Matka Boża Bolesna
Główka15 wnętrze Bazyliki
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Ars Celebrandiwarsztaty w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego


Przez siedem dni modlą się, uczestniczą w wykładach, ale przede wszystkim każdego dnia celebrują Najświętszą Eucharystię w sposób znany przed 1962 rokiem, a więc przed zmianami, jakie nastąpiły w Kościele katolickim po Soborze Watykańskim II. W Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym 150 osób z całej Polski oraz zagranicy uczestniczy w warsztatach liturgicznych Ars Celebrandi.

Najważniejszym punktem warsztatów codzienne celebracje Mszy świętych w klasycznym rycie rzymskim we wszystkich trzech podstawowych typach celebracji, tj. Msza uroczystaMissa solemnis, Msza śpiewanaMissa cantata oraz Msza recytowanaMissa lecta. O pomyśle zorganizowania tego rodzaju spotkania mówi pan Dawid Gospodarek, na co dzień sekretarz katolickiego miesięcznika „List”, a obecnie uczestnik licheńskich warsztatów:
„Organizujemy te warsztaty dlatego, że dostrzegliśmy taką potrzebę. Wielu księży chce się nauczyć celebrować Mszę św. w starszej formie rytu rzymskiego” – powiedział.

Trwające w Licheniu warsztaty to nie tylko teoretyczne wykłady, ale także praktyka, na którą położono duży nacisk:
 „Rozszerzyliśmy formułę tych warsztatów o muzykę bo to wszystko jest bardzo spójne – sama celebracja, służba do Mszy i muzyka jest też istotną częścią liturgii. Stąd też warsztaty chorału gregoriańskiego, jest także sekcja dziewczęca oraz sekcja polifoniczna”- dodał.

Zdaniem pana Gospodarka licheńskie Sanktuarium zostało wybrane na miejsce przeprowadzenia warsztatów z kilku powodów: po pierwsze Licheń jest położony w centrum Polski, więc uczestnicy mieli do pokonania zbliżoną liczbę kilometrów, po drugie jest tutaj zaplecze zarówno socjalne, jak i lokalowe, co przy 150-osobowej grupie uczestników także ma niebagatelne znaczenie. Ponadto uczestnicy warsztatów mają do dyspozycji na czas trwania spotkania kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie odbywają się wszystkie zajęcia praktyczne w postaci celebracji Mszy świętych w nadzwyczajnym  rycie rzymskim.

Szczegółowe informacje o warsztatach znajdują się na stronie internetowej: www.arscelebrandi.pl. Patronat nad wydarzeniem objął bp Wiesław Mering, ordynariusz diecezji włocławskiej. Warsztaty rozpoczęły się w minioną niedzielę, 24 sierpnia, a zakończą w sobotę, 30 sierpnia.

Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego potocznie nazywana jest Mszą trydencką bądź Mszą wszech czasów. W Kościele katolickim jest to porządek celebrowania Mszy obrządku łacińskiego, promulgowany w 1570 przez Piusa V po soborze trydenckim konstytucją apostolską Quo primum. Obecnie podstawą celebracji Mszy w tej formie jest Mszał Rzymski w wydaniu Jana XXIII z 1962.

Licheń Stary, 30 sierpnia 2014 r.   

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


17 listopada 2019
Niedziela

Trzydziesta Trzecia Niedziela Zwykła


III Światowy Dzień Ubogich

Kurs "Nowe Życie" / Ekipa dla Jezusa

Rekolekcje: Eucharystia  studnia bez dna  i przepis na życie – część druga

 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte

7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 – 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
8.30, 10.30, 17.00
Nabożeństwa
8.00 Różaniec lub Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
8.00

Imieniny obchodzą:
Grzegorz, Salomea, Waleria

Okres liturgiczny: zwykły
Tydzień Psałterza: I
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: C, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Ml 3,19-20a
Psalm responsoryjny: Ps 98
Drugie czytanie: 2 Tes 3,7-12
Ewangelia: Łk 21,5-19
realizacja LM Internet  LM Internet