Matka Boża Bolesna
w
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Kapituła Prowincjalna Zgromadzenia Księży Marianów

Ponad 10 procent kapłanów należących do Zgromadzenia Księży Marianów przebywa obecnie w Licheniu. Uczestniczą oni w pierwszej części Kapituły Prowincjalnej Zgromadzenia, która trwa od wczoraj w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. W spotkaniu, które m.in. wyłoni delegatów na przyszłoroczną Kapitułę Generalną w Rzymie, bierze udział 54 księży oraz jeden brat zakonny z Prowincji Opatrzności Bożej (14-19.11).

Poniedziałek, będący dniem skupienia, minął pod hasłem „Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu”.
- „Chodzi o to, abyśmy w świetle Słowa Bożego popatrzyli sami na siebie, na życie naszego Zgromadzenia , naszej Prowincji i na nasze osobiste czyniąc odpowiednią refleksję”wyjaśnił ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC, wiceprowincjał marianów w Polsce.

W trakcie trwającej około tygodnia Kapituły, uczestniczący w niej kapłani zapozna się ze sprawozdaniem przełożonego prowincji, ks. Pawła Naumowicza MIC. Dokument składa się ze sprawozdania sekretarza oraz ekonoma prowincji, a także wszystkich osób odpowiedzialnych za parafie oraz dzieła apostolskie prowadzone przez księży marianów na terenie Prowincji Opatrzności Bożej Zgromadzenia Księży Maranów.  
Jak dodał ks. Zarzeczny, wysłuchanie sprawozdania księdza prowincjała pozwoli ojcom kapitulnym na zapoznanie się z faktycznym stanem Prowincji a także pozwoli wyciągnąć konkretne wnioski co do tego, w jakim kierunku Zgromadzenie winno zmierzać. Wiąże się to także z właściwym odczytaniem charyzmatu podarowanego Zgromadzeniu przez Założyciela, św. o. Stanisława Papczyńskiego.

W trakcie spotkania kapłani wybiorą także spośród siebie pięciu delegatów, którzy w lutym przyszłego roku udadzą się do Rzymu na Kapitułę Generalną. Tam zostanie wybrany nowy przełożony generalny Zgromadzenia wraz z zarządem.  

W pierwszej części licheńskiej kapituły prowincjalnej bierze udział 27 uczestników z urzędu oraz 28 delegatów wybranych w głosowaniu powszechnym. Druga jej część  odbędzie się wiosną (marzec 2017), tuż po Kapitule Generalnej, celem dokonania wyboru nowego przełożonego Prowincji Opatrzności Bożej i jego radnych.

Prowincja Opatrzności Bożej Zgromadzenia Księży Maranów jest największą jednostką administracyjną w mariańskiej wspólnocie zakonnej. Obejmuje swym zasięgiem placówki na terenie Polski, Anglii, Niemiec, placówki misyjne w Kazachstanie oraz domy zakonne w Wikariatach: Czesko-Słowackim i Białoruskim.
Prowincja prowadzi na terenie wyżej wspomnianych państw parafie, kilka sanktuariów, dwa hospicja dla chorych, kilka domów rekolekcyjnych, wydawnictwo oraz duszpasterstwa specjalistyczne, w tym Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym oraz Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater”.

Licheń Stary, 15 listopada 2016 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


5 grudnia 2019
Czwartek
pierwszy czwartek miesiąca
Błogosławiony, idący od Pana

Siódmy dzień Nowenny przed Uroczystością
Niepokalanego Poczęcia NMP

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza


Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30,12.00, 18.00
7.30 Msza św. roratnia
Nabożeństwa
kościół górny- Kaplica Najświętszego Serca Jezusowego
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
7.00 Msza św. roratnia
15.30 Msza św. roratnia dla dzieci
Nabożeństwa
6.40 Jutrznia
17.30 Nabożeństwo do św. Stanisława Papczyńskiego

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: I tydzień Adwentu
I tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: fioletowy
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Iz 26, 1-6
Psalm responsoryjny: Ps 118, 1. 8-9. 19-21. 25-27
Ewangelia: Mt 7, 21. 24-27
realizacja LM Internet  LM Internet