Matka Boża Bolesna
Główka6 Bazylika nocą wigilijną ;)
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Ars Celebrandiwarsztaty w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego


Przez siedem dni modlą się, uczestniczą w wykładach, ale przede wszystkim każdego dnia celebrują Najświętszą Eucharystię w sposób znany przed 1962 rokiem, a więc przed zmianami, jakie nastąpiły w Kościele katolickim po Soborze Watykańskim II. W Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym 150 osób z całej Polski oraz zagranicy uczestniczy w warsztatach liturgicznych Ars Celebrandi.

Najważniejszym punktem warsztatów codzienne celebracje Mszy świętych w klasycznym rycie rzymskim we wszystkich trzech podstawowych typach celebracji, tj. Msza uroczystaMissa solemnis, Msza śpiewanaMissa cantata oraz Msza recytowanaMissa lecta. O pomyśle zorganizowania tego rodzaju spotkania mówi pan Dawid Gospodarek, na co dzień sekretarz katolickiego miesięcznika „List”, a obecnie uczestnik licheńskich warsztatów:
„Organizujemy te warsztaty dlatego, że dostrzegliśmy taką potrzebę. Wielu księży chce się nauczyć celebrować Mszę św. w starszej formie rytu rzymskiego” – powiedział.

Trwające w Licheniu warsztaty to nie tylko teoretyczne wykłady, ale także praktyka, na którą położono duży nacisk:
 „Rozszerzyliśmy formułę tych warsztatów o muzykę bo to wszystko jest bardzo spójne – sama celebracja, służba do Mszy i muzyka jest też istotną częścią liturgii. Stąd też warsztaty chorału gregoriańskiego, jest także sekcja dziewczęca oraz sekcja polifoniczna”- dodał.

Zdaniem pana Gospodarka licheńskie Sanktuarium zostało wybrane na miejsce przeprowadzenia warsztatów z kilku powodów: po pierwsze Licheń jest położony w centrum Polski, więc uczestnicy mieli do pokonania zbliżoną liczbę kilometrów, po drugie jest tutaj zaplecze zarówno socjalne, jak i lokalowe, co przy 150-osobowej grupie uczestników także ma niebagatelne znaczenie. Ponadto uczestnicy warsztatów mają do dyspozycji na czas trwania spotkania kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie odbywają się wszystkie zajęcia praktyczne w postaci celebracji Mszy świętych w nadzwyczajnym  rycie rzymskim.

Szczegółowe informacje o warsztatach znajdują się na stronie internetowej: www.arscelebrandi.pl. Patronat nad wydarzeniem objął bp Wiesław Mering, ordynariusz diecezji włocławskiej. Warsztaty rozpoczęły się w minioną niedzielę, 24 sierpnia, a zakończą w sobotę, 30 sierpnia.

Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego potocznie nazywana jest Mszą trydencką bądź Mszą wszech czasów. W Kościele katolickim jest to porządek celebrowania Mszy obrządku łacińskiego, promulgowany w 1570 przez Piusa V po soborze trydenckim konstytucją apostolską Quo primum. Obecnie podstawą celebracji Mszy w tej formie jest Mszał Rzymski w wydaniu Jana XXIII z 1962.

Licheń Stary, 30 sierpnia 2014 r.   

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


17 lutego 2020
Poniedziałek
Okaż mi litość, niech ożyję Panie

Wspomnienie dowolne  Świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów Najświętszej Maryi Panny

Wspomnienie męczeńskiej śmierci bł. Antoniego Leszczewicza,marianina.
W lutym 1943 r. pozostał dobrowolnie z wiernymi skazanymi na śmierć w płomieniach
we wsi Rosica na Białorusi,aby nieść im kapłańską posługę

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji poszanowania życia
Nabożeństwa
kościół górny - Kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: zwykły
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Jk 1, 1- 11
Psalm responsoryjny: Ps 119
Ewangelia: Mk 8, 11-13
realizacja LM Internet  LM Internet