Matka Boża Bolesna
Róża do topki
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Rozważania różańcowe
Tajemnice radosne


Tajemnica I - Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

W Biblii czytamy opowieść o Zwiastowaniu:

"W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł:
Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca.
Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.
Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!

Ewangelia według św. Łukasza 1,26-38


K O M E N T A R Z:

Bóg przychodzi do nas pierwszy i nas szuka. Rozmawia i wyjaśnia nam swoje plany.
Bóg pomaga nam zrozumieć, kim jesteśmy i do czego nas przeznaczył. On chce być bliżej każdego z nas. Objawia się w swoim Słowie, w Piśmie Świętym. Czyż przykład Maryi nie jest dla nas zachętą do codziennego słuchania Słowa i rozważania go?
Gdy Bóg spotyka się z nami zaczyna panować atmosfera życia. On zmienia nas, nasze życiowe plany, otwiera nas na przemiany. Nie jesteśmy zostawieni sami sobie. Módlmy się o siebie nawzajem.
Rozważając codziennie tajemnicę Zwiastowania módlmy się o:
- nadzieję dla małżeństw z diagnozą „bezpłodność” o nadzieję dla nich,
- o pasję w podjęciu leczenia i czekania na życie,
- o codzienne szukanie woli Bożej w życiu.

Tajemnica II - Nawiedzenie świętej Elżbiety

W Biblii czytamy opowieść o Nawiedzeniu:
„Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.
Wtedy Maryja rzekła:
Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię -
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.
On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje -
jak przyobiecał naszym ojcom -
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki
.
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.”

Ewangelia według św. Łukasza 1, 39- 56


K O M E N T A R Z:

Wszystko, co jest życiem, rodzi się w spotkaniu. Życie duchowe - jeszcze bardziej niż cielesne. Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję, jest równocześnie nawiedzeniem Jana Chrzciciela przez Jezusa. To wielkie spotkanie zaowocuje objawieniem się Miłości. Maryja dzieli się swoją radością. Życie rodzi życie.
Wspierajmy innych w szukaniu uleczenia bezpłodności.
Módlmy się
- o czystość i piękno wszystkich naszych spotkań i kontaktów; aby rodziło się z nich dobro, które zwycięża zło,
- o moc do życia, nadzieję na zmiany,
- pomoc innym, otwarcie się na spotkanie z potrzebującym,
- śmiałość w mówieniu innym o Żywym, zmieniającym życie Bogu.


Tajemnica III: Narodzenie Pana Jezusa


W Biblii czytamy opowieść o Narodzeniu Pana:

"Kiedy tam przebywali nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie.

 Ewangelia według św. Łukasza 2, 6-12


K O M E N T A R Z:

Niezwykły ruch ze strony Boga. Syn Boży, Zbawiciel, Władca nieba nie objawia się książętom, królom, bogaczom, nie rodzi się w pałacu. Przychodzi jako bezdomne Dziecko do ubóstwa i odrzucenia, do ludzi pracujących, czuwających, znaczących dla innych niewiele. Bóg przychodzi do cierpienia i samotności, by wypełnić tę pustkę i dać nam poczucie, że On Jest.

Módlmy się:
- za tych, którzy w wyniku poronienia stracili swoje dziecko
- za tych, którzy czują się osamotnieni w swym cierpieniu i bólu
- którzy przyłączyli się do naszej wspólnoty wsparcia

Tajemnica I - Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

W Biblii czytamy opowieść o Zwiastowaniu:

"W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł:
Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca.
Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.
Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!

Ewangelia według św. Łukasza 1,26-38


K O M E N T A R Z:

Bóg przychodzi do nas pierwszy i nas szuka. Rozmawia i wyjaśnia nam swoje plany.
Bóg pomaga nam zrozumieć, kim jesteśmy i do czego nas przeznaczył. On chce być bliżej każdego z nas. Objawia się w swoim Słowie, w Piśmie Świętym. Czyż przykład Maryi nie jest dla nas zachętą do codziennego słuchania Słowa i rozważania go?
Gdy Bóg spotyka się z nami zaczyna panować atmosfera życia. On zmienia nas, nasze życiowe plany, otwiera nas na przemiany. Nie jesteśmy zostawieni sami sobie. Módlmy się o siebie nawzajem.
Rozważając codziennie tajemnicę Zwiastowania módlmy się o:
- nadzieję dla małżeństw z diagnozą „bezpłodność” o nadzieję dla nich,
- o pasję w podjęciu leczenia i czekania na życie,
- o codzienne szukanie woli Bożej w życiu.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


1 października 2020
Czwartek
Nabierz odwagi i oczekuj Pana

Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Patronki misji katolickich
Dzień modlitw w intencji misjonarzy mariańskich

Pierwszy czwartek miesiąca
Dzień modlitw w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych

Międzynarodowy Dzień Muzyki

Konwiwencja wspólnoty neokatechumenalnej

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Jutrznia: 6.40

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet