Matka Boża Bolesna
g
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Obchody beatyfikacji Jana Pawła II

Beatyfikacja Jana Pawła II to doniosły moment dla wszystkich katolików zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Niezwykle emocjonalne i drobiazgowe przygotowania do jej obchodów odbywały się w miejscach, które dla papieża Polaka były bliskie lub do których pielgrzymował za życia. Takim miejscem jest bez wątpienia Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym.

Bezpośrednie duchowe i modlitewne przygotowania do uroczystego wyniesienia na ołtarze polskiego papieża w Licheniu rozpoczęły się już w sobotę, 30 kwietnia. O godz. 17.30 przy dzwonnicy znajdującej się nieopodal  bazyliki mniejszej NMP odbył się koncert zespołu „40 Synów i 30 Wnuków Jeżdżących na 70 Oślętach”. O 21.00 wierni zgromadzili się w licheńskiej bazylice, aby odśpiewać Apel Maryjny, a następnie udali się pod pomnik papieża, gdzie o godz. 21.37, czyli w godzinie Jego śmierci, odśpiewali po raz ostatni ukochaną pieśń Ojca Świętego – BARKĘ.

O godz. 23.00 wszyscy, którzy wytrwali, mogli zobaczyć film dokumentalny z wizyty Ojca Świętego w licheńskim Sanktuarium w 1999 roku.  Bezpośrednio po projekcji odbyła się Msza Św. dziękczynna za dar życia i powołania Jana Pawła II.

O godz. 1:30 rozpoczęło się czuwanie modlitewne, w trakcie którego ks. Krzysztof Jędrzejewski przedstawił zgromadzonym w świątyni świadectwa osób, dla których życie i posługa JP II były wyznacznikiem ich ziemskiej egzystencji.

Po zakończeniu  czuwania, tj. o godz. 3.00, z bazyliki wyruszyła procesja do miejsca objawień w lesie grąblińskim, jako dziękczynienie za dar obecności Jana Pawła II w Licheniu. Uczestnicy szli ulicami Lichenia odmawiając modlitwę różańcową oświetlając sobie drogę lampionami trzymanymi w dłoniach. Po powrocie (ok godz. 5.30) zostały odśpiewane godzinki.
W godzinach od 23.00 do 4.00 rano otwarte dla pielgrzymów były apartamenty, w których mieszkał Jan Paweł II w trakcie swojej wizyty w Licheniu w 1999 roku.

Jednak kulminacyjne uroczystości rozpoczęły się rankiem. Pierwsi pielgrzymi na placu przed licheńską bazyliką pojawili się już o godzinie 9. W zależności od upodobania wierni mogli zajmować miejsca zarówno w świątyni jak i przed nią, gdyż dla pełniejszego uczestnictwa w uroczystościach beatyfikacyjnych Księża Marianie, opiekunowie licheńskiego wzgórza, przygotowali dla przybyłych tego dnia do Lichenia 4 telebimy: 2 wewnątrz i 2 na zewnątrz świątyni.

Punktualnie o godzinie 10.00 rozpoczęła się transmisja telewizyjna z Watykanu. Chwilą, na którą wszyscy czekali, było odczytanie przez papieża Benedykta XVI formuły o beatyfikacji Jana Pawła II:
„Spełniając pragnienie naszego brata Agostino kardynała Valliniego, naszego wikariusza generalnego dla diecezji Rzymu, wielu innych braci w episkopacie oraz licznych wiernych, po zasięgnięciu opinii Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych naszą władzą apostolską zgadzamy się, aby Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II, papież, od tej chwili nazywany był błogosławionym, a jego święto obchodzone mogło być w miejscach i zgodnie z regułami ustalonymi przez prawo 22 października każdego roku. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego".
Stało się to dokładnie o godz. 10:37. Od tego momentu papież Jana Paweł II został oficjalnie uznany za błogosławionego. Pielgrzymi, którzy przybyli do Lichenia, aby uczestniczyć w uroczystościach, nie kryli wzruszenia. Po odczytaniu formuły wszyscy wierni znajdujący się zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz świątyni wstali i gromkimi oklaskami oddali hołd swojemu wielkiemu rodakowi.

Po zakończeniu transmisji telewizyjnej, około godziny 12:30, kustosz licheńskiego Sanktuarium, ks. Wiktor Gumienny, dokonał odsłonięcia portretu Jana Pawła II, który zawisł na frontonie licheńskiej bazyliki, a następnie zaprosił wszystkich wiernych do uczestnictwa we Mszy Świętej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej, przed którym 12 lat temu modlił się błogosławiony Jan Paweł II. Najświętszej Eucharystii przewodniczył biskup senior diecezji włocławskiej ks. Bronisław Dembowski. W koncelebrze uczestniczyli: Przełożony Polskiej Prowincji Opatrzności Bożej Zgromadzenia Księży Marianów ks. Paweł Naumowicz oraz kustosz Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej ks. Wiktor Gumienny. W homilii bp Dembowski nawiązał do miłosierdzia Bożego jako hasła przewodniego pontyfikatu Jana Pawła II. Przypomniał także słowa papieża, które ten skierował do wiernych podczas swojego pobytu w licheńskim Sanktuarium.

Po Mszy Świętej została poświecona i oddana do użytku kaplica p.w. bł. Jana Pawła II, znajdująca się w bazylice dolnej. Poświecenia dokonał bp Bronisław Dembowski, który nie krył radości z faktu, że w tym niezwykłym dniu mógł być w Licheniu, miejscu dla niego tak szczególnym.

1 maja  2011 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


25 sierpnia 2019
Niedziela

Dwudziesta Pierwsza Niedziela Zwykła

Nowenna  przed rozpoczęciem
nowego roku nauki

Licheńskie Spotkania Rodzin

I Międzynarodowy Licheński Festiwal Muzyki Organowej
godz. 14.30 Christophe Mantoux (Paryż)

2. Pielgrzymka Konna z Powiatu Tureckiego

37. Piesza Pielgrzymka Ludzi Pracy


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze św.
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00
Procesja Eucharystyczna – po Mszy św. godz. 12.00
Nabożeństwa
kościół dolny - kaplica Trójcy Świętej:   (w czasie Festiwalu Muzyki Organowej)
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
kościół górny - nawa główna:
Różaniec 17.00
Apel Maryjny 21.00
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 9.00 – 16.00


Kościół św. Doroty
Msze św.
8.30, 10.30, 20.00
Nabożeństwa
Godzinki ku czci Najświętszej
Maryi Panny lub Różaniec: 8.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza św.
8.00

Imieniny obchodzą:
Luiza, Patrycja, Ludwik
 
Zwykły okres liturgiczny
I tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: C, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Iz 66,18-21
Psalm responsoryjny: Ps 117
Drugie czytanie:
Hbr 12, 5-7. 11-13
Ewangelia: Łk 13,22-30
realizacja LM Internet  LM Internet