Matka Boża Bolesna
podniesienie
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Płodność małżeńska

Rodzina jest pierwszą drogą Kościoła
List do Rodzin Gratissimam sane Jana Pawla II

Kościół od wieków naucza, iż właściwym miejscem dla cielesności i płciowości człowieka jest małżeństwo, które wykracza poza ramy cielesne, biologiczne i czysto ludzkie, traktuje małżeństwo jako nową rzeczywistość zbawczą. Jak mówił Jan Paweł II do uczestników IV Światowego Spotkania Rodzin w Manili 26 stycznia 2003roku  łaska ofiarnej miłości, bezinteresownej, przebaczającej i obdarzającej, której Bóg udziela w sakramencie małżeństwa nie mija. Miłość ta wyzwala z egoizmu, jest wierna aż do śmierci i owocuje nowym życiem. Sakramentalność małżeństwa daleka jest od immanencji, ma wymiar nadprzyrodzony.
Miłość małżeńska jest przede wszystkim miłością na wskroś ludzką z jej cielesnością i zmysłowością (Paweł VI Humanae Vitae 9). Włoscy kardynałowie i biskupi w 2008 roku zabrali głos w tej sprawie: To nie po katolicku nie czerpać przyjemności z seksu i nie mieć na niego ochoty (1). Życia małżeńskiego bowiem nie da się oddzielić od współżycia seksualnego, które jest jego istotną częścią. Znamy w prawdzie wiele przykładów świętych małżonków, którzy żyli ze sobą w czystości tak wielkiej, że rezygnowali z tej sfery życia. Jednak więź małżeńska w zamyśle Stwórcy otrzymała zadanie jednoczenia mężczyzny i kobiety, uświęcania ich i zarazem bycia nieodłączną od swojej roli prokreacyjnej.
Akt małżeński wyraża więź duchową małżonków, która ma wymiar transcendentny. Ludzką seksualność małżeństwo chrześcijańskie może przeżywać jako żywy znak miłości Chrystusa do Kościoła, płodnej i jednoczącej. Jest to możliwe dzięki przyjęciu i odwzajemnieniu daru Ducha Świętego w sakramencie małżeństwa. Prawdziwe bogactwo osoby wyrażające się w rodzinie lub celibacie odkrywa w seksualności dopiero Boże Objawienie. Ojciec Święty Jan Paweł II przekonywał, że współżycie seksualne nierozłącznie związane z życiem małżeńskim jest darem i życiowym powołaniem małżonków. Jest rzeczywistością Bożą i czerpie swoją dynamikę z Ducha Świętego. Współżycie seksualne nie jest jednostkowym wydarzeniem, ale częścią codzienności zakładającą wspólnotę życia i miłości, prowadzącą do wzrostu małżonków. Człowiek nie jest w stanie osiągnąć pełni poznania seksualnego bez wejścia w logikę bezinteresownego daru z siebie. Bez niej jest się jedynie przywłaszczanym przedmiotem lub osobą panującą nad nim. Ciało przeżywane w kategoriach daru pozwala spotykać w nim osobę i mieć pewność, że jest ona obrazem Boga. Odkupiona ludzka miłość jest jednak w stanie dać wiele więcej niż swoje ciało, małżonkowie obdarowują się wzajemnie, oddając się sobie w związku, który cechuje nierozerwalność, jedyność, czystość, wyłączność i wierność poparta uczciwością i prawdziwie szczerą miłością.
Człowiek jest zaproszony do uświęcania całej swojej osoby – duszy i ciała. Praktyczną konsekwencją świętości ciała jest troska o czystość, której przejawem jest właśnie życie według Ducha (2). Cnota ta pozwala małżonkom przeżywać ich męskość i kobiecość w kategoriach nie pożądania a daru. Narzeczeni stają się szafarzami sakramentu małżeństwa, całkowicie oddając się i przyjmując nawzajem. Jest to tak ważne, że małżeństwa non consumatum nie uważa się za w pełni ukonstytuowane. Miłość prowadząca do małżeństwa sprawia, że ludzkie ciało staje się darem dla drugiego. Chrześcijanin nie może utożsamiać życia w ciele z życiem według ciała (2). Życie duchowe ogarnia całą rzeczywistość powołania małżonków, domagając się przebóstwienia tego, co cielesne (3).  Są oni zaproszeni do rozpoznawania niezwykłości w rzeczach zwykłych i wzajemnego uświęcania się w codzienności. Relacje małżeńskie to również rozpoznanie się przez małżonków jako brata i siostry, co nadzwyczaj pięknie opisują Księga Tobiasza i Pieśń nad pieśniami.
Dwa aspekty zjednoczenia małżeńskiego: jednoczący oraz prokreacyjny nie mogą być rozdzielane w sposób sztuczny bez naruszenia wewnętrznej prawdy samego aktu (4). W katolickiej koncepcji małżeństwa mówimy o jego dwóch celach: świętości i szczęściu małżonków oraz wydaniu na świat i wychowaniu potomstwa.________________
Przypisy:
1) Zob. Budzyńska Natalia, Seks po Bożemu, „Przewodnik katolicki”, 2008, nr 45, s. 24-25
2) Por. Rz 8,1-13
3) Por. Kazimierz Lubowicki, Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków, Bratni Zew 2007, ISBN 978-83-7485-021-6, s. 112-113
4) Por. PAWEŁ VI, Enc. Humanae vitae (25 lipca 1968), 12: AAS 60 (1968), 488 — 489; 
Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 2366.


ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

Bazylika
Msze Święte 6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
7.30   Msza św. wotywna o Niepokalanym Poczęciu NMP, po mszy Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
16.00 Msza św. za zmarłych pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców licheńskiego Sanktuarium
19.00 Msza św. w intencji małżeństw i rodzin

Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Koronka do Miłosierdzia Bożego 15.00
Nowenna do Matki Bożej Licheńskiej 18.00
Apel Maryjny i Różaniec 21.00
kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa:
Adoracja Najświętszego Sakramentu 14.00 – 16.00
Spowiedź 14.00 – 16.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte 7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej 10 Cnót Ewangelicznych w Grąblinie
Msza Święta 7.30

CZYTANIA Z DNIA

realizacja LM Internet  LM Internet