Matka Boża Bolesna
m
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Październik

26 - 27.10.2010 r.
Ksiądz proboszcz Stanisław Kosiorowski w dniach 26-27 października 2010r. wziął udział w „Zjeździe Proboszczów z Mariańskich Parafii”.

24.10.2010 r.
Po Eucharystii o godz. 10.30 odbyło się spotkanie księdza proboszcza z Radą Parafialną. Na spotkaniu została omówiona kwestia dużych wydatków jakie poniosła parafia w sezonie grzewczym 2009 na ogrzanie kościoła św. Doroty. Wspólnie została podjęta decyzja o składce od licheńskich parafian, w kwocie 30zł od rodziny , na dofinansowanie  wydatków parafii.

17 - 19.10.2010 r.
W dniach 17 do 19 października odbyła się
pielgrzymka chóru parafialnego Virtus  Dei do diecezji białostockiej. Pielgrzymce przewodniczyło dwóch kałanów: ksiądz proboszcz Stanisław Kosiorowski i ksiądz Edward Daraż. Wzięło w niej udział 50 parafian. Pielgrzymi mięli możliwość spędzenie nocy i spożycia posiłków w Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej z Świętej Wodzie, gdzie na Górze Krzyży  uroczyście wkopali krzyż od parafii licheńskiej.  W Białystoku  pielgrzymi zetknęli się z architekturą i różnorodnością wyznań tamtejszych terenów. Oprócz kościołów katolickich mięli możliwość odwiedzenia  Cerkwi prawosławnej, Meczetu- Muzułmanów i  Żydowskiego Domu Modlitwy- Synagogi. Jednym z radośniejszych punktów programu pielgrzymki było obejrzenie  spektaklu wystawionego przez białostocki  Teatr Dramatyczny pt:  „Ballady i romanse”. Pielgrzymka zakończyła się nawiedzeniem Muzeum Ikon w Supraślu, gdzie przybliżona została historia i symbolika ikonografii.

13.10.2010 r.
Dzień Edukacji Narodowej. Tradycją lat ubiegłych, po Nabożeństwie Różańcowym, ksiądz proboszcz spotkał się na uroczystej agape z obecnymi i emerytowanymi pracownikami oświaty posługującymi na terenie naszej parafii w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych; w Licheniu Starym, Helenowie i Anielewie

12.10.2010 r.
Dziś odbyła się Diecezjalna pielgrzymka III klas gimnazjum do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Wzięło w niej udział  ponad 3 tysiące uczniów, w spotkaniu uczestniczyła również młodzież  z naszej parafii. Głównym celem dorocznej pielgrzymki III klas gimnazjów diecezji włocławskiej jest przygotowanie duchowe młodych ludzi do podjęcia właściwej decyzji podczas wybierania szkoły średniej.  Pielgrzymka rozpoczęła się o godz. 10:00 w Kaplicy Trójcy Świętej koncertem ewangelicznym zespołu muzycznego „PS 150” z Piotrkowa Kujawskiego. Pierwotnie miał on odbyć się na placu przed dzwonnicą. Jednak z powodu niskiej temperatury całość została przeniesiona do wnętrza licheńskiej bazyliki. Młodzież bardzo entuzjastycznie przyjęła muzyków włączając się w śpiewy i nagradzając ich gromkimi oklaskami. Nie bez znaczenia był też fakt, że w trakcie koncertu śpiewał i grał na keyboardzie osobisty kapelan ordynariusza włocławskiego, ks. Sławomir Deręgowski.
 O godz. 12:00 rozpoczęła się uroczysta Msza św., której w asyście 60 kapłanów przewodniczył Pasterz Diecezji J.E. biskup Wiesław Alojzy Mering. Wśród Księzy koncelebransów byli także: ks. Wojciech Kochański - wikariusz biskupi koniński oraz ks. Henryk Włoczewski - dziekan drugiego dekanatu konińskiego. W trakcie uroczystej eucharystii nastąpiło przekazanie kopii Krzyża Światowych Dni Młodzieży. Na rok przed spotkaniem młodych w Madrycie krzyż będzie pielgrzymować  po dekanatach diecezji włocławskiej. Pierwszym, który odwiedzi, będzie dekanat lipnowski. Na pielgrzymce nie zabrakło duszpasterzy, sióstr zakonnych, katechetów i nauczycieli, którzy na co dzień pracują z młodzieżą. Pielgrzymowanie zakończył  wspólny posiłek oraz indywidualne zwiedzanie licheńskiego sanktuarium.

