Matka Boża Bolesna
25
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Rolnicze rekolekcje wielkopostne

W niedzielę, 8 marca br. w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu odbył się wielkopostny dzień skupienia rolników z diecezji włocławskiej.

Dla osób, które uczestniczyły w tym wydarzeniu, konferencję wygłosił diecezjalny duszpasterz rolników, ks. Łukasz Grabiasz. Poprowadził on także modlitwę różańcową, w której wraz z rolnikami zawierzył Matce Bożej problemy polskiej wsi.

Głównym punktem niedzielnego dnia skupienia była Msza św. celebrowana pod przewodnictwem biskupa Wiesława Meringa, ordynariusza diecezji włocławskiej, który w trakcie nabożeństwa wygłosił  homilię. Nawiązując do liturgii słowa Ksiądz Biskup mówił o prawie Bożym i dekalogu, które otrzymaliśmy i którego powinniśmy przestrzegać. -„Z przynależności do Chrystusa i Kościoła wynikają obowiązki. Wszyscy, a w szczególny sposób rolnicy, jesteśmy powołani, by dbać o polską ziemię, lasy, góry, wody. Mamy także obowiązek dbać o narodową tożsamość i polską kulturę”mówił kaznodzieja w homilii wygłoszonej w licheńskiej bazylice. Na zakończenie Eucharystii Pasterz Diecezji podziękował przybyłym za obecność, spotkanie i wspólną modlitwę. Udzielił także pasterskiego błogosławieństwa na dalszą pracę i rolniczy trud.

Po Mszy św. rolnicy udali się do sanktuaryjnego  Domu Pielgrzyma ARKA. Tam spotkali się z nimi politycy oraz osoby blisko związane z polską wsią. Wśród prelegentów byli m.in. poseł Jan Arandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Gabriel Janowski, minister rolnictwa w rządzie Hanny Suchockiej.

Licheń Stary, 10 marca 2015 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


17 stycznia 2020
Piątek
Na wieki będę slawił łaski Pana

Wspomnienie obowiązkowe św. Antoniego, opata

Dzień Dialogu z Judaizmem


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica  Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Zwykły okres liturgiczny
I tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: 1 Sm 8,4-7.10-22 a
Psalm responsoryjny: Ps 89
Ewangelia: Mk 2,1-12
realizacja LM Internet  LM Internet