Matka Boża Bolesna
Główka1 nenufary
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ


 

Sanktuarium
 

Duchowa Rodzina Mariańska modliła się w Licheniu


W przypadającą 29 czerwca uroczystość św. Piotra i Pawła, filarów Kościoła katolickiego, do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej zjechali przedstawiciele Duchowej Rodziny Mariańskiej oraz Wspólnoty Modlitewnej. Przed Cudownym Obrazem Matki Bożej zawierzali siebie, swoich bliskich oraz swoje trudy i problemy opiece Maryi, prosząc o opiekę i wstawiennictwo u Dobrego Boga.

Mszy św. w licheńskiej bazylice w intencji osób duchowo związanych z Sanktuarium przewodniczył ks. Wiktor Gumienny MIC, kustosz. Na początku Najświętszej Eucharystii przywitał wszystkich przybyłych na wspólną modlitwę, a także pokropił zgromadzonych w świątyni wiernych wodą święconą na znak przynależności do rodziny chrześcijańskiej.
Homilię wygłosił ks. Michał Kozak MIC, dyrektor domu rekolekcyjnego księży marianów w Sulejówku pod Warszawą. W słowie skierowanym do wiernych nawiązał do przypadającej uroczystości św. Piotra i Pawła, którzy „dali Kościołowi zaczątek wiary”. Mówił, że dzięki Ewangelii jesteśmy wszyscy zaproszeni do wyznawania wiary w Jezusa Chrystusa. Nawiązał także do różnych sposobów wyznawania wiary: można mówić, że się wierzy, ale nic z tego nie wynika; słowa credo mogą być także „pustymi” słowami, bez odzwierciedlenia w rzeczywistości. Zdaniem homilety bywa też wiara czysto deklaratywna, którą można porównać do choinki wystawionej w Święta Bożego Narodzenia, na pokaz.
W dalszej części kazania ks. Kozak nawiązał do Maryi jako tej, która może być dla nas wzorem prawdziwej wiary:
„Maryja jest niesłychanie wyraźnym znakiem wiary. Córka Abrahama, która zawierzyła słowu Boga i krok po kroku szła za Jezusem w doświadczeniu wiary. Maryja jest też szczególnym znakiem doświadczenia kryzysu w wierze. Wskazuje także konieczność tego, aby nasza wiara przeniknęła nasze życie”.
Odniósł się także do Wspólnoty Modlitewnej. Powiedział, że człowiek wybierający Boga w prostej modlitwie każdego dnia daje swojej wierze pokarm w postaci modlitwy właśnie.

Po ogólnym błogosławieństwie kończącym Mszę św. wierni mogli skorzystać z indywidualnego błogosławieństwa udzielanego przez kapłanów poprzez nałożenie rąk na głowę wiernych i odmówienie krótkiej modlitwy. Z kolei przy wyjściu ze świątyni na wiernych czekała mała niespodziankakażdy otrzymał dwie książeczki: z modlitwami do Jezusa Chrystusa oraz o duchowości chrzcielnej.

Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej jest miejscem modlitwy, skupienia i wyciszenia, ale także przestrzenią dla odpoczynku i nabrania sił - zarówno tych fizycznych, jak i duchowych. Jego wygląd jest dziełem nie tylko posługujących tutaj od ponad sześćdziesięciu lat księży marianów, ale przede wszystkim wielu darczyńców i dobrodziejów zrzeszonych w tzw. Duchowej Rodzinie Mariańskiej. Wiele osób należących do Duchowej Rodziny Mariańskiej, przez szereg lat ofiarowywało swoje życiowe krzyże, trudy i cierpienia w intencji posługujących tu braci i księży marianów, by przesłanie przekazywane przez Maryję było głoszone i rozszerzało się.
Od 2012 roku w licheńskim Sanktuarium istnieje Wspólnota Modlitewna zrzeszająca osoby modlące się w 7 intencjach obejmujących współczesne problemy świata, Kościoła i naszej Ojczyzny. Ona jest także jedną z form realizacji przesłania Maryi skierowanego do Mikołaja Sikatki.

Licheń Stary, 29 czerwca 2014 r.


13 grudnia 2018
Czwartek

Wspomnienie obowiązkowe
św. Łucji, dziewicy i męczennicy

Dzień Modlitw za
Ofiary Stanu Wojennego

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 Msza św. za wstawiennictwem
św. o. Papczyńskiego

Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Jutrznia: 6.40
Roraty dla dorosłych: 7.00
Roraty dla dzieci: 15.30
Ku czci św. o. Papczyńskiego: 17.30

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Imieniny obchodzą:
Łucja, Otylia, Eugeniusz

Okres liturgiczny: Adwent
II tydzień psałterza

Kolor szat liturgicznych: czerwony
Rok liturgiczny: C, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Iz 41,13-20
Psalm responsoryjny:
Ps 145 (144),1 i 9. 10-11. 12-13ab
(R.: 8)

Ewangelia: Mt 11,11-15

realizacja LM Internet  LM Internet