Matka Boża Bolesna
h
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Konwent prowincjalny marianów

Niemalże 40 księży i braci zakonnych należących do polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Marianów uczestniczyło w konwencie prowincjalnym, który w dniach 8-10 kwietnia odbył się w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym.

W trakcie obrad  uczestnicy konwentu dyskutowali o doświadczeniu wiary w życiu mariańskich zakonników:
„Próbujemy dzielić się wiarą, odkrywać też, gdzie są obszary naszej niewiary, jak w wierze wzrastać, jak wiary poszukiwać, jak uchwycić się Chrystusa na nowo” – powiedział ks. Paweł Naumowicz, przełożony polskiej prowincji marianów.

Jak dodał, za swoje motto w trakcie obrad zakonnicy przyjęli słowa Pana Jezusa skierowane do św. Piotra „nawróciwszy się, umacniaj swoich braci”. Aby móc prawdziwie głosić wiarę w Chrystusa, należy najpierw samemu usłyszeć głos Boga, by móc podążać drogą przez Niego wskazaną, nawet wówczas, gdyby to była droga cierpienia i wyrzeczeń.

Podczas trzydniowego spotkania uczestnicy starali się odkryć nowe obszary, gdzie w życiu wspólnotowym istnieje możliwość doświadczenia wiary:
„Samo życie zakonne oferuje wiele możliwości do tego, by w wierze wzrastać, natomiast my często z tych możliwości nie korzystamy i od nich uciekamy.”
Jako przykład ks. Naumowicz przywołał postać św. Piotra, który będąc uczniem Jezusa wiele razy próbował buntować się i chciał iść własną drogą, która niekoniecznie była tożsama z nauczaniem Chrystusa – buntował się w Wieczerniku, gdy Jezus chciał mu obmyć nogi, buntował się w Ogrójcu, gdy wyciągnął miecz i skierował go w stronę oprawców.

W odczuciu ks. Naumowicza taką sytuację przeżywa każdy człowiek: „Chrystus powołuje nas, ale my bronimy się przed krzyżem, bronimy się przed cierpieniem, bronimy się przed oddaniem życia. I Jezus próbuje to w nas przełamać.”  

Zapytany o wykorzystywanie nowych technologii informacyjnych w krzewieniu wiary, ksiądz prowincjał zachęcił do aktywnego ich wykorzystania w pracy ewangelizacyjnej. Jednocześnie zaznaczył, że każdy człowiek potrzebuje także w swoim życiu wyciszenia, aby móc usłyszeć głos Boga:
„Z całą pewnością jako zakonnicy musimy korzystać z nowych technologii i wykorzystywać je w Nowej Ewangelizacji. Jednocześnie potrzeba nam nieustannie odnajdywać miejsca i czasy ciszy, w których Bóg mógłby do mnie przemawiać, ponieważ Bóg przemawia przez słowo, ale także w ciszy mojego serca. I kiedy nigdy nie doświadczam ciszy, nie mogę też doświadczyć głosu Boga.”
W odniesieniu do poszukiwania ciszy przywołał postaci dwóch poprzednich papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI, którzy mimo natłoku obowiązków wynikających z przewodniczenia Kościołowi katolickiemu, każdego dnia starali się znaleźć czas, aby w cichej modlitwie spotkać się z Bogiem.

Spotkanie zakończyło się wczoraj (10.04) w godzinach wieczornych. Uczestniczyli w nim księża i bracia marianie z Polski, Czech, Anglii, Niemiec, Słowacji, Kazachstanu i Białorusi.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


12 lipca 2020
Niedziela
Na żyznej ziemi ziarno wyda plony

Słowacja w Licheniu. Razem przy Bolesnej Matce

Niedziela z rodziną w Licheniu (12.00-16.30) - odwołane

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej
Dzień modlitw w intencji poległych i pomordowanych mieszkańców polskich wsi

20.Ogólnopolska Pielgrzymka Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników (12-13 lipca)
- odwołana

40.Mariańska Piesza Pielgrzymka z Góry Kalwarii do Lichenia (7-16lipca) - odwołana

Rekolekcje: Nie zgubić się w świecie (10-12 lipca) - ODWOŁANE

II Międzynarodowy Licheński Festiwal Organowy (5 lipca-30 sierpnia)


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00
7.30 po mszy Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 17.00
kościół dolny - kaplica Trójcy Świętej:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
8.30, 10.30, 20.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
8.00

realizacja LM Internet  LM Internet