Matka Boża Bolesna
14
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Uroczystość św. Józefa,
patrona Zgromadzenia Księży Marianów

„Dziś w sposób szczególny oddajemy cześć św. Józefowi, który jest patronem Kościoła powszechnego. Ta dzisiejsza uroczystość jest wyjątkowa, gdyż dziś w całym Kościele rozpoczyna się Rok Rodziny, a poza tym trwa Rok Świętego Józefa. Ten niezwykły człowiek, „człowiek sprawiedliwy, jak go określa Pismo Święte, jest dla nas przykładem miłości Boga i bliźniego, jak również naszym orędownikiem” – powiedział w słowie wstępu ks. Janusz Kumala MIC, kustosz Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym, rozpoczynając dzisiejszą południową Msze św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej w uroczystość św. Józefa.

W homilii ks. Janusz Kumala skupił się na postaci św. Józefa, męża Maryi i opiekunie Jezusa Chrsytusa mówiąc, iż powinniśmy spoglądać na tę postać w świetle Ewangelii:
- „Widzimy św. Józefa w centrum historii Zbawienia, czyli Bożego planu wobec ludzkości. Centrum tej historii to tajemnica Wcielenia Syna Bożego, czyli Jego przyjścia na ziemię. Święty Józef wpisany jest w historię Syna Bożego na ziemi, w historię Jezusa Chrystusa. I tak też go odnajdujemy na karach Ewangelii wg św. Mateusza i św. Łukasza”.
Kapłan zaznaczył, że dzisiejsza Ewangelia wg św. Mateusza przedstawia nam św. Józefa jako męża Maryi, w związku z czym jego tożsamość wprowadza nas w tajemnicę małżeństwa chrześcijańskiego:
- „Święty Józef, jako patron Kościoła, jako mąż Maryi, wskazuje nam, jak należy rozumieć małżeństwo w świetle Bożego Objawienia, w świetle woli Bożej. Dziś próbuje się podważać sens maleństwa rozumianego jako nierozerwalnego związku sakramentalnego mężczyzny i kobiety. Dzisiejsza kultura próbuje podważyć sens rozumienia takiego małżeństwa. W ten sposób próbuje zamazać istotę małżeństwa w rozumieniu Bożego objawienia”.

Odnosząc się do roli małżeństwa w dzisiejszym święcie, ks. Kumala zachęcał, abyśmy prosili o  wstawiennictwo, orędownictwo, o pomoc św. Józefa. – „Musimy bronić małżeństwa i tej jego wizji, która jest zgodna z wolą Bożą, ale także ze względu na to, że jest zagrożone w różny sposób, a którego efektem są bardzo liczne rozwody i rozbicia małżeństw chrześcijańskich”.
Zdaniem marianina postać św. Józefa jest dziś niezwykle ważna i aktualna. On także zmagała się z problemy i rozterkami. Jednak słuchał i ufał Bogu, który nigdy go nie zwiódł. – „Często w naszym życiu osobistym, ale i w małżeństwie, są momenty trudne - możemy je nazwać czasem kryzysu. Wtedy musimy rozeznać, w jaki sposób mamy żyć i postępować. To jest czas, w którym mamy otworzyć się na działanie Boga, gdyż On nie zostawia nas samych z naszymi problemami, ale towarzyszy nam i pomaga przezwyciężać te trudności, które napotykamy. Jednak potrzeba nam postawy św. Józefa - całkowitego zaufania i zwierzenia Panu Bogu, wsłuchiwania się w to, co On do nas mówi i gotowości podjęcia realizacji woli Bożej”.
Kończąc rozważania, kustosz Kumala podkreślił, że szczególnie w dzisiejszym świecie „potrzebujemy takich mężczyzn i ojców -odpowiedzianych, gotowych poświęcić się, ale również wsłuchanych w Pana Boga i realizujących odważnie Jego wolę”.

Przed zakończeniem Eucharystii ks. Janusz Kumala MIC odczytał akt zawierzenia rodzin św. Józefowi. A jeszcze dziś wieczorem w licheńskiej bazylice po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 zostanie odprawiona Droga Krzyżowa ze św. Józefem.
Imię Józef pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza „Bóg przyda, pomnoży, zwiększy”. 𝐒́𝐰. 𝐉𝐨́𝐳𝐞𝐟 pochodził z królewskiego rodu, którego protoplastą był król Dawid. Jego rodzinnym miastem był Nazaret w Galilei. O jego życiu i śmierci wiadomo niewiele, chociaż sprawował ważną funkcję opiekuna Maryi i Jezusa. Św. Józef jest patronem Kościoła powszechnego, małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców, sierot, a także cieśli, drwali, rękodzielników, robotników i rzemieślników. Św. Józef uważany jest także za patrona dobrej śmierci.

Licheń Stary, 19 marca 2021 r.  

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


12 kwietnia 2021
Poniedziałek
 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze św.
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji uzależnionych
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze św.
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza św.
7.30
 
Okres liturgiczny: Wielkanoc
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, I
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Dz 4, 23-31
Psalm responsoryjny: Ps 2
Ewangelia:  J 3, 1-8
realizacja LM Internet  LM Internet