Matka Boża Bolesna
Główka47 krzyż
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Podwójny złoty jubileusz kapłaństwa

Dwóch księży ze Zgromadzenia Księży Marianów posługujących w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu w najbliższy weekend (21 i 22 czerwca) obchodzić będzie 50-lecie święceń kapłańskich. Zacni jubilaci to ks. Marian Pisarzak MIC oraz ks. Henryk Kulesza MIC.

Ks. Dr Marian Pisarzak MIC jubileusz świętować będzie w sobotę, 21 czerwca podczas Mszy św. o godz. 12:00 w bazylice, z udziałem pielgrzymów. Najświętszą Eucharystię przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej wraz z dostojnym jubilatem będą koncelebrować: ks. Wiktor Gumienny MIC, kustosz Sanktuarium oraz ks. Eugeniusz Makulski MIC, kustosz senior, który z tej okazji wygłosi homilię.

Dzień później, a więc w niedzielę, 22 czerwca, złoty jubileusz święceń prezbiteratu będzie obchodził ks. Henryk Kulesza MIC. Razem z nim zarówno księża i bracia marianie, jak i licheńscy parafianie, będą modlić się podczas Eucharystii sprawowanej o godz. 10:30 w kościele parafialnym pw. św. Doroty.  

Ks. Marian Pisarzak MIC urodził się 17 października 1937 roku w Czajkowie, w parafii Wodynie, w powiecie siedleckim jako czwarty z siedmiorga rodzeństwa. W roku szkolnym 1951-1952 uczył się w Niższym Seminarium Duchownym Księży Marianów na warszawskich Bielanach. Z powodu likwidacji placówki przez władze komunistyczne w 1952 roku przeniósł się do LO im. B. Prusa w Siedlcach, gdzie w maju 1955 roku zdał egzamin dojrzałości. Bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów. 15 sierpnia 1956 roku w Skórcu złożył pierwszą profesję zakonną, a po pięciu latach śluby wieczyste. W latach 1960-1964 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Tamże, 21 czerwca 1964 roku przyjął świecenia prezbiteratu z rąk bpa Kazimierza Majdańskiego. Po dwuletniej praktyce katechetycznej i duszpasterskiej podjął studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studia zwieńczył dyplomem doktora teologii pastoralnej ze specjalnością w zakresie liturgiki. Praca dyplomowa o błogosławieństwach wyszła drukiem w 1979 roku (w serii Textus et Studia, t. 10, wyd. ATK). Aktualnie Jubilat posługuje w Licheńskim Sanktuarium. W przeszłości pracował w mariańskich placówkach jako duszpasterz (w tym 6 lat był proboszczem w Górze Kalwarii), jako przełożony większych domów zakonnych, mistrz nowicjatu w Skórcu, rektor Mariańskiego Seminarium Duchownego w Lublinie i wieloletni w nim wykładowca, radny prowincji, moderator renowacji zakonnej oraz aktualny przewodniczący dwóch generalnych komisji w Zgromadzeniu Marianów. Ponadto, Jubilat jest autorem ponad 240 publikacji naukowych i popularnych  na tematy liturgiczne i maryjne.
W swojej bogatej twórczości wydawniczej przygotował m.in. dossier i projekty tekstów Mszy Świętej (2007) i Liturgii Godzin (2014) o Najświętszej Maryi Pannie Licheńskiej, zatwierdzone dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Okolicznościowe artykuły ks. Pisarzak publikuje także na stronie mateusz.pl.   

Ks. Henryk Kulesza MIC urodził się 2 listopada 1935 roku. Pierwsze śluby zakonne złożył 15 sierpnia 1954 roku. W latach 1957-1959 studiował filozofię w Warszawie, a następnie teologię (1960-1964) w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.  Święcenia prezbiteratu przyjął dnia 21 czerwca 1964 roku z rąk bpa Kazimierza Majdańskiego w katedrze włocławskiej. Tuż po święceniach został skierowany przez przełożonych do Lichenia do pracy duszpasterskiej w charakterze katechety. Od 1965 do 1969 roku odbył studia specjalistyczne z teologii fundamentalnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie napisał pracę zatytułowaną „Nauka Vaticanum II o posłannictwie biskupa w Kościele lokalnym” pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Nagy’ego, późniejszego kardynała.

W latach 1969-1981 związany był z Licheniem, gdzie pełnił różne funkcji – kierownika domu rekolekcyjnego i przełożonego domu zakonnego Marianów. W późniejszych latach posługiwał w Skórcu jako magister nowicjatu, przełożony mariańskich domów zakonnych w Górze Kalwarii i Rdzawce oraz jako rektor Domu Studiów i prefekt alumnów w Lublinie. W latach 1993-2001 duszpastersko posługiwał na Białorusi, w trudnych warunkach zewnętrznych. Od 2013 roku jest rezydentem domu zakonnego Zgromadzania Księży Marianów w Licheniu. W licheńskim Sanktuarium spełnia funkcję spowiednika.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


25 listopada 2020
Środa
Dzieła Twe wielkie i godne podziwu

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte

7.30,12.00, 18.00
18.00 w intencji chorych i umierających.
Po Mszy św. błogosławieństwo dla chorych
Nabożeństwa:
kościół górny - Kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 – 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Różaniec: 16.30


Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

realizacja LM Internet  LM Internet