Matka Boża Bolesna
z
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Sztuczne zapłodnienie

In vitro pochodzi z języka łacińskiego i oznacza dosłownie w szkle. Jest to metoda zapłodnienia pozaustrojowego, nazywana mylnie jedną z metod leczenia niepłodności. Polega na pobraniu komórek jajowych od kobiety po przeprowadzeniu hormonalnie sterowanego procesu owulacji, połączeniu ich z męskimi komórkami rozrodczymi w warunkach laboratoryjnych. Uzyskane w ten sposób zarodki umieszcza się w macicy, by mogły się zagnieździć. Kościół widząc rozwój techniki przypomina, że nie każda rzecz, która jest możliwa technicznie, jest dopuszczalna moralnie. Ocenę moralną zapłodnienia pozaustrojowego Kościół Katolicki zawarł w instrukcji Donum Vitae – na tym dokumencie opiera się niniejsze opracowanie.
Mówiąc o zapłodnieniu pozaustrojowym (FIVET) można mieć na myśli inseminację homologiczną (przy pomocy gamet małżonków) i heterologiczną (przy pomocy gamet osób trzecich). Jeżeli ,myśli się o czystości i wierności małżeńskiej, oczywistą staje się niemoralność drugiego sposobu zapłodnienia. W instrukcji Donum Vitae czytamy: Uszanowanie jedności małżeńskiej i wierności małżonków domaga się, by dziecko było poczęte w małżeństwie; związek istniejący między małżonkami, udziela im w sposób obiektywny i niezbywalny, wyłącznego prawa do stania się ojcem i matką jedynie dzięki sobie. Uciekanie się do gamet osoby trzeciej, by zdobyć spermę lub jajo, powoduje pogwałcenie wzajemnego zobowiązania małżonków i uchybienie jednej z podstawowych właściwości małżeństwa, jaką jest jego jedność. Z kolei zapłodnienie homologiczne prowadzi do oderwania funkcji prokreacyjnej od aktu małżeńskiego i jego funkcji jednoczącej. Ten sam dokument rozwiewa wszelkie możliwości. Zapłodnienie zatem jest godziwie chciane, jeśli małżonkowie podjęli w sposób ludzki akt małżeński przez się zdolny do zrodzenia potomstwa, do którego to aktu małżeństwo jest ze swojej natury ukierunkowane i przez który małżonkowie stają się jednym ciałem. Jeśli zapłodnienie nie jest chciane jako owoc aktu małżeńskiego, z punktu widzenia moralnego jest pozbawione swej doskonałości.
Kościół naucza, że ludzka zygota jest nowym bytem ludzkim, posiadającym niezbywalne prawo do życia. Już w momencie poczęcia człowiek otrzymuje genotyp od ojca i matki – posiada własny program genetyczny, który będzie realizowany w sposób autonomiczny. Sztuczne zapłodnienia pozaustrojowe nie ludzkiego życia od poczęcia, ponieważ często przyczyniają się do niszczenia płodów ludzkich. Można by je nazwać wyrazem postawy proaborcyjnej.
Ciąża nie jest tylko zjawiskiem biologicznym., tak ja dziecko nie jest przedmiotem, ani niczyją własnością. Nie jest wystarczającą sama chęć posiadania dziecka. Poczęcie powinno być aktem osobowego zjednoczenia męża z żoną, w którym małżonkowie współpracują z wolą Stwórcy. Poczęcie jest owocem i znakiem wzajemnego oddania i miłości. Zastąpienie aktu małżeńskiego przez technikę jest sprowadzeniem owocu prokreacji do poziomu rzeczy. Naukowiec tworzy embrion, kontroluje go i nierzadko decyduje, któremu zostanie dana szansa przeżycia. Doniosłość, jedność i godność osoby ludzkiej domaga się, by przekazanie jej życia  było owocem właściwego aktu małżeńskiego, aktu miłości między jej rodzicami. Związek między rodzicielstwem a aktem małżeńskim jest więc ważny zarówno na poziomie antropologicznym, jak i moralnym.
Brak szacunku dla poczętego życia i oderwanie prokreacji od aktu osobowego oraz miłości małżeńskiej, które dostrzec można w sztucznym zapłodnieniu, prowadzą także do przyzwolenia na różne doświadczenia na płodzie ludzkim. Papieska Rada ds. Rodziny, poproszona o wyrażenie swego stanowiska w sprawie tzw. «redukcji embrionów», po konsultacji z Kongregacją Nauki Wiary opublikowała 12 lipca 2000 r. deklarację, w której czytamy m. in. Nie może być usprawiedliwiona ani na podstawie zasady tak zwanego mniejszego zła, ani zasady dwojakiego skutku. Medycyna powinna być podporządkowana integralnemu dobru osoby, szanując jej godność, prawo do życia i wartości właściwe płciowości ludzkiej. Stanowisko Kościoła jest następujące: Lekarz pozostaje w służbie osób i przekazywania życia ludzkiego. Nie ma uprawnienia do dysponowania nimi, ani do decydowania o nich. Interwencja lekarska szanuje godność osób, gdy ułatwia ten akt lub pozwala uzyskać jego cel, jeśli został dokonany w sposób normalny (Donum vitae).
Doskonałym podsumowaniem stanowiska Kościoła są słowa z instrukcji Donum vitae:
Pochodzenie osoby ludzkiej jest w rzeczywistości rezultatem oddania się. Poczęte dziecko powinno być owocem miłości swoich rodziców. Nie może być pożądane i poczęte jako wynik interwencji technik medycznych i biologicznych; oznaczałoby to sprowadzenie go do poziomu przedmiotu technologii naukowej. Nikt nie może uzależniać przyjścia dziecka na świat od warunków skuteczności technicznej ocenianej według parametrów kontroli i panowania.


ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

Bazylika
Msze Święte 6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
7.30   Msza św. wotywna o Niepokalanym Poczęciu NMP, po mszy Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
16.00 Msza św. za zmarłych pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców licheńskiego Sanktuarium
19.00 Msza św. w intencji małżeństw i rodzin

Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Koronka do Miłosierdzia Bożego 15.00
Nowenna do Matki Bożej Licheńskiej 18.00
Apel Maryjny i Różaniec 21.00
kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa:
Adoracja Najświętszego Sakramentu 14.00 – 16.00
Spowiedź 14.00 – 16.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte 7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej 10 Cnót Ewangelicznych w Grąblinie
Msza Święta 7.30

CZYTANIA Z DNIA

realizacja LM Internet  LM Internet