Matka Boża Bolesna
Główka41 Bazylika jesień
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Duchowa Rodzina Mariańska modliła się w Licheniu


W przypadającą 29 czerwca uroczystość św. Piotra i Pawła, filarów Kościoła katolickiego, do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej zjechali przedstawiciele Duchowej Rodziny Mariańskiej oraz Wspólnoty Modlitewnej. Przed Cudownym Obrazem Matki Bożej zawierzali siebie, swoich bliskich oraz swoje trudy i problemy opiece Maryi, prosząc o opiekę i wstawiennictwo u Dobrego Boga.

Mszy św. w licheńskiej bazylice w intencji osób duchowo związanych z Sanktuarium przewodniczył ks. Wiktor Gumienny MIC, kustosz. Na początku Najświętszej Eucharystii przywitał wszystkich przybyłych na wspólną modlitwę, a także pokropił zgromadzonych w świątyni wiernych wodą święconą na znak przynależności do rodziny chrześcijańskiej.
Homilię wygłosił ks. Michał Kozak MIC, dyrektor domu rekolekcyjnego księży marianów w Sulejówku pod Warszawą. W słowie skierowanym do wiernych nawiązał do przypadającej uroczystości św. Piotra i Pawła, którzy „dali Kościołowi zaczątek wiary”. Mówił, że dzięki Ewangelii jesteśmy wszyscy zaproszeni do wyznawania wiary w Jezusa Chrystusa. Nawiązał także do różnych sposobów wyznawania wiary: można mówić, że się wierzy, ale nic z tego nie wynika; słowa credo mogą być także „pustymi” słowami, bez odzwierciedlenia w rzeczywistości. Zdaniem homilety bywa też wiara czysto deklaratywna, którą można porównać do choinki wystawionej w Święta Bożego Narodzenia, na pokaz.
W dalszej części kazania ks. Kozak nawiązał do Maryi jako tej, która może być dla nas wzorem prawdziwej wiary:
„Maryja jest niesłychanie wyraźnym znakiem wiary. Córka Abrahama, która zawierzyła słowu Boga i krok po kroku szła za Jezusem w doświadczeniu wiary. Maryja jest też szczególnym znakiem doświadczenia kryzysu w wierze. Wskazuje także konieczność tego, aby nasza wiara przeniknęła nasze życie”.
Odniósł się także do Wspólnoty Modlitewnej. Powiedział, że człowiek wybierający Boga w prostej modlitwie każdego dnia daje swojej wierze pokarm w postaci modlitwy właśnie.

Po ogólnym błogosławieństwie kończącym Mszę św. wierni mogli skorzystać z indywidualnego błogosławieństwa udzielanego przez kapłanów poprzez nałożenie rąk na głowę wiernych i odmówienie krótkiej modlitwy. Z kolei przy wyjściu ze świątyni na wiernych czekała mała niespodziankakażdy otrzymał dwie książeczki: z modlitwami do Jezusa Chrystusa oraz o duchowości chrzcielnej.

Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej jest miejscem modlitwy, skupienia i wyciszenia, ale także przestrzenią dla odpoczynku i nabrania sił - zarówno tych fizycznych, jak i duchowych. Jego wygląd jest dziełem nie tylko posługujących tutaj od ponad sześćdziesięciu lat księży marianów, ale przede wszystkim wielu darczyńców i dobrodziejów zrzeszonych w tzw. Duchowej Rodzinie Mariańskiej. Wiele osób należących do Duchowej Rodziny Mariańskiej, przez szereg lat ofiarowywało swoje życiowe krzyże, trudy i cierpienia w intencji posługujących tu braci i księży marianów, by przesłanie przekazywane przez Maryję było głoszone i rozszerzało się.
Od 2012 roku w licheńskim Sanktuarium istnieje Wspólnota Modlitewna zrzeszająca osoby modlące się w 7 intencjach obejmujących współczesne problemy świata, Kościoła i naszej Ojczyzny. Ona jest także jedną z form realizacji przesłania Maryi skierowanego do Mikołaja Sikatki.

Licheń Stary, 29 czerwca 2014 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


30 października 2020
Piątek
Wielkie są dzieła, które Pan uczynił

Pielgrzymka maturzystów z Kartuz (28-30 października) - ODWOŁANA

 

PROGRAM POSŁUGI
 
Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - Kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Różzniec dla dorosłych: po Mszy św. o godz. 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet