Matka Boża Bolesna
13
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

VIII rocznica śmierci . Jana Pawła II

Gdy umierał Jan Paweł II, na Placu św. Piotra zgromadziły się tysiące rozmodlonych wiernych. W piątek, 1 kwietnia 2005 r. przekazano słowa umierającego Jana Pawła II: Szukałem was, teraz przybyliście do mnie i za to wam dziękuję. Papież odszedł do domu Ojca 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37. Już w czasie uroczystości pogrzebowych, na Placu św. Piotra pojawili się wierni z transparentami "Santo subito" - Święty natychmiast.

W Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej jest kilka dni, w czasie których w szczególny sposób oddaje się hołd Ojcu Świętemu, to: 2 kwietniarocznica śmierci Jana Pawła II, 18 majarocznica urodzin, 6-8 czerwcadni rocznicy pobytu Papieża w Licheniu w 1999 r., 16 październikarocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża.


W tym roku, rocznicę śmierci Ojca Świętego będziemy wspominać następująco:
 19.00 - Msza Święta w intencji kanonizacji Jana Pawła II (bazylika, nawa główna). Po Mszy Świętej zaśpiewanie Barki przed pomnikiem . Jana Pawła II.

W tym dniu otwarte będą apartamenty papieskie w godzinach 10.00 – 15.00. Na pielgrzymów będzie tam oczekiwał przewodnik.

W
skład apartamentów papieskich wchodzą: refektarz, w którym Jan Paweł II spożywał posiłki – dziś zamieniony na bibliotekę niektórych dzieł papieskich, kaplica, salonik, sypialnia oraz łazienka. Pozostałe pomieszczenia budynku – w czasie pobytu Ojca Świętego zamieszkałe przez papieską świtę – dziś pełnią funkcję Domu Rekolekcyjnego. Mieszkają tu uczestnicy większości rekolekcji odbywających się w naszym Sanktuarium.

Zapraszamy także na chwilę modlitwy do kaplicy . Jana Pawła II, która mieści się w dolnej bazylice. W kaplicy znajdują się relikwie Papieża – Polaka oraz pamiątki związane z życiem Ojca Świętego.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


6 grudnia 2019
Piątek
pierwszy piątek miesiąca
Pan moim światłem i zbawieniem moim

Wspomnienie dowolne św. Mikołaja, biskupa

Ósmy dzień Nowenny przed Uroczystością
Niepokalanego Poczęcia NMP

Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
12.00 Nabożeństwo wynagradzające do Najświętszego Serca Pana Jezusa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
7.00 Msza św. roratnia
15.30 Msza św. dla dzieci, od 15.00 spowiedź dla dzieci

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: I tydzień Adwentu
I tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: fioletowy
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Iz 29, 17-24
Psalm responsoryjny: Ps 27
Ewangelia:  Mt 9,27-31
realizacja LM Internet  LM Internet