Matka Boża Bolesna
26
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Duchowa Rodzina Mariańska modliła się w Licheniu


W przypadającą 29 czerwca uroczystość św. Piotra i Pawła, filarów Kościoła katolickiego, do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej zjechali przedstawiciele Duchowej Rodziny Mariańskiej oraz Wspólnoty Modlitewnej. Przed Cudownym Obrazem Matki Bożej zawierzali siebie, swoich bliskich oraz swoje trudy i problemy opiece Maryi, prosząc o opiekę i wstawiennictwo u Dobrego Boga.

Mszy św. w licheńskiej bazylice w intencji osób duchowo związanych z Sanktuarium przewodniczył ks. Wiktor Gumienny MIC, kustosz. Na początku Najświętszej Eucharystii przywitał wszystkich przybyłych na wspólną modlitwę, a także pokropił zgromadzonych w świątyni wiernych wodą święconą na znak przynależności do rodziny chrześcijańskiej.
Homilię wygłosił ks. Michał Kozak MIC, dyrektor domu rekolekcyjnego księży marianów w Sulejówku pod Warszawą. W słowie skierowanym do wiernych nawiązał do przypadającej uroczystości św. Piotra i Pawła, którzy „dali Kościołowi zaczątek wiary”. Mówił, że dzięki Ewangelii jesteśmy wszyscy zaproszeni do wyznawania wiary w Jezusa Chrystusa. Nawiązał także do różnych sposobów wyznawania wiary: można mówić, że się wierzy, ale nic z tego nie wynika; słowa credo mogą być także „pustymi” słowami, bez odzwierciedlenia w rzeczywistości. Zdaniem homilety bywa też wiara czysto deklaratywna, którą można porównać do choinki wystawionej w Święta Bożego Narodzenia, na pokaz.
W dalszej części kazania ks. Kozak nawiązał do Maryi jako tej, która może być dla nas wzorem prawdziwej wiary:
„Maryja jest niesłychanie wyraźnym znakiem wiary. Córka Abrahama, która zawierzyła słowu Boga i krok po kroku szła za Jezusem w doświadczeniu wiary. Maryja jest też szczególnym znakiem doświadczenia kryzysu w wierze. Wskazuje także konieczność tego, aby nasza wiara przeniknęła nasze życie”.
Odniósł się także do Wspólnoty Modlitewnej. Powiedział, że człowiek wybierający Boga w prostej modlitwie każdego dnia daje swojej wierze pokarm w postaci modlitwy właśnie.

Po ogólnym błogosławieństwie kończącym Mszę św. wierni mogli skorzystać z indywidualnego błogosławieństwa udzielanego przez kapłanów poprzez nałożenie rąk na głowę wiernych i odmówienie krótkiej modlitwy. Z kolei przy wyjściu ze świątyni na wiernych czekała mała niespodziankakażdy otrzymał dwie książeczki: z modlitwami do Jezusa Chrystusa oraz o duchowości chrzcielnej.

Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej jest miejscem modlitwy, skupienia i wyciszenia, ale także przestrzenią dla odpoczynku i nabrania sił - zarówno tych fizycznych, jak i duchowych. Jego wygląd jest dziełem nie tylko posługujących tutaj od ponad sześćdziesięciu lat księży marianów, ale przede wszystkim wielu darczyńców i dobrodziejów zrzeszonych w tzw. Duchowej Rodzinie Mariańskiej. Wiele osób należących do Duchowej Rodziny Mariańskiej, przez szereg lat ofiarowywało swoje życiowe krzyże, trudy i cierpienia w intencji posługujących tu braci i księży marianów, by przesłanie przekazywane przez Maryję było głoszone i rozszerzało się.
Od 2012 roku w licheńskim Sanktuarium istnieje Wspólnota Modlitewna zrzeszająca osoby modlące się w 7 intencjach obejmujących współczesne problemy świata, Kościoła i naszej Ojczyzny. Ona jest także jedną z form realizacji przesłania Maryi skierowanego do Mikołaja Sikatki.

Licheń Stary, 29 czerwca 2014 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


28 marca 2020
sobota
Panie, mój Boże, Tobie zaufałem

Wielki Post z  Maryją "Najświętsza Maryja Panna, Matka pojednania"

Godzina dla Ziemi (18.00-19.00)

Dziś w nocy (z soboty na niedzielę, 28/29 marca) – zmiana czasu z zimowego na letni (wskazówki zegara przesuwa się z godz. 2:00 na 3:00).

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika

Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji małżeństwa i rodziny
Droga Matki po Mszy świętej o godz. 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30
Czuwanie modlitewne 24.00 - 6.00
 
Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

CZYTANIA Z DNIA:
1C
: Jr 11, 18-20 Ps: Ps 7, 2-3. 9-12
Akl: por. Łk 8, 15 Ew: J 7, 40-53

realizacja LM Internet  LM Internet