Matka Boża Bolesna
Główka40 Bazylika w zbożu
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Znaczenie mediów elektronicznych w formacji służby liturgicznej

O znaczeniu mediów elektronicznych w kontekście służby liturgicznej dyskutują kapłani zgromadzeni na 68. dorocznym Zebraniu Duszpasterzy Służby Liturgicznej w Licheniu (9-10.11).

Przez dwa dni księża na co dzień zajmujący się formacją chłopców służących przy ołtarzu Pańskim dyskutują o istotnych zagadnieniach z punktu widzenia służby liturgicznej. W tym roku głównym ogniskiem ich zainteresowań elektroniczne środki masowego przekazu. W relacji obecnego na spotkaniu ks. abpa Józefa Górzyńskiego, metropolity warmińskiego, media elektroniczne towarzyszą młodym ludziom każdego dnia, dlatego warto poczynić starania, aby docierać do nich w ten właśnie sposób:
„Jesteśmy w trakcie opracowywania strony internetowej poświęconej służbie liturgicznej. Jest to dla nas też pewną inspiracją do tego, aby przyjrzeć się, w jaki sposób młodzież korzysta z mediów elektronicznych. W trakcie spotkania mogliśmy przyjrzeć się, jak w poszczególnych diecezjach czy parafiach wyglądają strony internetowe wspólnot ministranckich oraz poddać to pewnej refleksji”wyjaśnił abp Górzyński, szef podkomisji ds. Służby Liturgicznej przy KEP.

W obradach uczestniczy także bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy KEP. Zwieńczeniem pierwszego dnia obrad była wspólna Eucharystia w licheńskiej bazylice o godz. 18:00, której przewodniczył abp Józef Górzyński.  

Poza głównym tematem duszpasterze zajmują się także przygotowaniem materiałów formacyjnych dla służby liturgicznej, które zostaną ujednolicone dla całej Polski, w tym podręczników dla tych, którzy prowadzą spotkania z ministrantami, jak i samych zainteresowanych. Zdaniem bpa Bałabucha ważne jest, aby służba liturgiczna była dobrze i solidnie formowana; by osoby, które służą przy ołtarzu Pana, były nie tylko dobrze przygotowane do pełnienia powierzonych im funkcji, ale by miały także dogłębną formację duchową.

W zebraniu bierze udział ok. 60 księży oraz 1 siostra zakonna, którzy w swoich diecezjach zajmują się tematyką liturgiki.

Licheń Stary, 10 listopada 2016 r.


ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


6 grudnia 2019
Piątek
pierwszy piątek miesiąca
Pan moim światłem i zbawieniem moim

Wspomnienie dowolne św. Mikołaja, biskupa

Ósmy dzień Nowenny przed Uroczystością
Niepokalanego Poczęcia NMP

Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Nabożeństwo wynagradzające do Najświętszego Serca Pana Jezusa - po mszy św. o godz. 12.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
7.00 Msza św. roratnia
15.30 Msza św. dla dzieci, od 15.00 spowiedź dla dzieci

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: I tydzień Adwentu
I tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: fioletowy
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Iz 29, 17-24
Psalm responsoryjny: Ps 27
Ewangelia:  Mt 9,27-31
realizacja LM Internet  LM Internet