Matka Boża Bolesna
podniesienie
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Konwent prowincjalny Zgromadzenia Księży Marianów

Ponad 40 księży z Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przybyło do Sanktuarium Matki Bożej LicheńskiejOd wczoraj (17. kwietnia) w Licheniu trwa mariański konwent prowincjalny.

W trzydniowym spotkaniu (17-19. kwietnia) uczestniczą przełożeni wspólnot zakonnych z terenu Prowincji Polskiej. Marianie przybyli na obrady m. in. z Czech, Słowacji, Niemiec, Białorusi i Wielkiej BrytaniiTegoroczne obrady, które odbywają sie pod hasłem „Droga świętości . Jerzego Matulewicza”:

„W tym roku obchodzimy 25. rocznicę beatyfikacji o. Jerzego Matulewicza oraz 85. rocznicę jego śmierci. Dlatego postanowiliśmy skupić się na postaci naszego Odnowiciela”powiedział ks. Paweł Naumowicz MIC, przełożony Prowincji.

„W części formacyjnej staramy się zatrzymać nad drogą świętości bł. Jerzego Matuleiwcza. Najpierw chcieliśmy zobaczyć okres przejścia od tzw. „białych marianów” do „czarnych marianów”, tzn. okres, kiedy marianie wymierali, kiedy wstępuje do nich bł. Jerzy Matulewicz i kiedy zaczyna się odrodzenie” – dodał ks. Numowicz.

W dalszej części uczestnicy konwentu będą pochylać się nad postaciami, które podążyły drogą wskazaną przez bł. Matulewicza, zgodnie z mariańskim hasłem „Pro Christo et Eclesia”. Kolejną kwestią poruszaną w trakcie konwentu jest sylwetka marianina według ustawodawstwa wprowadzonego przez bł. Jerzego na podstawie Konstytucji i Instrukcji jego autorstwa. Ten wykład poprowadzi prof. Teresa Paszkowska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na koniec ojcowie konwentualni będą rozważać sławę świętości bł. Jerzego Matulewicza od jego śmierci do dnia dzisiejszego. Tę kwestię postara się przybliżyć zgromadzonym  ks. Andrius Sidlauskas MIC z Mariampola, czyli miejsca, w którym znajduje się grób bł. Jerzego Matulewicza.  

Zdaniem ks. Naumowicza postać bł. Jerzego Matulewicza jest kluczowa w najnowszej historii zgromadzenia:
„Dla maranów bł. Matulewicz jest najważniejszy dlatego, że Pan Bóg zachował marianów i odnowił przez jego postać i jego życie. Marianie w 1909 roku dochodzili do śmierci, gdyż w tym roku żył ostatni mariański zakonnik, o. Sękowski. Wtedy do zgromadzenia wstąpił ks. Jerzy Matulewicz wraz ze swoim przyjacielem ks. Franciszkiem Buczysem i rozpoczął odnowę zgromadzenia” – wyjaśnił ks. Naumowicz.

Jutro ojcowie konwentualni zajmą się sprawami bieżącymi związanymi z działalnością i funkcjonowaniem Prowincji. Polska Prowincja Opatrzności Bożej obejmuje swym zasięgiem mariańskie wspólnoty zakonne w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, na Białorusi oraz dwie placówki w dalekim Kazachstanie. W jej skład wchodzi także Wikariat Czesko-Słowacki pw. świętych Cyryla i Metodego.

Licheń Stary, 18 kwietnia 2012 r.                   

Ks. Paweł Naumowicz, przełożony Prowincji Opatrzności Bożej

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


  5 kwietnia 2020
  niedziela

  Niedziela Palmowa  Męki Pańskiej
  Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił ?

Internetowy weekend w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej - program link tutaj

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika

Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00
6.00 Msza św. w intencji pątników odwołanej pieszej, nocnej, pokutnej pielgrzymki z Konina do Lichenia
7.30 w intencji przebywających w izolacji i kwarantannie
10.00 w intencji dzieci i młodzieży
12.00 po mszy - Akt zawierzenia Matce Bożej Licheńskiej Ziemi Konińskiej, Polski i świata na czas epidemii (do wydrukowania)
16.00 w intencji zmarłych
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30
 
Kościół św. Doroty
Msze Święte
8.30, 10.30, 17.00
Nabożeństwa
8.00 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny lub Różaniec
16.15 Gorzkie Żale
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
8.00

CZYTANIA Z DNIA:
1C: Iz 50, 4-7 Ps: Ps 22, 8-9. 17-20. 23-24
2C: Flp 2, 6-11 Akl: por. Flp 2, 8-9
Ew: Mt 26, 14 – 27, 66 (s. 212)
lub: Mt 27, 11-54 (s. 221)
 

realizacja LM Internet  LM Internet