Matka Boża Bolesna
14
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Relikwie . Jana Pawła II w Sanktuarium

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej znajduje się na tzw. szlaku papieskim, czyli jest miejscem, które w trakcie swoich ponad stu pielgrzymek duszpasterskich odwiedził Jan Paweł II. Dziś, w pierwszą rocznicę Jego beatyfikacji, licheńskie sanktuarium wzbogaciło się o jeszcze jedną, niezwykle cenną pamiątkę związaną z polskim papieżemrelikwiarz z krwią Błogosławionego.

 

W trakcie swojego pontyfikatu Jan Paweł II przemawiał do narodów, nauczał jak należy żyć, zbliżał ludzi do Chrystusa i Kościoła. Był niekwestionowanym autorytetem zarówno dla ludzi wierzących, jak i tych, którzy swego życia nie związali z Bogiem. Jednak swoją postawą, miłością względem bliźniego czy poglądami potrafił wpływać na bieg historii czasów, w których żył. Dziś w bazylice mniejsze NMPL miała miejsce uroczystość instalacji relikwiikilku kropli krwi . Jana Pawła II na skrawku płótna. A wszystko za sprawą relikwiarza z kilkoma kroplami Jego krwi na skrawku płótna, który dziś znalazł swoje miejsce w kaplicy poświęconej . Janowi Pawłowi II.

Uroczystej Mszy św. o godzinie 12:00 przewodniczył Prymas Polski, abp Józef Kowalczyk. W trakcie homilii zwierzchnik Kościoła katolickiego w Polsce wyraził ogromną radość, w tym szczególnym dniu może przekazać relikwie . Jana Pawła II do licheńskiej świątyni, dzięki czemu będzie on już na zawsze w niej mieszkał:
„Pierwszą rocznicę ogłoszenia błogosławionym Jana Pawła II obchodzimy w tej świątyni wspaniałej, którą odwiedził w 1999 roku i cieszymy się, że dziś przybywa tu znów duchowo, poprzez relikwie, jakie zostały ofiarowane tej świątyni, aby być znakiem duchowej jego obecności.”

Dodał także, chcąc realizować testament . Jana Pawła II musimy żyć zgodnie z przykazaniami Bożymi:
„Bóg jest tym, który stworzył świat. Dał nam te sprawności emocjonalne i intelektualne, które stanowią o człowieczeństwie. On nam dał życie za pośrednictwem naszych rodziców i ukazał nam godność człowieka, który jest zwieńczeniem stworzenia. Szanujmy godność w sobie, szanujmy godność w każdym człowieku, którego spotykamy na co dzień. Tego nas uczy Ewangelia, tego nas uczył . Jan Paweł II nie tylko słowem głoszonym tu w Polsce i na całym świecie, ale postawą i czynem. Świat dał temu wyraz w czasie Jego pogrzebu, gdzie cały Rzym nie mógł na ulicach pomieścić pielgrzymów przybywających z całego świata, aby temu Polakowi z urodzenia, kapłanowi z łaski Bożej i papieżowi z woli Stwórcy, złożyć hołd i dziękczynienie za to, że nie obawiając się nawet zamachu na własne życie, świadczył o wielkości Stwórcy.”  

Na zakończenie Najświętszej Eucharystii słowa podziękowania do abp. Józefa Kowalczyka skierował ks. Eugeniusz Makulski, kustosz senior licheńskiego sanktuarium i budowniczy licheńskiej bazyliki. Dziękował za wkład włożony w organizację przyjazdu . Jana Pawła II do Lichenia w 1999 roku. Przypomniał także zgromadzonym w świątyni kilku tysiącom wiernych, to właśnie ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce, abp Józef Kowalczyk, poświęcił plac pod budowę licheńskiej bazyliki. Oddał także, to właśnie Jego Ekscelencja poświecił zarówno licheńską świątynię, jak i największy dzwon w PolsceMaryję Bogurodzicę:
„Dziękuję ci, Ekscelencjo, za wszelkie dobro, jakiego Licheń doświadczył od Ciebie. To kamienie milowe w historii naszego sanktuarium. A dziś wyjątkowa uroczystość. Twoje ręce  zaniosą świętą relikwię do kaplicy . Jana Pawła II. Jakżeż cenna jest ta relikwia. Krew, która pulsowała w najwspanialszym sercu, które kochało Boga ponad ludzką wyobraźnię. I dziś przybywa Ojciec Święty w tej relikwii, aby tutaj zamieszkać i upraszać dla ludzi wielkie łaski. Wielkie Bóg zapłać za to” – dziękował  ks. Eugeniusz Makulski.

Po zakończeniu Mszy św. relikwie papieża-Polaka zostały procesyjnie przeniesione do kaplicy Jego imienia. W uroczystej procesji szli księża, bracia zakonni, ministranci oraz wierni, którzy bardzo licznie przybyli na dzisiejsze uroczystości. W kaplicy została odmówiona modlitwa w intencji rychlej kanonizacji . Jana Pawła II, a następnie wierni, poprzez ucałowanie relikwiarza, mogli oddać mu cześć.

W licheńskim sanktuarium znajduje się wiele pamiątek związanych z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II. W nawie głównej licheńskiej bazyliki, z prawej strony Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej, umieszczono różaniec z pereł podarowany Sanktuarium przez Papieża w trakcie wizyty w 1999 roku. Tuż przed bazyliką Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej znajduje się okazały pomnik. Przedstawia dwie postaciOjca Świętego oraz ks. Eugeniusza Makulskiego, budowniczego licheńskiej bazyliki, który wręcza Ojcu Świętemu makietę świątyni będącej wotum narodu polskiego za dwa tysiące lat chrześcijaństwa. W starej części sanktuarium znajduje się dom papieski, w którym mieszkał Jana Paweł II w trakcie swojej wizyty w Licheniu.
Od dziś w licheńskim sanktuarium wierni mogą modlić się przed relikwią pierwszego stopnia . Jana Pawła II, którą jest Jego krew.

Licheń Stary, 01 maja 2012 r.

Abp Józef Kowalczyk, Prymas Polski

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


16 października
Środa

Wspomnienie obowiązkowe
św. Jadwigi Śląskiej

41. rocznica wyboru
św. Karola Wojtyły na papieża
Zapraszamy do zwiedzania
Apartamentów Papieskich

 
25. Piesza Pielgrzymka Młodzieży z Wysokiego

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji chorych i umierajacych,
po mszy błogosławieństwo chorych
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Różaniec 18.00
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 – 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Różaniec dla dorosłych po Mszy św. o godz. 17.00
Różaniec dla dzieci o godz. 15.30

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Imieniny obchodzą:
Florentyna, Ambroży, Gaweł
 
Zwykły okres liturgiczny
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: C, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Rz 2, 1-11
Psalm responsoryjny:Ps 62 (61), 2-3. 6-7. 9 (R.: 13b)
Ewangelia: Łk 11, 42-46
realizacja LM Internet  LM Internet