Matka Boża Bolesna
Główka46 procesja Apelu
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Spotkanie formacyjne organistów z diecezji włocławskiej

"Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt,5,7). Pod takim hasłem 75 organistów z diecezji włocławskiej spotkało się w Licheniu na dorocznym spotkaniu formacyjnym (22.09).

„Raz do roku mamy spotkanie organistów pracujących na terenie diecezji włocławskiej. Odbywa się ono w Licheniu z dwóch względów: centralnego usytuowania Sanktuarium na mapie diecezji oraz bliskości Matki BożejKażdego roku na licheńskie spotkanie przybywa pomiędzy 70 a 80 organistów. Spotkanie ma przede wszystkim na celu przypomnienie pewnych ogólnych norm i wytycznych dotyczących muzyki i śpiewu podczas liturgii. Zależy nam na tym, aby organiści przenosili normy stosowane w Kościele co do liturgii na grunt poszczególnych parafii”wyjaśnił ks. Józef Nowak, duszpasterz pracowników kościelnych w diecezji włocławskiej, organizator spotkania.

Tegoroczne wykłady prowadzili: ks. prof. Zbigniew Szygenda, ks. prof. Janusz Drewniak, ks. Józef Nowak oraz ks. prof. Artur Niemira. Organiści uczestniczyli także w godzinnych warsztatach praktycznych.  

Spotkanie w całości odbyło się w Sali Królewskiej znajdującej się nieopodal kościoła parafialnego pw. św. DorotyUczestnictwo w rekolekcjach i spotkaniach formacyjnych dla organistów oraz udział w diecezjalnych kursach organistowskich należy – w myśl Regulaminu Organistów Diecezji Włocławskiej – do obowiązków organisty.

Organizatorem spotkania formacyjnego dla organistów w Licheniu była Komisja Muzyki Kościelnej i Duszpasterstwo Pracowników Kościelnych Diecezji Włocławskiej. Spotkanie przygotował i prowadził ks. Józef Nowak z kurii diecezjalnej we Włocławku.

Licheń Stary, 23 września 2015 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


28 marca 2020
sobota
Panie, mój Boże, Tobie zaufałem

Wielki Post z  Maryją "Najświętsza Maryja Panna, Matka pojednania"

Godzina dla Ziemi (18.00-19.00)

Dziś w nocy (z soboty na niedzielę, 28/29 marca) – zmiana czasu z zimowego na letni (wskazówki zegara przesuwa się z godz. 2:00 na 3:00).

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika

Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji małżeństwa i rodziny
Droga Matki po Mszy świętej o godz. 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30
Czuwanie modlitewne 24.00 - 6.00
 
Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

CZYTANIA Z DNIA:
1C
: Jr 11, 18-20 Ps: Ps 7, 2-3. 9-12
Akl: por. Łk 8, 15 Ew: J 7, 40-53

realizacja LM Internet  LM Internet