Matka Boża Bolesna
Clipboard02
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Pielgrzymka Represjonowanych Politycznie Żołnierzy - Górników

Prawie 400 osób przybyło do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym na pielgrzymkę Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników.  W tym roku byli żołnierze – górnicy, którzy w latach 1949-1959 byli zmuszani do katorżniczej pracy w kopalniach węgla, uranu i kamieniołomach, przybyli do licheńskiego sanktuarium po raz ósmy, aby podziękować za przetrwanie najgorszego okresu w  życiu.

Centralnym punktem dwudniowego spotkania była dzisiejsza Msza św. w licheńskiej bazylice mniejszej o godzinie 12:00, której przewodniczył kustosz sanktuarium, ks. Wiktor Gumienny.  W homilii marianin wyraził ogromny szacunek dla wszystkich, którzy przetrwali ten trudny czas, kiedy pracując w nieludzkich warunkach, byli bici, znieważani i dyskryminowani przez przedstawicieli poprzedniego ustroju.

Pielgrzymi, wśród których znaleźli się zarówno byli żołnierze – górnicy, wdowy po tych, którzy odeszli, ich rodziny i przyjaciele, przybyli do Lichenia już wczoraj. O godzinie 16:00 uczestniczyli w Drodze Krzyżowej w lesie grąblińskim, a o 19:00 wzięli udział w Najświętszej Eucharystii przed Cudownym Obrazem MBL.

Dzisiejsze uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10:00 pod pomnikiem Represjonowanych Politycznie Żołnierzy - Górników znajdującym się w starej części sanktuarium. Wszystkich przybyłych powitał Edmund Celoch, v-ce prezes Zarządu Krajowego Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy - Górników:
„Spotykamy się w tym szczególnym miejscu przed naszym pomnikiem żołnierzy - górników, aby wspólnie odczytać trudną i bolesną prawdę o naszym zniewoleniu. My wiemy, że do tych legendarnych dzisiaj batalionów wcielano młodych ludzi, by pracowali po kilkanaście godzin w niewolniczym czasie w kopalniach uranu, węgla kamiennego i kamieniołomach. Wielu z nas tego nie przeżyło. Stosowano wtedy wśród żołnierzy kryteria klasowe, aby przez te bataliony upokorzyć szczególnie tych, którzy byli ludźmi miłości Boga i Ojczyzny, którzy nie chcieli zaakceptować Polski socjalistycznej, bezbożnej i zniewolonej”.  

 Wśród tych, którzy przeżyli okres przymusowej pracy w kopalni, był p. Eugeniusz Perek z Piotrkowa Trybunalskiego. Było to w latach 1956- 1958. Jak opowiada los, który go spotkał, był kontynuacją prześladowań jego ojca:
„Mój tatuś był przed wojną w PPR-ze.  A potem, w 1948 roku, kiedy nastąpiło połączenie PPS-u z PPR-em, powstał PZPR. Tatusiowi się to nie spodobało, więc oddał legitymację partyjną i zaczął być prześladowany przez UB. A my jako dzieci musieliśmy odcierpieć za decyzje naszego ojca. Tam, gdzie było najgorzej i najniebezpieczniej, tam my byliśmy oddelegowani, jako wrogowie komunizmu”.
   
Od 1949 r. w ramach zastępczej służby wojskowej zaczęto tworzyć bataliony pracy. Podstawą kwalifikowania poborowych do tego typu jednostek było pochodzenie społeczne, przeszłość polityczna, opinia miejscowej bezpieki i narodowość. Warunki pracy i warunki bytowe żołnierzy-górników były katastrofalne.

Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników istnieje od 1992 roku. Obecnie zrzesza ok. 20 tysięcy osób – poszkodowanych żołnierzy oraz wdów po zmarłych. W Batalionach Górniczych w latach 1949-1959 pracowało ok. 200 000 osób. Byli tam kierowani synowie chłopscy, których rodziców uznano za kułaków, dzieci pochodzące z inteligenckich rodzin bądź powiązanych z działalnością w Armii Krajowej. Wśród celów Związku są m.in. zabieganie dla nich o status kombatantów, jednorazowe odszkodowania za pracę oraz dbanie o ty, aby młode pokolenie pamiętało o represjach, jakie ich dotknęły ze strony reżimu komunistycznego.

Licheń Stary, 13 lipca 2011 r.              

Edmund Celoch, organizator pielgrzymki
Eugeniusz Perek, były żołnierz-górnik

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


  5 kwietnia 2020
  niedziela

  Niedziela Palmowa  Męki Pańskiej
  Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił ?

Internetowy weekend w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej - program link tutaj

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika

Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00
6.00 Msza św. w intencji pątników odwołanej pieszej, nocnej, pokutnej pielgrzymki z Konina do Lichenia
7.30 w intencji przebywających w izolacji i kwarantannie
10.00 w intencji dzieci i młodzieży
12.00 po mszy - Akt zawierzenia Matce Bożej Licheńskiej Ziemi Konińskiej, Polski i świata na czas epidemii (do wydrukowania)
16.00 w intencji zmarłych
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30
 
Kościół św. Doroty
Msze Święte
8.30, 10.30, 17.00
Nabożeństwa
8.00 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny lub Różaniec
16.15 Gorzkie Żale
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
8.00

CZYTANIA Z DNIA:
1C: Iz 50, 4-7 Ps: Ps 22, 8-9. 17-20. 23-24
2C: Flp 2, 6-11 Akl: por. Flp 2, 8-9
Ew: Mt 26, 14 – 27, 66 (s. 212)
lub: Mt 27, 11-54 (s. 221)
 

realizacja LM Internet  LM Internet