Matka Boża Bolesna
h
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Zakończył się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tegoroczne spotkania i modlitewne rozważania odbywały się pod hasłem „Czyż Chrystus jest podzielony?”. Także w licheńskim Sanktuarium wierni modlli się o jedność wyznawców Chrystusa na całym świecie.

Od soboty, 18 stycznia, do soboty, 25 stycznia, obchodzony był Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, zwany także Tygodniem Ekumenicznym. Wierni różnych wyznań spotykali się w tym czasie na ekumenicznych nabożeństwach, aby wspólnie się modlić. W Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej wierni także włączyli się w modlitwę poprzez uczestnictwo we Mszach Świętych sprawowanych według określonych formularzy oraz poprzez codzienną modlitwę różańcową.

Zgodnie z decyzją Komisji ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski piątek, 24 stycznia, był w Polsce dniem solidarności z chrześcijanami w Syrii. Ofiary zbierane tego dnia zostały przekazane na rzecz chrześcijan mieszkających w tym kraju.


Tygodnie Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane przez Światowa Radę Kościołów i Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan odbywają się od 1968 r. W Polsce w przygotowywaniu i obchodach Tygodnia uczestniczy Polska Rada Ekumeniczna i Kościół Rzymskokatolicki.

W skład Polskiej Rady Ekumenicznej wchodzą: Kościół Rzymskokatolicki, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokatolicki Mariawitów, Kościół Chrześcijan Baptystów oraz Ukraińska Cerkiew Greckokatolicka.

Licheń Stary, 23.01.2014r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


  5 kwietnia 2020
  niedziela

  Niedziela Palmowa  Męki Pańskiej
  Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił ?

Internetowy weekend w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej - program link tutaj

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika

Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00
6.00 Msza św. w intencji pątników odwołanej pieszej, nocnej, pokutnej pielgrzymki z Konina do Lichenia
7.30 w intencji przebywających w izolacji i kwarantannie
10.00 w intencji dzieci i młodzieży
12.00 po mszy - Akt zawierzenia Matce Bożej Licheńskiej Ziemi Konińskiej, Polski i świata na czas epidemii (do wydrukowania)
16.00 w intencji zmarłych
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30
 
Kościół św. Doroty
Msze Święte
8.30, 10.30, 17.00
Nabożeństwa
8.00 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny lub Różaniec
16.15 Gorzkie Żale
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
8.00

CZYTANIA Z DNIA:
1C: Iz 50, 4-7 Ps: Ps 22, 8-9. 17-20. 23-24
2C: Flp 2, 6-11 Akl: por. Flp 2, 8-9
Ew: Mt 26, 14 – 27, 66 (s. 212)
lub: Mt 27, 11-54 (s. 221)
 

realizacja LM Internet  LM Internet