Matka Boża Bolesna
podniesienie
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Konwent prowincjalny marianów

Niemalże 40 księży i braci zakonnych należących do polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Marianów uczestniczyło w konwencie prowincjalnym, który w dniach 8-10 kwietnia odbył się w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym.

W trakcie obrad  uczestnicy konwentu dyskutowali o doświadczeniu wiary w życiu mariańskich zakonników:
„Próbujemy dzielić się wiarą, odkrywać też, gdzie są obszary naszej niewiary, jak w wierze wzrastać, jak wiary poszukiwać, jak uchwycić się Chrystusa na nowo” – powiedział ks. Paweł Naumowicz, przełożony polskiej prowincji marianów.

Jak dodał, za swoje motto w trakcie obrad zakonnicy przyjęli słowa Pana Jezusa skierowane do św. Piotra „nawróciwszy się, umacniaj swoich braci”. Aby móc prawdziwie głosić wiarę w Chrystusa, należy najpierw samemu usłyszeć głos Boga, by móc podążać drogą przez Niego wskazaną, nawet wówczas, gdyby to była droga cierpienia i wyrzeczeń.

Podczas trzydniowego spotkania uczestnicy starali się odkryć nowe obszary, gdzie w życiu wspólnotowym istnieje możliwość doświadczenia wiary:
„Samo życie zakonne oferuje wiele możliwości do tego, by w wierze wzrastać, natomiast my często z tych możliwości nie korzystamy i od nich uciekamy.”
Jako przykład ks. Naumowicz przywołał postać św. Piotra, który będąc uczniem Jezusa wiele razy próbował buntować się i chciał iść własną drogą, która niekoniecznie była tożsama z nauczaniem Chrystusa – buntował się w Wieczerniku, gdy Jezus chciał mu obmyć nogi, buntował się w Ogrójcu, gdy wyciągnął miecz i skierował go w stronę oprawców.

W odczuciu ks. Naumowicza taką sytuację przeżywa każdy człowiek: „Chrystus powołuje nas, ale my bronimy się przed krzyżem, bronimy się przed cierpieniem, bronimy się przed oddaniem życia. I Jezus próbuje to w nas przełamać.”  

Zapytany o wykorzystywanie nowych technologii informacyjnych w krzewieniu wiary, ksiądz prowincjał zachęcił do aktywnego ich wykorzystania w pracy ewangelizacyjnej. Jednocześnie zaznaczył, że każdy człowiek potrzebuje także w swoim życiu wyciszenia, aby móc usłyszeć głos Boga:
„Z całą pewnością jako zakonnicy musimy korzystać z nowych technologii i wykorzystywać je w Nowej Ewangelizacji. Jednocześnie potrzeba nam nieustannie odnajdywać miejsca i czasy ciszy, w których Bóg mógłby do mnie przemawiać, ponieważ Bóg przemawia przez słowo, ale także w ciszy mojego serca. I kiedy nigdy nie doświadczam ciszy, nie mogę też doświadczyć głosu Boga.”
W odniesieniu do poszukiwania ciszy przywołał postaci dwóch poprzednich papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI, którzy mimo natłoku obowiązków wynikających z przewodniczenia Kościołowi katolickiemu, każdego dnia starali się znaleźć czas, aby w cichej modlitwie spotkać się z Bogiem.

Spotkanie zakończyło się wczoraj (10.04) w godzinach wieczornych. Uczestniczyli w nim księża i bracia marianie z Polski, Czech, Anglii, Niemiec, Słowacji, Kazachstanu i Białorusi.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


6 grudnia 2019
Piątek
pierwszy piątek miesiąca
Pan moim światłem i zbawieniem moim

Wspomnienie dowolne św. Mikołaja, biskupa

Ósmy dzień Nowenny przed Uroczystością
Niepokalanego Poczęcia NMP

Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Nabożeństwo wynagradzające do Najświętszego Serca Pana Jezusa - po mszy św. o godz. 12.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
7.00 Msza św. roratnia
15.30 Msza św. dla dzieci, od 15.00 spowiedź dla dzieci

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: I tydzień Adwentu
I tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: fioletowy
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Iz 29, 17-24
Psalm responsoryjny: Ps 27
Ewangelia:  Mt 9,27-31
realizacja LM Internet  LM Internet