Matka Boża Bolesna
front
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Mija 444 rocznica ustanowienia Unii Lubelskiej

1 lipca 1569 r. w Lublinie powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. To tego dnia zawarto unię pomiędzy Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim. Nastąpiło przekształcenie związku polsko-litewskiego w formalną republikę. Obrady Sejmu, który w końcu przyjął porozumienie, należały do bardzo burzliwych. Przez pewien czas mogło się wydawać, że z unii nic nie wyjdzie, bo Litwini wyjechali z LublinaWrócili jednak nad Bystrzycę i Unia została zawarta. Po wprowadzeniu Unii w życie Rzeczpospolita posiadała ponad 7,5 miliona obywateli i zajmowała powierzchnię 815 000 km kwadratowych.

W Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym znajduje się szkic Jana Matejki do obrazu Unia Lubelska. Można go zobaczyć w sali grafiki i rysunku na II piętrze Muzeum. Na naszym szkicu widoczna jest grupa kobiet z Anną Jagiellonką w centrum.

Anna Jagiellonka (1523-1598) była siostrą Zygmunta Augusta. Brat nie zadbał o jej zamążpójście. Za mąż wyszła dopiero w wieku ponad pięćdziesięciu lat za Stefana Batorego, wybranego na króla Polski. W latach, kiedy zwołano sejm, którego efektem była Unia Lubelska była skonfliktowana z Zygmuntem Augustem i nie przybyła na obrady. Pozostała na Mazowszu, które było jej siedzibą. Rola polityczna Anny Jagiellonki wzrosła dopiero po śmierci Zygmunta Augusta.

Obraz powstały m.in. według szkicu Jana Matejki, który znajduje się dziś w muzeum licheńskim można oglądać w muzeum na zamku w Lublinie i jest depozytem wypożyczonym z Muzeum Narodowego w Warszawie.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


31 października 2020
Sobota
Boga żywego pragnie moja dusza

Zaduszki muzyczne. Wieczór refleksji i modlitwy (po Mszy św. o godz. 19.00) - prowadzi sanktuaryjny zespół muzyczny "Galilea" - ODWOŁANE

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
7.30 po mszy Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
19.00 w intencji małżeństw i rodzin
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Nowenna do Matki Bożej Licheńskiej: 18.00
Apel Maryjny, różaniec i procesja ze światłami: 21.00
kościół dolny - Kaplica Trójcy Świętej
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Różaniec dla doroslych: po Mszy św. o godz. 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet