Eucharystii, która jest źródłem naszego życia. To wejście w osobistą relację z Chrystusem, który jest Drogą prowadzącą nas do Ojca” – mówił ks. Adam Stankiewicz MIC, wicekustosz licheńskiego sanktuarium podczas rekolekcji „Eucharystia – studnia bez dna i przepis na życie”.

Rekolekcje nt. Eucharystii podzielone są na dwie części. Tematyka konferencji pierwszej części, która odbyła się w dniach 5-7 marca, skupia się na przybliżeniu poszczególnych części Mszy Św. Ma to być zachętą do uświadomienia sobie samego przebiegu Eucharystii, ale przede wszystkim do zaangażowania się w osobiste spotkanie z Bogiem, poprzez aktywne uczestnictwo we Mszy św.

Pani Urszula przyjeżdżała do licheńskiego sanktuarium wiele razy z małymi dziećmi. Tym razem po raz pierwszy uczestniczyła w rekolekcjach. Dzięki trzydniowym spotkaniom uświadomiła sobie wyjątkową obecność Matki Bożej podczas Eucharystii, która jest wzorem dla wiernych. Zwróciła też szczególną uwagę na to, że warto przygotować się do niedzielnej liturgii słowa, by czytania mszalne nie były nowością. – Wtedy z większą świadomością przyjmuje się Słowo do serca, mniej treści umyka – stwierdziła.

Głębokie duchowe przeżycie podczas samych rekolekcji nie wystarczy, jak sama nazwa wskazuje, Eucharystia, osobista relacja z Chrystusem, ma stać się przepisem na życie. Joanna i Aleks z Milanówka, ze wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, wiele razy pielgrzymowali do Matki Bożej Licheńskiej. Według małżeństwa konferencje przygotowane przez księdza rekolekcjonistę przybliżyły samą Eucharystię, liturgię, ale przede wszystkim pokazały, jak ważna, wobec tego spotkana z Bogiem, jest pokora. – Rekolekcje pozwoliły nam odkryć, że trzeba patrzeć sercem i być wdzięcznym za to, że mamy możliwość uczestniczenia w Eucharystii i przyjmowania Chrystusa do serca. By Go przyjmować musimy przyoblec się w pokorę. Ostatnio stwierdziliśmy, że powinniśmy raz na miesiąc uczestniczyć w rekolekcjach. Polecamy wszystkim, to dobra okazja, by wspólnie z innymi przeżywać swoją wiarę, bo nie wszyscy mają możliwość formować się  w różnych wspólnotach.

Druga część rekolekcji „Eucharystia – studnia bez dna i przepis na życie”, która planowana jest w tym roku, ma poprowadzić chrześcijanina w przestrzeń kontemplacji Osoby Jezusa, który w Sakramencie Ołtarza potwierdza miłość do każdego i każdej z nas.

Oprócz rekolekcji dotyczących Eucharystii, Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej prowadzi rozważania przygotowujące do spowiedzi generalnej, rekolekcje maryjne, dla osób w żałobie, ale także rodzin w kryzysie czy osób uzależnionych. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.lichen.pl.

Licheń Stary, 8 marca 2021 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


12 kwietnia 2021
Poniedziałek
 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze św.
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji uzależnionych
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze św.
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza św.
7.30
 
Okres liturgiczny: Wielkanoc
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, I
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Dz 4, 23-31
Psalm responsoryjny: Ps 2
Ewangelia:  J 3, 1-8
realizacja LM Internet  LM Internet