Matka Boża Bolesna
Główka37 Sanktuarium nad wodą
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ


 

Sanktuarium
 

Od Rembrandta do Matejki

GRAFIKI I RYSUNKI Z KOLEKCJI MUZEUM IM. KS. J. JARZĘBOWSKIEGO
W LICHENIU STARYM

wystawa w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
03.03.2011-10.04.2011
Kurator: Wojciech Luchowski

Grafiki i rysunki, które zostaną pokazane na wystawie w CK ZAMEK w Poznaniu, pochodzą z kolekcji Muzeum w Licheniu, liczącej około 1000 dzieł. Kolekcja ta, prawie w całości, została zgromadzona przez ks. Józefa Jarzębowskiego w latach 1925-1964.
Tytuł wystawy OD REMBRANDTA DO MATEJKI w sposób emblematyczny odnosi się do zespołu rycin licheńskiego Muzeum. Nazwiska tych dwóch wybitnych twórców pozwalają, bowiem wyraziście zarysować specyfikę tego zbioru. Z jednej strony sztuka graficzna Rembrandta stanowi wyznacznik walorów artystycznych gromadzonych dzieł. Zebrane prace rytowników niderlandzkich, niemieckich, włoskich, francuskich a także japońskie drzeworyty prezentują bogaty przegląd różnych środowisk twórczych, warsztatów, stylów oraz technik graficznych od końca XV wieku do współczesności. Z drugiej strony nazwisko Jana Matejki odnosi się do poloników licznie zgromadzonych w kolekcji, przywołując tym samym najważniejszą ideę przyświecającą ks. Jarzębowskiemu w tworzeniu muzealnej kolekcji, polegającą na zbieraniu pamiątek, dokumentów i świadectw związanych z polską historią i kulturą.
Pomimo, iż kolekcja grafik i rysunków nie powstawała konsekwentnie, pozostając niejako obok głównych kolekcjonerskich zainteresowań Księdza, stanowi ona niezwykle interesujący zbiór, w którym nie brak cennych i rzadkich obiektów.
Na wystawie zaprezentowanych zostanie ponad 100 prac m.in.: Stefano Della Belli, Federico Barocciego, Giovanniego Vitalby, Lucasa i Wolfganga Kilianów, Rembrandta, Jana Piotra Norblina, Michała Płońskiego, Józefa Brandta, Jana Matejki, Henryka Siemiradzkiego i Mariana Kratochwila.
Będzie to pierwszy tak duży pokaz tej wyjątkowej i mało znanej kolekcji, która wraz z kilkoma tysiącami cennych poloników powróciła do kraju w 2007 roku.

Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym otwarte w lipcu 2010 roku jest kontynuatorem utworzonego w 1925 roku Muzeum przy Gimnazjum Zgromadzenia Księży Marianów na Bielanach w Warszawie, przeniesionego po II wojnie światowej do Fawley Court w Wielkiej Brytanii, gdzie działało od 1953 do 2006 roku. Zbiór grafik i rysunków wchodzi w skład liczącej kilka tysięcy eksponatów kolekcji, stanowiącej unikatowy zespół obiektów – zapis 500 lat historii i kultury polskiej, zebranych z rozproszonych po świecie poloników.


21 września 2018
Piątek

Święto św. Mateusza,
Apostoła i Ewangelisty

 
Międzynarodowy Dzień Pokoju
 
Warsztaty:
Stres - radzenie sobie w sytuacji trudnej
21-23.09.2018

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Różaniec: 18.00

Apel Maryjny: 21.00
Po Apelu Maryjnym procesja ze świecami
kościół dolny - kaplica Trójcy Świętej:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 – 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza święta
 7.30

Imieniny obchodzą:
Hipolit, Mateusz, Daria 

Okres liturgiczny: zwykły
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: czerwony
Rok liturgiczny: B, II 

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Ef 4,1-7. 11-13

Psalm responsoryjny:
Ps 19 (18),2-3. 4-5

Ewangelia:  Mt 9,9-13

realizacja LM Internet  LM Internet