Matka Boża Bolesna
z
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Zjazd Stowarzyszenia Teologów Moralistów

Ponad 70 teologów moralistów zjechało do Lichenia, aby wziąć udział w dorocznej konferencji (15-17 czerwca). W tym roku teolodzy podejmujący naukową refleksję nad ludzką moralnością  rozważają temat „Sakrament pokuty. Współczesne wyzwania”.
 

„Stowarzyszenie Teologów Moralistów skupia księży profesorów, ale także świeckich ludzi, którzy zajmują się teologią moralną na poziomie akademickim. Jest to pewna próba integracji środowiska, wymiany myśli, wzajemnej inspiracji. Nasze coroczne spotkania służą temu, abyśmy jako Stowarzyszenie  mogli siebie nawzajem informować o inicjatywach, wymieniać poglądami, dyskutować. Ponadto Stowarzyszenie jest gremium, które może wyrażać swoje poglądy i postulaty w przestrzeni społecznej”wyjaśnił ks. prof. dr hab. Marian Machinek, przewodniczący STM, na co dzień pracownik naukowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Każdego roku podejmowana jest inna tematyka. W tym roku zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję, licheńskie spotkanie będzie poświecone tematowi „Sakrament pokuty. Współczesne wyzwania”. Dzisiejszy dzień podzielony został na trzy panele dyskusyjne. W sesji pierwszej wystąpili: prof. dr hab. Wojciech Pawlik z Warszawy oraz prof. dr hab. Bogdan de Barbaro z Krakowa. Pierwszy z nich zajął się tematem: Rozumienie i świadomość grzechuperspektywa socjologiczna, drugi z kolei mówił o poczuciu winy z perspektywy psychiatry. W sesji drugiej głos zabrał ks. dr hab. Konrad Glombik, wykładowca Uniwersytetu OpolskiegoSesja trzecia, która rozpocznie się późnym popołudniem, odnosić się będzie do problematyki zadośćuczynienia. W tej części głos zabierze o. dr Jordan Śliwiński z Krakowa.
 
Po każdym panelu następuje dyskusja oraz wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami zjazdu. Wieczorem nastąpi walne zebranie STM, a jutro dalsza część obrad oraz podsumowanie spotkania.
 
Do Stowarzyszenia Teologów Moralistów należy ok. 120 osób, z czego 100 z nich to członkowie czynni zawodowo. Licheński zjazd rozpoczął się w niedzielę wieczorem (15.06), a zakończy we wtorek w godzinach popołudniowych. Całość odbywa się w Domu Pielgrzyma ARKA położonym nieopodal bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


25 listopada 2020
Środa
Dzieła Twe wielkie i godne podziwu

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte

7.30,12.00, 18.00
18.00 w intencji chorych i umierających.
Po Mszy św. błogosławieństwo dla chorych
Nabożeństwa:
kościół górny - Kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 – 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Różaniec: 16.30


Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

realizacja LM Internet  LM Internet