8 - 10.10.2010 r.
W Spale, w Domu Rekolekcyjnym “Ostoja” w dniach od 8 do 10 października 2010 r. jedno małżeństwo z parafii wzięło udział w Sesji dla Par Pilotujących i Par Łącznikowych Equipes Notre – Dame. W trzydniowym spotkaniu,  poprzez Eucharystię, Adorację Najświętszego Sakramentu, codzienne konferencje i dzielenie się doświadczeniami, uczestniczące małżeństwa poznawały charakter przyjętej posługi w Ruchu.

07.10.2010 r.

Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. W nabożeństwie Różańcowym o godz. 15.30 uczestniczyły wszystkie Koła Żywego Różańca z terenu parafii -XIII kół. Opiekun ksiądz proboszcz Stanisław Kosiorowski po nabożeństwie spotkał się z uczestnikami na wspólnej agapie.

06.10.2010 r.
Dziś Światowy Dzień Opieki Paliatywnej i Hospicjów.  O godz. 19.00  w Domu Kultury „Oskard” w Koninie odbył się koncert zorganizowany przez Hospicjum licheńskie, pt.”Głosy dla Hospicjów”.
Zanim zabrzmiały pierwsze akordy na scenie pojawił się prowadzący koncert Łukasz Maciejewski oraz dyrektor licheńskiego hospicjum,  ks. Piotr Lach. W trakcie krótkiej rozmowy dyrektor przybliżył wszystkim ideę hospicyjną, na czym polega praca pracowników hospicjum i cel zorganizowania koncertu. Gwiazdami wieczoru były: Beata Bednarz z zespołem oraz Monika Kuszyńksa, była wokalistka zespołu Varius Manx.  Artystki zaśpiewały dla zgromadzonej publiczności w charytatywnym koncercie, z którego dochód w kwocie ponad 10 tysięcy złotych ,  został przekazany  na funkcjonowanie Hospicjum im. bł. Stanisława Papczyńsiego w Licheniu Starym. 
O godzinach popołudniowych  odbył się wyjazd na basen dla ministrantów z parafii wraz z opiekunem ks. Waldemarem Kowalskim.

05.10.2010 r.
W godzinach porannych czterdziestoosobowa grupa parafian, głównie osoby przynależne do kół Żywego Różańca, wraz z opiekunem ks. Stanisławem Kosiorowskim wyruszyli na  pielgrzymkę do Świnic Warckich, by wziąć udział w VII Kongresie Różańcowym. Pielgrzymi zatrzymali się przy domu rodzinnym św. s. Faustyny Kowalskiej, we wsi Głogowiec, odwiedzając miejsce narodzin i dzieciństwa Świętej. O godz. 10.00 nastąpiło zawiązanie wspólnoty po którym wraz z innymi uczestnikami Kongresu,  o godz.  10.15 wyruszyli procesją z relikwiami, trasą około 3 km, jaką pokonywała codziennie św. Faustyna by móc uczestniczyć w Eucharystii. O godzinie 12.00, wzorem Świętej pielgrzymi mogli uczestniczyć w Mszy św. pod przewodnictwem  Pasterza Diecezji J.E. ks. bp Wiesława Meringa. Homilię wygłosił kustosz sanktuarium ks. Janusz Kowalski. Pielgrzymka zakończyła się  wspólną Koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. o 15.00.

03.10.2010 r.
Podczas Niedzielnej Eucharystii o godz. 10.30, czternastoosobowa grupa chłopców z parafii została uroczyście wprowadzona przez księdza proboszcza, poprzez nałożenie szarf, do grona kandydatów na ministrantów:
• Mateusz Adamiak
• Mateusz Zacharek
• Marek Kraska
• Szymon Dryjański
• Dominik Desecki
• Jakub Chaładaj
• Maciej Bilski
• Filip Pietrzykowski
• Jakub Kantarowski
• Paweł Augustyniak
• Krzysztof Stelmasik
• Piotr Goiński
• Dominik Kasprzak
• Paweł Malinowski

01.102010 r.
Rozpoczął się miesiąc październik poświęcony Matce Bożej Różańcowej. Nabożeństwa Różańcowe w kościele św. Doroty odprawiane będą: w niedzielę przed Mszą św. poranną o godz. 8.00, a w dni powszednie dla dzieci w poniedziałki, środy i piątki o godz. 15.30 i dla dorosłych codziennie o godz. 16.30. W bazylice różaniec przed Cudownym Obrazem odmawiany będzie w dni powszednie o godz. 18.00, a w niedzielę o godz. 17.00.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


28 stycznia 2021
Czwartek
Oto lud wierny, szukający Boga

Wspomnienie obowiązkowe św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
6.40 Jutrznia
17.30 Nabożeństwo do św. o. Stanisława Papczyńskiego

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Zwykły okres liturgiczny
III tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Hbr 10, 19-25
Psalm responsoryjny: Ps 24
Ewangelia: Mk 4, 21-25
realizacja LM Internet  LM Internet