Matka Boża Bolesna
26
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ


 

Sanktuarium
 

Ślubowanie dzieci z parafii Skórzec

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali Dąbrowiźnie przybyli do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu, aby złożyć ślubowanie szkolne.

Dzieci przyjechały do Lichenia wraz z nauczycielami i dyrekcją placówki, aby podziękować Matce Bożej za otrzymane łaski i prosić o kolejne. W trakcie Mszy św. o godz. 10:00 młodzi ludzie złożyli ślubowanie szkolne.

"Przyjechaliśmy podziękować Matce Bożej, że jeszcze jesteśmy jako szkoła i trwamy. Poza tym zmieniliśmy imię szkoły. Wcześniej było to imię Gwardii Ludowej. To trwało i było trochę siermiężne w tym sensie, że żyją jeszcze ludzie, którzy pamiętają tamte czasy i niekoniecznie chcieli sie zgadzać z historią, która jest, taka, jaka jest" - powiedziała Bożena Długosz, dyrektor szkoły.

Jak wyjaśniła, przez poprzednie imię, placówka nie mogła wykonywać żadnej pracy wychowawczej. Dlatego zrodził sie pomysł, aby zmienić imię szkoły na Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Nie przez przypadek została wybrana taka właśnie nazwa. W parafii Skórzec, na terenie której leży miejscowość Grala Dąbrowizna, posługę duszpasterską pełni ks. Stanisław Chryc, marianin.   W odczuciu dyrektor Długosz jest on bardzo związany z miejscowością, dlatego dzieci z miejscowej szkoły postanowiły zgłosić jego kandydaturę do otrzymania Kalwara Orderu Uśmiechu. Dwa lata temu ks. Chryc został odznaczony tym wyróżnieniem.

Ks. Stanisław, ma 83 lata i jedynym księdzem z mariańskiego zgromadzania, który dostąpił tego zaszczytu. Po otrzymaniu przez niego wyróżnienia Kawalera Orderu Uśmiechu powstał pomysł nadania szkole także tego imienia.

Podczas ślubowania w licheńskiej bazylice dzieci odczytały formułę ślubowania:
"Za Twoją Matko Najświętsza przyczyną dnia 27 czerwca 2012 roku nasza szkoła otrzymała tytuł "Kawalerów Orderu Uśmiechu" i tym samym weszła do Rodziny Szkół Międzynarodowych. Podniosłym momentem w czasie ceremonii wręczenia orderu było złożenie przez uczniów ślubowania, które dziś stając przed Toba, Matko Licheńska, chcemy ponowić".

 


20 września 2018
Czwartek
 

Wspomnienie obowiązkowe
św. Męczenników Koreańskich -
Andrzeja Kim Taegon, Pawła Hasang
i Towarzyszy, męczenników

XVIII Międzynarodowe Spotkanie Mariańskiego Laikatu
„Promocja dziedzictwa duchowego św. Stanisława Papczyńskiego – założyciela marianów”
 
PROGRAM POSŁUGI
 
Bazylika
Msze święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
Nabożeństwa
kościół górny  nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół dolny - kaplica Trójcy Świętej:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 – 16.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Jutrznia: 6.40
Nabożeństwo ku czci 
św.o. Stanisława Papczyńskiego: 17.30

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza święta
7.30

Imieniny obchodzą:
Renata, Filipina, Eustachy

Okres liturgiczny: zwykły
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: czerwony
Rok liturgiczny: B, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: 1 Kor 15,1-11

Psalm responsoryjny:
Ps 118 (117),1-2. 16-17. 28-29
(R.: por. 1a)

Ewangelia: Łk 7,36-50

realizacja LM Internet  LM Internet