Matka Boża Bolesna
g
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Ewangelie jako świadectwa Miłosierdzia. Rekolekcje katechetów z diecezji włocławskiej w Licheniu


czestnictwem we wspólnej Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej zakończyli swoje doroczne rekolekcje katecheci świeccy z diecezji włocławskiej. Eucharystii przewodniczył pasterz diecezji, bp Wiesław Alojzy Mering (29.06).

W tym roku do głoszenia konferencji w trakcie rekolekcji został zaproszony ks. Rafał Kamiński CSMA z Warszawy, wikariusz generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła. W rozważaniach oparł się na wybranych Ewangeliach, które łączy tematyka związana z trwającym w Kościele katolickim Rokiem Miłosierdzia:
„Przechodzimy przez trzy różne Ewangelie (św. Mateusza, św. Marka i św. Łukasza) wydobywając po dwa epizody z każdej z nich pokazujące to, że one świadectwem miłosierdzia. Centrum każdej Ewangelii jest miłość Miłosiernego Ojcanie grzech czy ludzki upadek, ale ta miłość, która z tego upadku podnosi i która się człowiekiem opiekuje każdego dnia”wyjaśnił kaznodzieja.

Dziś z katechetami wspólnie modlił się ordynariusz włocławski, bp Wiesław Alojzy Mering, który o godz. 12.00 przewodniczył Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Słowo do zgromadzonych w licheńskiej świątyni wiernych skierował ks. Rafał Kamiński. - „Dotykamy tej prawdy, która stoi u podstaw naszej wiary, że Jezus Chrystusukrzyżowany i zmartwychwstały – jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Jego miłosierna miłość jest nieograniczona ludzką słabością, a łaska trwa na wieki”powiedział.
Nawiązał także do krzyża, jako symbolu naszego zbawienia: -„Przed Chrystusem krzyż był przekleństwem. A Bóg uczynił z niego błogosławieństwo. Tylko Bóg tak potrafi - miejsce porażki i przekleństwa uczynić miejscem zwycięstwa i błogosławieństwa”.
Homilie ks. Kamiński zakończył słowami dziękczynienia: -„Dziękujmy dziś Bogu za Święty Kościół, za wspólnotę opartą na mocnym fundamencie. Dziękujmy za pewność, że bramy piekielne nigdy go nie przemogą. I wejdźmy na drogę, na której będziemy wyznawać każdego dnia – Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. To nie jest prosta droga, ale nasz Bóg jest na niej z nami”.

W trakcie Eucharystii modlili się wspólnie także obecni w Licheniu uczestnicy tzw. „oazy chorych” wraz ze swoimi opiekunami i wolontariuszami.

Każdego dnia dla uczestników przygotowane były dwie konferencje tematyczne nawiązujące do głównego tematu spotkania, którym w tym roku było zdanie: „Ewangelie jako świadectwa Miłosierdzia”. Centralnym punktem każdego rekolekcyjnego dnia była  Msza św. Poza konferencjami czas upływał na modlitwie: koronce do Bożego miłosierdzia, różańcu, nabożeństwie światła oraz indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

W rekolekcjach, które trakcyjnie odbyły się w Licheniu w dniach 26-29.06, wzięło udział 180 katechetów. Każdy z nich jest zobowiązany do uczestnictwa w rekolekcjach w cyklu dwuletnimOrganizatorem spotkania jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej we Włocławku. Katecheci mieszkali w Domu Pielgrzyma „Arka” znajdującym się nieopodal licheńskiej bazyliki, natomiast wszystkie konferencje odbywały się w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej, znajdującym się w starej części licheńskiego Sanktuarium.

Licheń Stary, 29 czerwca 2016 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


15 grudnia 2019
Niedziela
III NIEDZIELA ADWENTU A – GAUDETE
Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

 

Tydzień modlitw o życie chrześcijańskie rodzin

Rekolekcje dla środowisk trzeźwościowych

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00
12.00 intronizacja Pisma świętego; po mszy św. koncert pieśni roratnich "Rorate caeli"
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
8.30, 10.30, 17.00
Nabożeństwa
8.00 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny lub Różaniec
Rekolekcje adwentowe:
8.30, 10.30, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
8.00
                            
Okres liturgiczny: III tydzień Adwentu
III tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: różowy
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Iz 35, 1-6a. 10
Psalm responsoryjny: Ps 146, 6-10
Drugie czytanie: Jk 5, 7-10
Ewangelia: Mt 11, 2-11
realizacja LM Internet  LM Internet